Program XVI Kongresu PFRN

Doskonalenie zawodowe:

Część merytoryczna XVI Kongresu PFRN (2 dni) spełnia wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (10 godzin edukacyjnych).

I dzień – 17 czerwca 2011 roku 
Narodowy Stary Teatr, Kraków, ul. Jagiellońska 5

10.00-10.30

Rejestracja gości

10.30-11.00

Uroczyste rozpoczęcie

11.00-11.30

Wykład inauguracyjny
Światowy kryzys a trendy  i perspektywy w Polsce

 

Prof. Dariusz Rosati
ekonomista i polityk, minister spraw zagranicznych (1995–1997), od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.

11.30-12.00

Czy rynek wymaga żeby zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości byłyzawodami zaufania publicznego


Prof. Andrzej Bałandynowicz

12.00-12.15

Przerwa kawowa

12.15-12.35

Certyfikacja działalności zawodowej na światowych rynkach nieruchomości

Prof. Stanisław Belniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12.35-13.05


Jak pozyskać szacunek klienta swoją codzienną pracą

Christine Todd Chief Executive Officer Northern Virginia Association of Realtors® (wykład tłumaczony z języka angielskiego)

13.05-13.25

 

Pośrednik w oczach użytkowników serwisów nieruchomościowych - prezentacja wyników badań

Maciej Górka - Kierownik sprzedaży Domiporta.pl - Trader.com (Polska)        Sp. z o.o.

13.25-13.45

Pośrednik w oczach amerykańskiego obywatela – na postawie badań National Assotiation of Realtors

John Budz – Przedstawiciel National Association of Realtors (USA)

13.45-14.05

Doskonała komunikacja z klientem podstawą budowy wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami- Microsoft Office 365

Jarosław Sokolnicki - Business Development Manager Partnerships, Online Services, Microsoft

Wojciech Mikulski - Wiceprezes Zarządu KOMAKO Software House

14.05-14.50

Lunch

14.50-15.10

Co osiągnięto dzięki regulacjom zawodów nieruchomościowych w Polsce – jakie były założenia, a jakie są efekty?
Czy już jesteśmy gotowi na certyfikację lub samorząd zawodowy?

Henryk Jędrzejewski
Janusz Lisiecki

15.10-15.30

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami w zmieniającym się otoczeniu rynkowym

Dr Władysław Jan Brzeski
ekonomista nieruchomości z ponad 25-letnim stażem i wykształceniem w Polsce, Kanadzie i Szwecji (doktorat). Członek nadzwyczajny Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors).

15.30-15.50

Działalność firm zarządzających nieruchomościami w Polsce

Autorka zaprezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku zarządców nieruchomości nt. prowadzonej przez nich działalności. Zgromadzone dane dotyczą m.in. form organizacyjno – prawnych podmiotów zarządzających nieruchomościami, specjalizacji ich działalności, dywersyfikacji usług, wysokości wynagrodzenia za wykonywane usługi oraz zakresu współpracy z innymi podmiotami rynku nieruchomości

Katarzyna Najbar - asystent w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami; członek PKK (Podkomisja ds. zarządzania nieruchomościami); prowadzi firmę zarządzającą nieruchomościami.

15.50-16.10

Czy społeczna ocena  zawodu pośrednika jest rzeczywiście niska? Wyniki polskich badań.

Anna Maria Naściszewska – Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pisze doktorat w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Pośrednik nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Trener i konsultant firm z branży nieruchomości.

16.10-16.30

Ogólnoświatowy obrót nieruchomościami nowe możliwośc z Worldproperties.eu

Thijs Stoffer, CEO ICREA 

16.30-16.45

 

16.45 – 17.15

Wręczenie wyróżnień i odznak PFRN

20.00 – 3.00

Bal w Muzeum Lotnictwa (obowiązują stroje wieczorowe)

II dzień – 18 czerwca 2011 roku

Hotel NOVOTEL Bronowice, ul. Armii Krajowej 11, Kraków

10.00-10.20

Home Staging – skuteczne narzędzie wspomagające sprzedaż/wynajmem nieruchomości

Maria Semczyszyn - akredytowany home stager, z wieloletnim doświadczeniem produktowym tj. realizacja projektów przygotowujących domy/ mieszkania do transakcji. Członek Zarządu Home Stagers Network Poska Sp. z o.o.

10.20-10.40

Wysoka jakość prezentacji w Internecie – klucz do zdobycia zaufania Klientów.

Jarosław Sokolnicki - Business Development Manager Partnerships, Online Services, Microsoft

Wojciech Mikulski - Wiceprezes Zarządu KOMAKO Software House

10.40-11.00

Budowa infrastruktury dostawy ciepła systemowego, współpraca z zarządcą, deweloperem i inwestorem

Mirosław Wyrwicz - Zastępca Dyrektora Handlu i Rozwoju
Krzysztof Marendziuk - Kierownik Biura Marketingu i Realizacji Inwestycji
Dariusz Łapiński- Główny Koordynator ds. Rynku Ciepła

11.00-11.20

Biuro projektowe – biuro nieruchomości – współpraca i możliwości rozwoju biznesu

Robert Pierzchała

11.20-11.35

Przerwa kawowa

11.35-11.55

Czy wiesz jak jutro Twoi Klienci będą wyszukiwać ofert?
Mapy Microsoft BING - Nowa jakość promocji i wyszukiwania ofert nieruchomości

Jarosław Sokolnicki - Business Development Manager Partnerships, Online Services, Microsoft

Wojciech Mikulski - Wiceprezes Zarządu KOMAKO Software House

11.55-12.15

 

Potencjał kanału mobilnego i prognozy rozwoju rynku mobilnego na świecie

Rafał Durlik - Kierownik sprzedaży Domiporta.pl - Trader.com (Polska)           Sp. z o.o.

 

12.15-12.30

Znaczenie jakości informacji o rynku nieruchomości

Jacek Furga – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Szef Centrum AMRON

12.15-13.15

Magia i przekleństwo wizerunku

Piotr Tymochowicz - doradca medialny, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, konsultant w zakresie prowadzenia negocjacji

13.30-13.40

Podsumowanie i zakończeniu kongresu

13.40-14.30

Lunch

* uwaga !!! Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie XVI Kongresu PFRN 

 

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA