Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
15 listopada 2018r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Finansowanie nieruchomości komercyjnych przez banki - podstawy

 • pojęcie nieruchomości komercyjnej
 • podstawowe instrumenty finansujące nieruchomości komercyjne w Polsce
 • regulacje bankowe odnoszące się do rynku nieruchomości w Polsce (Bazylea II i III, Rekomendacja S),
 • kryteria oceny różnych projektów  nieruchomościowych przez banki
 • podstawowe typy transakcji na rynku nieruchomości
 • finansowanie "project finance" a finansowanie corporate finance
 • rodzaje kredytów finansujących nieruchomości
 • zasady współpracy z bankiem podczas organizacji finansowaniaprojektu
 • obecne wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości komercyjnych
 • zasady przygotowania i rodzaje niezbędnej dokumentacji kredytowej

2. Ryzyka projektów nieruchomościowych

 • rodzaje ryzyka w projektach nieruchomościowych
 • sposoby minimalizacji czynników ryzyka projektu nieruchomościowego

3. Ryzyko związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia nieruchomości

 • wycena nieruchomości w procesie kredytowym
 • rekomendacje KNF a proces wyceny
 • bankowe i międzybankowe bazy danych wykorzystywane w procesie wyceny
 • wskazanie wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży i wymuszonej i pozostałych ryzyk zgodnie  z KSWS 3


4. Badanie zdolności kredytowej osoby fizycznej

 • podstawowe wskaźniki i metody badania zdolności kredytowej osoby fizycznej
 • rola baz danych w badaniu zdolności i wiarygodności kredytowej
 • nowe regulacje bankowe Rekomendacja S, T, S2 z lat 2009-2011 i późniejsze zmiany w tych regulacjach, ustawa antyspreadowa, ustawa o kredycie konsumenckim
 • spory o kredyty walutowe

5. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich

 • nowe rodzaje hipoteki
 • zarządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • pojęcie administratora hipoteki
 • pojęcie rachunku powierniczego i jego rodzaje
 • rola prospektu w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
 • umowa deweloperska w nowej ustawie o ochronie nabywcy w projektach deweloperskich
WYKŁADOWCY:
KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych).

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Termin: 15.11.2018r
  Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

  Koszty:

  700 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
  890 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

  REJESTRACJA 

  W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

  Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

  Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

  na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
  Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
   

   
   
  Zobacz także inne teksty:
  Nowe Władze DOSPON na lata 2018-2021 wybrane!
  XXII Kongres PFRN - już za nami!
  Największa konferencja pośredników na świecie (tym razem w Bostonie)!
  List od Prezydenta PFRN w sprawie portalu Szybko.pl
  Przegląd mediów 12.11-16.11.2018r.
  IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
  Reklama na stronie PFRN
  Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
  Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
  Szkolenie 16.01.2019; Efektywna komunikacja na spotkaniach
  Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
  Zostań członkiem National Association of Realtors

  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA