Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Nominacje do Nagrody mogą być zgłaszane w terminie do 15 grudnia danego roku
    TERMIN ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 31 STYCZNIA 2018 ROKU
  2. Nominowaną pracę zgłasza uczelnia, która przeprowadza wstępną weryfikację prac.
  3. Wniosek nominowania do Nagrody powinien zawierać uzasadnienie.
  4. Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację przez PFRN części lub całości pracy z jednoczesnym zachowaniem jego praw autorskich.
  5. Nominację do Nagrody należy zgłaszać wraz z wnioskiem uzasadniający w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa, tel. (22) 654-58-69, e-mail: federacja@pfrn.pl
  6. Pracę magisterską należy złożyć w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo załączyć ją w wersji elektronicznej
Zobacz także inne teksty:
Współorganizator (partner) konkursu
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały
Regulamin Nagrody
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA