Ubezpieczenia obowiązkowe - co powinienem o nich wiedzieć?

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW 2017

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2017 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego www.frontin.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 • trzech ubezpieczycieli do wyboru: Concordia, Generali, PZU

 • atrakcyjne zniżki - do 60%

 • niskie składki - już od 164 zł

 • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR

 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona pracowników (nawet działań umyślnych)
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną niezwykle istotne jest terminowe składanie wniosków (przed wygaśnięciem aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.


Zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers


**********************************************


INFORMACJE:


Pośrednicy w obrocie nieruchomościami stanowią grupę, dla której firma Saga Brokers przygotowała pakiet informacji wyjaśniający najczęstsze wątpliwości związane z tematem ubezpieczeń obowiązkowych. Warto wiedzieć, nie tylko gdzie i za jaką cenę, ale przede wszystkim dlaczego i na jakich warunkach należy zawierać ubezpieczenie.

Czy muszę się ubezpieczyć?Zdecydowanie tak. Główny powód jest prosty – ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami (po deregulacji – to właściwie jedyny wymóg prowadzenia działalności pośrednictwa). Nie chodzi jednak tylko o spełnienie ustawowego obowiązku. Ubezpieczenie przynosi znacznie więcej korzyści – gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzialnych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Wskutek deregulacji zawodu obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj.:
- osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
- wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).


Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie?

Jeśli zaczynasz działalność – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności pośrednictwa. Ubezpieczenie działa 12 miesięcy, ale nie wznawia się automatycznie.
Jeśli wznawiasz umowę – nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy. To bardzo ważne, ponieważ wprowadzono ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną.

Ile powinna wynosić suma gwarancyjna?Rozporządzenie Ministra Finansów określa sumę minimalną, na jaką musi ubezpieczyć się pośrednik. Jest to 25.000 EUR. Gwarantuje spełnienie obowiązku i minimum ochrony, ale nie zapewnia bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Zwłaszcza od momentu, kiedy obowiązek ubezpieczenia dotyczy przedsiębiorcy. Wcześniej każdy z licencjonowanych pośredników musiał posiadać własną sumę minimalną. Teraz ta suma dotyczy całego biura, bez względu na ilość zatrudnianych osób, ale jej wysokość nie uległa zmianie.

Jakiego ubezpieczyciela mogę wybrać?


SAGA Brokers rekomenduje trzech ubezpieczycieli:

- Concordia Polska TUW;

- Generali TU SA, 

- PZU SA;

Są to towarzystwa, które proponują - oprócz ochrony zgodnej z wymaganiami ustawowymi - atrakcyjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia oraz system zniżek, np. za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodowość, członkostwo w PFRN, licencję PFRN.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA