Współorganizator (partner) konkursu

Istotnym elementem misji Polskiej Federacja Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości to zjawisko wieloaspektowe, zawsze jednak wymagające fachowej wiedzy. Chcąc zachęcić studentów wyższych uczelni z całej Polski do pogłębionego zainteresowania tą tematyką, PFRN od 2005 roku organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterska zakresu rynku nieruchomości. Patronem nagrody jest Jerzy Kląskała, zmarły w 2003 roku, nieodżałowany kolega, inicjator i organizator ruchu zawodowego pośredników i zarządców na Dolnym Śląsku. 

Nagroda J.Kląskały, od blisko 10 lat cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem w środowisku akademickim. Świadczy o tym liczba  prac magisterskich przesyłanych na konkurs. Kapituła nagrody, złożona z wybitnych  akademików i praktyków, nierzadko ma poważny problem ze wskazaniem najlepszej pracy, albowiem z roku na roku ich poziom jest coraz wyższy.

W tym roku Nagroda uzyskała dodatkowe wsparcie. W konsekwencji podpisanej umowy, partnerem konkursu został ośrodek analityczno-badawczy Centrum AMRON. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne. System powstał w roku 2004 z inicjatywy Związku Banków Polskich.

Wierzymy, że współpraca z AMRON pozwoli na dalszą popularyzacje konkursu, podniesie jego rangę oraz zmotywuje autorów prac magisterskich poświeconych zagadnieniom rynku nieruchomości do twórczego wysiłku.Zobacz także inne teksty:
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały
Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie
Regulamin Nagrody
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA