Wydawnictwa - Księgarnia

Okładka Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

Anna Jackowska

                       PUBLIKACJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

         Pierwsze w Polsce profesjonalne wydawnictwo na temat przesłanek i powodów zakwestionowania przez sąd danego zapisu umownego, gdyż szczegóły, tok rozumowania, znaleźć można tylko w uzasadnieniach wyroków wydawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z reguły dostępnych jedynie dla osób będących stronami konkretnego procesu. Autorka zebrała i przeanalizowała najwazniejsze fragmenty uzasadnień wyroków SOKiK, uznających za abuzywne postanowienia zamieszczone we wzorcach umów stosowanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w kazresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przytoczone w publikacji uzasadnienia nie mają co prawda charakteru "obowiązującego prawa", jednakże ich omówienie pozwoli wyjaśnić wiele wątpliwości, z którymi stykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa.

Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Rok wydania:  2014, stron 110
Waga książki: 320 g

Promocja - 30%!
Stara cena: 39 zł
Cena po promocji: 27,30 zł

cena: 27.30

 

Okładka

"Profesjonalni od 20 lat" - Katalog XX Kongresu PFRN,,

Katalog XX Kongresu PFRN

W katalogu: m.in:

 • informacje kongresowe, sylwetki prelegentów,
 • historia PFRN,
 • wywiady z byłymi Prezydentami federacji,
 • "myśli przewodnie" odznaczonych złotą odznaką PFRN,
 • "Zarządzanie ekonomią w okresie pokryzysowym w UE" - prof. Danuta Hübner
 • "Założenia ustawy o rewitalizacji miast polskich..." - prof. Marek Bryx
 • "CEPI-CEI europejska reprezentacja pośredników i zarządców" - G. Dobrowolski
 • "Marka osobista premium - efekty odpowiedzialnego życia" - Joanna Malinowska-Parzydło
 • "Wiarygodne i profesjonalne marki na rynku nieruchomości" - Jacek Kotarbiński
 • "Co dziś oznacza profesjonalizm w pracy Pośrednika" - iHouse
 • i inne...

Rok wydania: 2015, stron: 72
Waga: 290g

Promocja - 50%!
Stara cena: 18 zł
Cena po promocji: 9,00 zł

cena: 9.00

 

Okładka Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym,

Wojciech Karpiński

PUBLIKACJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Pierwsze w Polsce profesjonalne wydawnictwo na temat umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Książka ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe. Zestawienie opiera się na wyrokach dotychczas niepublikowanych. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień, które dotyczą stosowania w praktyce  głównie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób prezentacji orzeczeń uwzględnia zróżnicowany poziom wiedzy prawniczej wśród pośredników, a zatem jest dostosowany do szerokiego grona osób wykonujących ten zawód. W opracowaniu przyjęto liczne uproszczenia, które pozwalają na zapoznanie się ze sprawami sądowymi bez znajomości terminologii prawa procesowego. Opis każdego z orzeczeń zaczyna się od sentencji tezy (tez), którą sąd zawarł w uzasadnieniu wyroku. Do opisów spraw sądowych autor dołączył własny komentarz, który odnosi się do wybranych tez z zaprezentowanych wyroków.  Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na rodzaje problemów, które występują w praktyce tworzenia i stosowani umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wskazanie sposobów unikania błędów w tej materii.

Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Rok wydania:  2013, stron 124
Waga książki: 320 g

Promocja - 30%!
Stara cena: 37 zł
Cena po promocji: 25,90 zł

cena: 25.90

 

Okładka Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości

Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości,

Jared Shlaes, CRE

Niezależnie od tego czy doradztwo interesuje Cię jako pełnoetatowa czy dodatkowa praca, na etacie czy we własnej firmie, książka ta pozwoli Ci uniknąć kłopotów, zaoszczedzić pieniądze i zwiększyć szanse. Rozdziały dotyczące prowadzonej działalności doradczej - marketing, składanie ofert, sprzedaż, umowy, zarządzanie ryzykiem, założenie biura, sposoby jego funkcjonowania, postępowanie z klientami, sporządzanie sprawozdań i wiele innych - pozwolą czytelnikowi wypracować solidny i dochodowy interes.

Rok wydania: - str: 192
Waga książki: 400g
Promocja - 30%!
Stara cena: 23 zł
Cena po promocji: 16,10 zł
 

cena: 16.10

 

Okładka Psychologia sprzedaży nieruchomości - audiobook

Psychologia sprzedaży nieruchomości - audiobook,

Grażyna Białopiotrowicz

Książka powstała w oparciu o więcej niż dziesięcioletnie doświadczenia autorki w bezpośredniej pracy z pośrednikami w całej Polsce, w najróżniejszych biurach nieruchomości – i tych okazałych, bardzo zamożnych, i tych bardzo małych, czasem jednoosobowych. Współpraca z pośrednikami obejmowała różne obszary ich działalności, lecz główną dziedziną badań były kontakty z klientami a rynku pierwotnym i wtórnym, a także na rynku nieruchomości komercyjnych. Każdy z tych obszarów obrotu nieruchomościami jest na swój sposób specyficzny, a klienci prezentują odmienne potrzeby i różne postawy wobec współpracy z pośrednikiem.

Rok wydania: 2012, łączny czas nagrania: 09:11:49
Waga:
100g 

Promocja - 50%!
Stara cena: 32 zł
Cena po promocji: 16,00 zł

cena: 16.00

 

Okładka Hipoteka w obrocie gospodarczym

Hipoteka w obrocie gospodarczym,

Łukasz Grzechnik

SPIS TREŚCI >>TUTAJ<<

W publikacji udało się objąć wszystkie najważniejsze elementy reformy hipoteki.Ponadto autor prosto i przejrzyście prowadzi Czytelnika przez meandry niejasnychprzepisów, które nie zdążyły jeszcze obrosnąć wykładnią judykatury. Godne podziwuzatem jest to, że przepisy te zostały zilustrowane całą gamą przykładów,oddających istotę omawianych zagadnień.

W książce nie znajdziemy zbędnej dyskusji naukowej ani uniwersyteckiegoomówienia rozbieżnych poglądów na temat zreformowanej hipoteki. Autorbowiem odważnie stara się naprowadzić Czytelnika na to, co w nowych przepisachzdaje się być najważniejsze. Jednocześnie nie można odmówić tekstowiwysokiej wartości merytorycznej.
 
Rok wydania: 2011 str. 153
Waga:
300g
Promocja - 50%!
Stara cena: 70 zł
Cena po promocji: 35,00 zł

cena: 35.00

 

Okładka Plany zarządzania nieruchomościami

Plany zarządzania nieruchomościami,

Andrzej Sobczak

SPIS TREŚCI >>TUTAJ<<
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i praktyków, Autor znanej już od 10 lat i szeroko wykorzystywanej książki „Plany zarządzania nieruchomościami” proponuje kilka nowych wzorcowych planów, które pokazują ścieżkę tworzenia tego dokumentu i rozwiązują kwestie pojawiające się w praktyce:

•    plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługową stanowiącą wspólnotę mieszkaniową;
•    plan zarządzania nieruchomością mieszkalną TBS;
•    plan zarządzania nieruchomością komercyjno-biurową;
•    plan zarządzania nieruchomością mieszkalną w zasobach spółdzielni;
•    plan zarządzania nieruchomością o charakterze rekreacyjnym

Rok wydania: 2010 str. 269
Waga: 440g

Promocja - 50%!
Stara cena: 45 zł
Cena po promocji: 22,50 zł

cena: 22.50

 

Okładka Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie - kompendium

Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie - kompendium,

Europejski Instytut Nieruchomości

Europejski Instytut Nieruchomości, fundacja założona przez profesjonalistów działających na rynku nieruchomości od wielu lat, przygotował wydawnictwo przeznaczone przede wszystkim dla osób kształcących się w kierunku zdobycia zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości,  ale może ono okazać się przydatne również dla licencjonowanych pośredników   i zarządców,  swój  zawód już wykonujących, jak również dla administratorów i właścicieli nieruchomości czy dla studentów wydziałów gospodarki nieruchomościami.

Szeroki zakres tematyczny książki obejmuje wszystkie przedmioty, które uwzględnia tzw. minimum programowe, obowiązujące na studiach podyplomowych  pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, ujęte jednak w sposób autorski i możliwie interdyscyplinarny, ponieważ wiedza potrzebna pośrednikowi i zarządcy pochodzi z różnych źródeł.


Rok wydania: 2008 str. 864 (Wydanie II uzupełnione, poszerzone)
Waga:

Promocja - 50%!
Stara cena: 99,99 zł
Cena po promocji: 50,00 zł

cena: 50.00

 

Okładka Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami,

Iwona Foryś

SPIS TREŚCI >>TUTAJ<<
 
Głównym celem książki jest pokazanie obrotu nieruchomościami jako wyodrębnionej części rynku, gdzie zawierane są specyficzne transakcje, wymagające szczególnych działań i zachowań ich uczestników, a zwłaszcza osób, które zawodowo świadczą usługi pośrednictwa pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Autorzy zwracają uwagę nie tylko na procedury i warsztat pracy pośrednika, ale przede wszystkim na relacje z klientami. Koncentrują się na obsłudze transakcji, która jest najważniejsza dla rozwoju firmy.
Rok wydania: 2009 str. 263 
Waga książki: 420g
Promocja - 50%!
Stara cena: 45 zł
Cena po promocji: 22,50 zł

cena: 22.50

 

Okładka Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce – czynniki ryzyka, modele transakcji

Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce – czynniki ryzyka, modele transakcji,

Krzysztof Czerkas

Zobacz spis treści >>tutaj<<

Informacja o autorze >>tutaj<<

Książka prezentuje specyfikę finansowania projektów biurowych, magazynowych, centrów handlowych, projektów mieszkaniowych i hotelowych. Książka opisuje również zastosowanie filozofii "project finance" w finansowaniu projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych oraz modeli tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Celem publikacji jest przybliżenie inwestorom krajowym i zagranicznym poszczególne modele i specyfikę takich transakcji jak: zakup ziemi, finansowanie budowy, zakup spółki celowej posiadającej daną nieruchomość komercyjną, refinansowanie nieruchomości.

 

Rok wydania: 2010 str. 273
Waga: 652g

Promocja - 50%!
Stara cena: 99,99 zł
Cena po promocji: 50,00 zł

cena: 50.00

1 | 2 | następna strona »

przeglądaj koszyk

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA