Wydawnictwa - Księgarnia

WAKACYJNA PROMOCJA,

Pakiet 2 książek + 3 książka GRATIS !

Pakiet obejmuje następujące pozycje:

                              

Okładka Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Autor: Anna Jackowska

  Okładka Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym.

Autor : Wojciech Karpiński

W PREZENCIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO

                               Okładka Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości

Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości.

Autor : Jared Shlaes, CRE


Zapraszamy do skorzystania z okazji.

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

Koszt wysyłki to 9,50zł brutto, możliwy jest również odbiór własny w biurze PFRN

cena: 39.00

 

Okładka

"Profesjonalni od 20 lat" - Katalog XX Kongresu PFRN,,

Katalog XX Kongresu PFRN

W katalogu: m.in:

 • informacje kongresowe, sylwetki prelegentów,
 • historia PFRN,
 • wywiady z byłymi Prezydentami federacji,
 • "myśli przewodnie" odznaczonych złotą odznaką PFRN,
 • "Zarządzanie ekonomią w okresie pokryzysowym w UE" - prof. Danuta Hübner
 • "Założenia ustawy o rewitalizacji miast polskich..." - prof. Marek Bryx
 • "CEPI-CEI europejska reprezentacja pośredników i zarządców" - G. Dobrowolski
 • "Marka osobista premium - efekty odpowiedzialnego życia" - Joanna Malinowska-Parzydło
 • "Wiarygodne i profesjonalne marki na rynku nieruchomości" - Jacek Kotarbiński
 • "Co dziś oznacza profesjonalizm w pracy Pośrednika" - iHouse
 • i inne...

Rok wydania: 2015, stron: 72
Waga: 290g

cena: 18.00

 

Okładka Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Anna Jackowska

PUBLIKACJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

NOWOŚĆ

Pierwsze w Polsce profesjonalne wydawnictwo na temat niedozwolonych postanowień umownych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Celem książki jest przybliżenie problematyki prawnej w odniesieniu do występujących w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami postanowień uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone (klauzule abuzywne). Zamieszczone fragmenty, niekiedy obszerne, uzasadnień wyroków SOKiK (z reguły niepublikowanych) pozwalają na poznanie motywów, którymi kierował się sąd przy wydawaniu orzeczeń, zrozumienie czym, w rozumieniu prawnym, są  dobre obyczaje i kiedy naruszenie interesów konsumentów zostanie uznane za rażące. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, osób wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mamy nadzieję, że sięgną po nią także osoby interesujące się problematyką niedozwolonych klauzul umownych, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku nieruchomości.

Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości 

Rok wydania:  2014, stron 106
Waga książki: 295g


cena: 39.00

 

Okładka Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym,

Wojciech Karpiński

PUBLIKACJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Pierwsze w Polsce profesjonalne wydawnictwo na temat umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Książka ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe. Zestawienie opiera się na wyrokach dotychczas niepublikowanych. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień, które dotyczą stosowania w praktyce  głównie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób prezentacji orzeczeń uwzględnia zróżnicowany poziom wiedzy prawniczej wśród pośredników, a zatem jest dostosowany do szerokiego grona osób wykonujących ten zawód. W opracowaniu przyjęto liczne uproszczenia, które pozwalają na zapoznanie się ze sprawami sądowymi bez znajomości terminologii prawa procesowego. Opis każdego z orzeczeń zaczyna się od sentencji tezy (tez), którą sąd zawarł w uzasadnieniu wyroku. Do opisów spraw sądowych autor dołączył własny komentarz, który odnosi się do wybranych tez z zaprezentowanych wyroków.  Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na rodzaje problemów, które występują w praktyce tworzenia i stosowani umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wskazanie sposobów unikania błędów w tej materii.

Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Rok wydania:  2013, stron 124
Waga książki: 320 g

cena: 37.00

 

Okładka Nieruchomości-Nauka-Biznes Katalog XIX Kongresu PFRN

Nieruchomości-Nauka-Biznes Katalog XIX Kongresu PFRN,

Katalog XIX Kongresu PFRN

W katalogu: informacje kongresowe, sylwetki prelegentów, streszczenie prac magisterskich Aleksandry Zimoch "Analiza rynku equity release i perspektywy jego rozwoju" oraz Michała Wrzoska " Analiza opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane na przykładzie gminy Dębe Wielkie", informacje nt. zawodów rynku nieruchomości i krajowych rynków mieszkaniowych w Unii Europejskiej, dobrowolnej certyfikacji usług pośredników w obrocie nieruchomościami na zgodność z normą PN-EN 15733 jako skuteczne narzędzie samoregulacji rynku, RICS, rozwoju SPON Pomorza i Kujaw,  wywiady z prelegentami, min. :

 • z prof. Jacekiem Łaszkiem - Rynek nieruchomości ważnym elementem każdej gospodarki narodowej,
 • z prof. zwyczajnym SGH Elżbietą Mączyńską - Nieruchomości w gospodarce nietrwałości,
 • z prezesem zarządu grupy Morizon - melog.com - Jarosławem Święcickim - Oczekiwania i analiza zachowań potencjalnych klientów biur nieruchomości a dostępne narzędzia pracy nowoczesnego pośrednika

a także wypowiedzi:

 • Natalia Hatalska nt. Czy reklama wciąż coś znaczy? Jak mądrze budować wizerunek w branży nieruchomości w XXI w.?
 • Grzegorz Dobrowolski nt. Funduszu mieszkań na wynajem
 • Anna Jackowska nt. Czy ustawa o prawie konsumenckim wymusi zmiany w pracy pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości?

Waga: 250g

cena: 10.00

 

Okładka Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości

Tajemnice Kuchni Doradcy Rynku Nieruchomości,

Jared Shlaes, CRE

Niezależnie od tego czy doradztwo interesuje Cię jako pełnoetatowa czy dodatkowa praca, na etacie czy we własnej firmie, książka ta pozwoli Ci uniknąć kłopotów, zaoszczedzić pieniądze i zwiększyć szanse. Rozdziały dotyczące prowadzonej działalności doradczej - marketing, składanie ofert, sprzedaż, umowy, zarządzanie ryzykiem, założenie biura, sposoby jego funkcjonowania, postępowanie z klientami, sporządzanie sprawozdań i wiele innych - pozwolą czytelnikowi wypracować solidny i dochodowy interes.

Rok wydania: - str: 192
Waga książki: 400g
 

cena: 23.00

 

Okładka Zarządzanie nieruchomościami handlowymi

Zarządzanie nieruchomościami handlowymi,

Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Foryś

Fachowy poradnik dotyczący zarządzania m.in. centrami handlowymi. Znani praktycy zawarli w książce niezbędne informacje  konieczne  do  efektywnego  zarządzania  obiektami  handlowymi.  Ponadto  zwracają  uwagę  na współczesne trendy w zakresie tworzenia centrów handlowych, ich roli w przestrzeni miejskiej, a także kreowania nowych  przestrzeni  publicznych.  Autorzy  podają  przykłady  ze  świata  oraz  dzielą  się  swoimi  doświadczeniami zawodowymi  zdobytymi  w  kraju  i  za  granicą.  Książka  ma  charakter  praktyczny,  a  zarazem  inspiruje  i  poszerza fachową wiedzę specjalistów zarządzających obiektami handlowymi. Istotną wartość książki stanowią wzory umów najmu i zarządzania obiektami handlowymi oraz przykłady dokumentów technicznych.

Rok wydania: 2014, stron 344

Waga książki : 558 gram

cena: 59.00

 

Okładka Psychologia sprzedaży nieruchomości - audiobook

Psychologia sprzedaży nieruchomości - audiobook,

Grażyna Białopiotrowicz

Książka powstała w oparciu o więcej niż dziesięcioletnie doświadczenia autorki w bezpośredniej pracy z pośrednikami w całej Polsce, w najróżniejszych biurach nieruchomości – i tych okazałych, bardzo zamożnych, i tych bardzo małych, czasem jednoosobowych. Współpraca z pośrednikami obejmowała różne obszary ich działalności, lecz główną dziedziną badań były kontakty z klientami a rynku pierwotnym i wtórnym, a także na rynku nieruchomości komercyjnych. Każdy z tych obszarów obrotu nieruchomościami jest na swój sposób specyficzny, a klienci prezentują odmienne potrzeby i różne postawy wobec współpracy z pośrednikiem.

Rok wydania: 2012, łączny czas nagrania: 09:11:49
Waga:
100g 

cena: 32.00

 

Okładka Hipoteka w obrocie gospodarczym

Hipoteka w obrocie gospodarczym,

Łukasz Grzechnik

SPIS TREŚCI >>TUTAJ<<

W publikacji udało się objąć wszystkie najważniejsze elementy reformy hipoteki.Ponadto autor prosto i przejrzyście prowadzi Czytelnika przez meandry niejasnychprzepisów, które nie zdążyły jeszcze obrosnąć wykładnią judykatury. Godne podziwuzatem jest to, że przepisy te zostały zilustrowane całą gamą przykładów,oddających istotę omawianych zagadnień.

W książce nie znajdziemy zbędnej dyskusji naukowej ani uniwersyteckiegoomówienia rozbieżnych poglądów na temat zreformowanej hipoteki. Autorbowiem odważnie stara się naprowadzić Czytelnika na to, co w nowych przepisachzdaje się być najważniejsze. Jednocześnie nie można odmówić tekstowiwysokiej wartości merytorycznej.
 
Rok wydania: 2011 str. 153
Waga:
300g

cena: 70.00

 

Okładka Psychologia sprzedaży nieruchomości

Psychologia sprzedaży nieruchomości,

Grażyna Białopiotrowicz

SPIS TREŚCI >>TUTAJ<<

Książka powstała w oparciu o więcej niż dziesięcioletnie doświadczenia autorki w bezpośredniej pracy z pośrednikami w całej Polsce, w najróżniejszych biurach nieruchomości – i tych okazałych, bardzo zamożnych, i tych bardzo małych, czasem jednoosobowych. Współpraca z pośrednikami obejmowała rożne bszary ich działalności, lecz główną dziedziną badań były kontakty z klientami a rynku pierwotnym i wtórnym, a także na rynku nieruchomości komercyjnych. Każdy z tych obszarów obrotu nieruchomościami jest na swój sposób specyficzny, a klienci prezentują odmienne potrzeby i rożne postawy wobec współpracy z pośrednikiem.
 
Rok wydania: 2010 str. 256
Waga:
410g 

cena: 40.00

1 | 2 | 3 | następna strona »

przeglądaj koszyk

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA