Ubezpieczenia OC zarządców

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCIInformujemy, że propozycja SAGA Brokers w zakresie ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomości na rok 2017 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego www.frontin.pl  


Dlaczego oferta SAGA Brokers?

  •  wygodne i szybkie zawieranie ubezpieczenia on-line - frontin.pl

  • wiarygodny ubezpieczyciel: PZU

  • zniżki - do 40%

  •  niskie składki - już od 331 zł rocznie

  • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR (na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, a nie dobrowolnej nadwyżki)

  • szeroki zakres ubezpieczenia

  • wina umyślna pracowników

  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa

  • asysta przy likwidacji szkody – broker działa zawsze jako pełnomocnik zarządcy

  • doświadczenie - wieloletnia współpraca ze środowiskiem nieruchomościowySzczegółowe informacje o ofercie oraz możliwość przesyłania wniosków on-line znajdą Państwo na stronie internetowej: www.frontin.pl

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Z poważaniem 
Zespół SAGA Brokers 

tel. (+48) 61 852.78.84

 

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA