Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

17-18.10.2018r, Warszawa PROGRAM SZKOLENIA:

9:00   Rejestracja uczestników

9:30 - 10:15 Definicja i rodzaje badania due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa           

 • pojęcie due-diligence i rodzaje due-diligence (due-diligence finansowe, podatkowe, prawne, techniczne, due-diligence w zakresie ochrony środowiska)
 • miejsce due-diligence w procesie przejmowania
 • due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa: podobieństwa i różnice
 • organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji

10:15 - 10:30 Przerwa kawowa

 • zakres finansowego due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi, towarzystwami leasingowymi, plany finansowe)
 • źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
 • zakres podatkowego  due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi i towarzystwami leasingowymi)
 • źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
 • wykorzystanie wniosków z finansowego i podatkowego due-diligence 

12:45-14:15 Wybrane aspekty prawnego due-diligence

 • zakres prawnego due-diligence
 • źródła informacji do przeprowadzenia prawnego due-diligence i elementy krytyczne
 • wykorzystanie wniosków z prawnego due-diligence

14:15-14:30 Przerwa kawowa

14:30-16:00 Wybrane aspekty technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie
                     ochrony środowiska

 • zakres technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska
 • źródła informacji do przeprowadzenia technicznego due-diligence i elementy krytyczne
 • wykorzystanie wniosków z technicznego due-diligence

16:00-16:45 Wyniki due-diligence. Analiza SWOT


              

WYKŁADOWCY:

 

KRZYSZTOF CZERKAS - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.
Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

JAN ROBERT NOWAK - Dyrektor departamentu wycen i analiz rynku nieruchomości BRE Banku Hipotecznego
Z BRE Bankiem Hipotecznym związany od 2000 r.

W latach 1994-2000 prowadził działalność w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, jak i pośrednictwa finansowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej i szeregu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 1060.
Współautor wielu publikacji i książek m.in.: „Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego”, „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie”, „Zastosowanie ratingów w finansowaniu nieruchomości komercyjnych – próba analizy”, „Wycena nieruchomości – problemy, opinie, kierunki zmian”, „Analiza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym”. W latach 2005-2011 członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych.

MAREK CZARNOTA - radca prawny - partner w Czarnota i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:

 • przedprywatyzacyjne audyty prawne przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych, audyty prawne podmiotów gospodarczych, audyty prawne nieruchomości i projektów deweloperskich - od 1992 roku,
 • w zakresie obrotu nieruchomościami - od 1975 roku,
 • w obsłudze prawnej banków, w tym kredyty oraz restrukturyzacje i windykacje kredytów bankowych - od 1992 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 17-18.10.2018r
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa
Koszty:
450 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
590 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Rozstrzygnięcie Konkursu im Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Jak być skutecznym i nie dać się zwariować? - Łukasz Kruszewski
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 03.09.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 13.09.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Komunikacja w social mediach. Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin bez tajemnic
Szkolenie 04.10.2018r., Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek
Szkolenie 08.10.2018; Problematyka działek budowlanych
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA