Szkolenie 20.01.2016 Ubezpieczenia nieruchomości w praktyce

UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE

20 stycznia 2016 roku, Warszawa

CEL SZKOLENIA:

Omówienie zakresu możliwych ubezpieczeń majątkowych i finansowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia ryzyk związanych z nieruchomościami.

Przedstawienie, jak te ubezpieczenia działają, czyli praktyka likwidacji szkód wraz z przykładami.Celem szkolenia jest pokazanie efektywnego zastosowania możliwych wariantów ochrony ubezpieczeniowej oraz jak korzystać w praktyce z zawartych polis, w sytuacji wystąpienia szkody.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

 • Ubezpieczenie podstawowe CAR/EAR – Sekcja I i II
 • Klauzule dodatkowe, w tym monachijskie
 • Ubezpieczenie DSU/ALOP – Sekcja III
 • Przykłady szkód

2.   Ubezpieczenia związane z nieruchomością komercyjną

 • Ubezpieczenie majątkowe
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
 • Ubezpieczenie Business Interruption – utrata czynszu
 • Przykłady szkód

3.   Ubezpieczenia mieszkań – omówienie warunków, szkody

4.   Ubezpieczenia działalności gospodarczej

 • Ubezpieczenie majątku
 • Ubezpieczenie Business Interruption – utrata zysku brutto
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, w tym OC za produkt
 • Przykłady szkód

5.   Ubezpieczenia a banki

 • Cesja polisy
 • Opłacanie składek
 • Likwidacja szkód
WYKŁADOWCA:

Paweł Benedykt Kamiński

Mgr inż. budownictwa; ukończył studia na Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. w latach 1986 – 1993 pracował w firmach budowlanych w Polsce i za granicą; posiada uprawnienia budowlane. Od 1994 roku zajmuje się likwidacją szkód ubezpieczeniowych; początkowo w spółce Cunningham Ekspertyzy. Ukończył szkolenia i odbył praktyki w Holandii i w Niemczech. W latach 1998 – 1999 na stanowisku dyrektora departamentu likwidacji szkód w AIG Poland SA. Od roku 2000 jest udziałowcem oraz prezesem zarządu spółki Cunningham Lindsey Polska, specjalizującej się w likwidacji szkód ubezpieczeniowych dla polskich i międzynarodowych towarzystw ubezpieczeń. Przedstawiciel Polski w FUEDI, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Likwidatorów Szkód Ubezpieczeniowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa
Termin:  20 styczeń 2016 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
550
zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
690 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN


*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty

Zobacz także inne teksty:
Konferencja Rynku Nieruchomości - Kraków 2016
Kolejna 12 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 03-04.11.2016; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 07.11.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 08.11.2016; Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szkolenie 14.11.2016; Najem i zakwaterowanie. Konstrukcja umowy i rozliczenia podatkowe
Szkolenie 16-17.11.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 18.11.2016; Kłopoty z kredytami bankowymi
Szkolenie 8-9.12.2016; Microsoft Office Excel
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 06.12.2016 Przetargi na nieruchomości rolne po 30.04.2016 r.
Szkolenie 14.12.2016 Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA