FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI - alternatywne źródła finansowania i rozwiązywanie problemów z wierzycielami

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI
- alternatywne
źródła finansowania i rozwiązywanie problemów z wierzycielami

18 - 19 marca 2013, Warszawa

Okres spadku PKB zwykle powoduje problemy finansowe przedsiębiorstw, w tym problemy z wierzycielami. Wskutek spowolnienia gospodarczego w Polsce szereg firm z sektora budowlanego w tym szereg firm deweloperskich znalazło się w kłopotach finansowych. Rząd wycofał się na razie ze wspierania budownictwa mieszkaniowego a banki zaostrzyły procedury kredytowe w odniesieniu do finansowania przedsiębiorstw i osób fizycznych. Znalezienie alternatywnych źródeł finansowania zamiast kredytu bankowym staje się niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania firm. Takimi alternatywnymi źródłami finansowania mogą być leasing nieruchomości  oraz emisja papierów wartościowych. Istotne dla przedsiębiorców jest także skuteczne radzenie sobie z problemem narastających zobowiązań i odpowiedzialne prowadzenie negocjacji z wierzycielami. W ramach prowadzonych negocjacji szczególnie znaczenie ma opracowanie kompleksowego i wiarygodnego programu restrukturyzacji oraz znajomość prawnych ścieżek restrukturyzacji finansowej dopuszczalnych przez polskie prawo a także technik negocjacyjnych.

Niniejsze szkolenie służy osiągnięciu tych umiejętności.

Po zakończeniu uczestnicy szkolenia:

 • będą znali specyfikę leasingu nieruchomości ;
 • będą znali specyfikę finansowania przedsiębiorstw budowlanych i deweloperskich poprzez emisję papierów wartościowych ;
 • będą znać podstawowe działania restrukturyzacyjne jakie można podjąć w przedsiębiorstwie  i jakie są ich skutki ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek restrukturyzacji finansowej ;
 • będą wiedzieć jak tworzyć program restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jak uniknąć typowych błędów formalnych i merytorycznych ;
 • będą wiedzieć jak negocjować z wierzycielami a szczególnie z bankami finansującymi Urzędami Skarbowymi i ZUS kwestie restrukturyzacji zadłużenia ;
 • będą wiedzieć jak poszukiwać inwestorów dla przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji.


Komu polecamy szkolenie ?

 • Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora budowlanego w tym firm deweloperskich odpowiedzialnych za prowadzenie procesów restrukturyzacji oraz dla średniej i wyższej kadry zarządzającej nadzorującej te procesy
 • Szkolenie jest też polecane przedstawicielom przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za kontakty z bankami oraz pracownikom firm doradczych, obsługującym procesy windykacyjne i restrukturyzacyjne.
 • Szkolenia mogą być przydatne pracownikom resortów gospodarczych oraz władz lokalnych oraz agend rządowych
PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (10:00-17:15)

     09:30 - rejestracja uczestników

Część I:  Leasing nieruchomości (4 godziny)
wykładowca: Aneta Krzemińska
     10:00-11:30 - zajęcia
     11:30-11:45 - przerwa kawowa
     11:45-13:15 - zajęcia

 1. Leasing nieruchomości w praktyce banków
 2. Definicja i rodzaje leasingu nieruchomości . Rola banku w finansowaniu leasingu
 3. Leasing nieruchomości a kredyt: podobieństwa i różnice, w tym z punktu widzenia wad i korzyści dla klienta
 4. Podatkowe skutki leasingu nieruchomości dla banku i dla klienta korporacyjnego

     13:15-14:00 - lunch

Część II:  Emisja papierów wartościowych jako źródło finansowania deweloperów
(4 godziny)
wykładowca: Rafał Lis
     14:00-15:30 - zajęcia
     15:30-15:45 - przerwa kawowa
     15:45-17:15 - zajęcia

 1. Podstawy prawne organizacji emisji akcji i obligacji
 2. Organizacja procesu emisji
 3. Możliwość plasowania i notowań papierów wartościowych
 4. Korzyści dla dewelopera mieszkaniowego z emisji papierów wartościowych
 5. Emisja papierów wartościowych i zaciągnięcie kredytu - podobieństwa i różnice. 


DZIEŃ 2 (09:00-16:15)

     08:30 - rejestracja uczestników
     09:00-11:15 - zajęcia
     11:15-11:30 - przerwa kawowa
     11:30-13:00 - zajęcia
     13:00-13:45 - lunch
     13:45-15:00 - zajęcia
     15:00-15:15 - przerwa kawowa
     15:15-16:15 - zajęcia

Restrukturyzacja projektów deweloperskich. Współpraca dewelopera z bankiem i wierzycielami
(8 godzin)
wykładowca: Krzysztof Czerkas

 1. Przyczyny problemów firm deweloperskich
 2. Problemy firm deweloperskich a segment rynku nieruchomości
 3. Rola programu restrukturyzacji w restrukturyzacji firm deweloperskich
 4. Działania restrukturyzacyjne w praktyce deweloperskiej
 5. Ścieżki restrukturyzacji finansowej firm deweloperskich i projektów: pojęcie standstill, ugoda z wierzycielami i jej formy, postępowania naprawcze, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe, upadłość układowa
 6. Upadłość i windykacja jako alternatywne ścieżki postępowania wierzycieli wobec firm deweloperskich
 7. Budowa relacji z wierzycielami w procesie restrukturyzacji
 8. Poszukiwanie inwestorów dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji – elementy krytyczne

WYKŁADOWCY

Aneta Krzemińska – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Corporate Leasing  Europejski Fundusz Leasingowy (Grupa Credit Agricole).

Z obsługą projektów nieruchomościowych ma do czynienia od początku swojej kariery zawodowej, w szczególności w zakresie finansowania nieruchomości w formie leasingu. Od roku 1998 aktywnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięć z obszaru nieruchomości komercyjnych, zarówno nieruchomości przeznaczonych na wynajem, jak również nieruchomości przeznaczonych do użytku dla jednego podmiotu.
W latach 1998-2004, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, uczestniczyła w pionierskich projektach leasingu nieruchomości na polskim rynku. Po akcesji Polski do UE współuczestniczyła w budowaniu nowych rozwiązań i struktur finansowych dla potrzeb leasingu nieruchomości, zapewniających podmiotom optymalizację podatkową. Z Europejskim Funduszem Leasingowym należącym do grupy Credit Agricole związana jest od 2005 roku, najpierw zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Rynku Nieruchomości, od roku 2007 pracuje na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Linii Biznesowej dedykowanej do obsługi klientów strategicznych i instytucjonalnych. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz uczestnik programu CCIM w Polsce.

Rafał Lis - licencjonowany doradca i makler papierów wartościowych.

Rafał Lis pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny, który jest podmiotem zarządzającym i doradzającym w zarządzaniu funduszami obligacji korporacyjnych na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz Noble Funds TFI. W ramach tej działalności odpowiada zarówno za realizację procesu inwestycyjnego jak i za działania w obszarze budowania biznesu. Aktywa będące przedmiotem zarządzania/doradztwa przekraczają obecnie kwotę 400 mln zł. Do początku 2012r. Rafał Lis pełnił funkcję członka zarządu w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej Rafał Lis pracował dla Legg Mason, Citigroup. Minisertrwa Finansów  i BM Banku Gospodarki Żywnościowej SA

Krzysztof Czerkas - niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.


Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

  INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce szkolenia: Miejsce: Sala szkoleniowa PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa
mapka

Koszty:
NIŻSZY KOSZT UDZIAŁU DO 13 MARCA:
600 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
750 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

OD 14 MARCA:
700 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
880 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

Doskonalenie zawodowe:
Kurs będzie spełniał wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (16 godzin edukacyjnych). Program przeznaczony dla: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844      
  
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty  

 ORGANIZATORZY

CERFiN - Centrum Edukacyjne Rynku Finansowego i Nieruchomości

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Przegląd mediów 16-20.04.2018
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 27.04.2018; PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
Szkolenie 07.05.2018r. Elementy prawa budowlanego
Szkolenie 14.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 16.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami
Szkolenie 21.05.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 23.05.2018; Finansowanie nieruchomości przez banki
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 18.05.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA