Szkolenie 19.10.2015; Efektywna komunikacja na spotkaniach

Efektywna komunikacja na spotkaniach i radzenie sobie z obiekcjami


19 października 2015, Warszawa


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

CEL SZKOLENIA:
  • pogłębienie wiedzy o mechanizmach komunikacji interpersonalnej
  • umiejętność prowadzenia i kontroli rozmów i spotkań
  • umiejętność trafnego argumentowania
  • radzenie sobie z kontrargumentami i obiekcjami
PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Podstawy komunikacji interpersonalnej

a.    jak nas mogą zrozumieć, czyli model komunikacji dwustronnej
b.    nie tylko słowa działają – poznanie trzech kanałów komunikacji
c.    „musisz to zrobić”, „to niemożliwe” – słowa, które mogą zdenerwować Twojego rozmówcę


2.    Agresja, uległość, asertywność

a.    charakterystyka zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
b.    jak to działa - modele wypowiedzi asertywnych
c.    praktyka - ćwiczenie stosowania poznanych modeli w rzeczywistych sytuacjach


3.     Trudne sytuacje na spotkaniach

a.    dlaczego krzyczą i denerwują się? – rozumienie istoty emocji oraz oddziaływania na stan innych ludzi
b.    „a właśnie, że na budynku mają być czerwone pasy”, czyli dlaczego pojawiają się obiekcje i zarzuty
c.    kilka pomysłów na radzenie sobie z obiekcjami
d.    trening czyni mistrza – przećwiczenie sposobów radzenia sobie z obiekcjami


4.    Skuteczna perswazja

a.    perswazja czy manipulacja – jasna i ciemna strona wywierania wpływu
b.    „przecież wszyscy tak mówią…” – oddziaływanie grupy na podejmowanie decyzji oraz inne reguły wywierania wpływu
c.    pathos, ethos, logos – czyli jak skutecznie argumentować


WYKŁADOWCA:

Janusz Kowalczuk:

Przeprowadził ponad 12 000 godzin szkoleń i warsztatów.
W swojej pracy opiera się na wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży oraz w zarządzaniu ludźmi.
Swoje umiejętności rozwijał na podyplomowych studiach menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Trenerów Biznesu TROP, na kursie Praktyk NLP w Neuroedukacji oraz na kursie Mistrz NLP w ośrodku PERSONA.
Obecnie współpracuje z firmami Hancock Training, Catman Polska, PTK Centertel i Telekomunikacja Polska.

Wybrane szkolenia i warsztaty, które przeprowadził dla handlowców, menedżerów oraz pracowników obsługi klienta:


• Akademia Biznesu Orange – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej

• Akademia Orlen Oil – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży firm partnerskich Orlen Oil
• Szkoła Doradców Telekomunikacyjnych – cykl szkoleń dla handlowców firm partnerskich Telekomunikacji Polskiej
• Witamy w Call Centre – cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników telefonicznej obsługi klientów.

Szkolenia i warsztaty prowadził m.in. dla:
•    Orange Polska
•    Telekomunikacja Polska
•    Orlen Oil
•    Polbank
•    Strabag
•    Auchan
•    Grene Polska
•    Tadmar (Grupa Saint-Gobain)
•    Wolters Kluwer Polska

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa mapka

Data: 19 paździenik 2015 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

150 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
200zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Szkolenie Zapisy w Umowie Pośrednictwa a Realizacja Prawa do Wynagordzenia Pośrednika w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki sądowej
Imie i nazwisko *
Nazwa firmy
Ulica i nr domu / lokalu *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Telefon stacjonarny **
Telefon komórkowy **
Fax
Adres email *
NIP
Nazwa stowarzyszenia (wypełnić, jeżeli zrzeszony w PFRN) *
Numer Licencji Zawodowej w przypadku braku licencji proszę w pisać "brak" *
Dane do faktury (wypełnij, jeżeli inne niż powyżej)
Nazwa firmy
Ulica i nr domu / lokalu
Miasto
Kod pocztowy
NIP
Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Polska Federacja Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez PFRN. Poda nie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia.
* - pola wymagane
** - wymagany jeden z dwóch

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 14 -18.01.2019r.
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 04.02.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 15.02.2019r. „Obowiązki pośredników (...)"
Szkolenie 20.02 2019r. "Najem – między teorią, a praktyką (...)"
Szkolenie 21.02.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków - z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 27.02.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA