Wdrażanie ISO

  EWENEMENT NA RYNKU POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 
ZBIOROWY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z normą ISO 9001:2008
od 5 lat funkcjonuje w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z całej Polski

 

Zbiorowy System Zarządzania Jakością (SZJ) tworzony przez PFRN oraz 50 biur pośrednictwa z całej Polski to ewenement na rynku polskim. Jest to pierwszy System w biurach pośrednictwa typu zbiorowego, a także wyjątkowe przedsięwzięcie opisania procedur pośrednictwa, które będą uniwersalne dla kilkudziesięciu biur o różnych strukturach organizacyjnych oraz działających na różnych rynkach. System został stworzony przez zespół wdrożeniowy, w skład którego weszli doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Nad zgodnością Systemu z normą ISO 9001 czuwali konsultanci z jednej z najlepszych firm doradczych w Polsce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Z przyjemnością informujemy, że nasz System oraz stopień jego wdrożenia został pozytywnie zweryfikowany po raz pierwszy w 2006 roku w trakcie audytu certyfikacyjnego, a następnie w 2007 i 2008 roku na auditach nadzoru oraz ponownie w kwietniu 2009r. na audicie recertyfikacyjnym. W 2010 roku przeszliśmy pozytywnie kolejny audit nadzoru. Audity są przeprowadzane w losowo wybranych biurach pośrednictwa oraz biurze PFRN, przez niezależną jednostkę DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o. (akredytacja TGA).

W trakcie auditów podkreślono dużą sprawność naszych działań oraz dobre przygotowanie założeń SZJ.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest podniesienie jakości świadczonych usług. Mówiąc o podniesieniu jakości mamy na myśli zdefiniowanie kolejności i zakresu wykonywanych przez poszczególnych pracowników prac oraz późniejszy nadzór nad ich realizacją. Zatem wdrożenie tzw. ISO 9001 niesie za sobą wiele korzyści tak dla Klienta, jak i dla firmy. Są to m.in.:

 • określenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • zapewnienie ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 • zidentyfikowanie celów dla całej organizacji oraz poszczególnych stanowisk, co w aspekcie okresowej weryfikacji da nam wiedzę kto i jak pracuje, czego możemy się w przyszłości spodziewać,
 • uporządkowanie informacji o Klientach (zbywcach i nabywcach) i ich potrzebach,
 • ujednolicenie i zapewnienie nadzoru nad aktualnością stosowanej dokumentacji,
 • posiadanie certyfikatu, świadczącego o wysokim statusie obsługi Klienta,
 • uproszczenie sposobu przetwarzania posiadanych danych,
 • ułatwienie w komunikacji wewnętrznej,
 • zwiększenie świadomości i lojalności pracowników,
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • i wiele innych.
Cały proces wdrażania od momentu zgłoszenia uczestnictwa będzie trwał ok. 6 miesięcy. Kolejne etapy wdrażania to:
Etap I: Wdrożenie systemu zarządzania jakością
 • Szkolenie dla Kadry Zarządzającej i Właścicieli Biur oraz Specjalistów ds. SZJ w zakresie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009
 • Szkolenie w zakresie funkcjonowania systemu
Etap II: Weryfikacja wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • Szkolenie na auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego
 • Przeprowadzenie Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

Etap III: Certyfikacja systemu zarządzania jakością

 • Audit certyfikacyjny prowadzony przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o. 

System to zbiór powiązanych ze sobą procesów i procedur, a także wzory dokumentów. Procedury dotyczące pośrednictwa obejmują:

 • rozpoznanie potrzeb klienta
 • zawieranie umowy pośrednictwa w sprzedaży lub wynajmie (odrębne procedury dla sprzedaży i wynajmu)
 • opracowanie oferty sprzedaży lub wynajmu i udostępnienie jej potencjalnym klientom
 • podpisywanie umowy pośrednictwa w kupnie lub najmie (odrębne procedury dla kupna i najmu)
 • przedstawienie ofert kupującemu lub najmującemu
 • uzgodnienie warunków kupna lub najmu
 • ostateczna weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • badanie satysfakcji klienta.
System zawiera dodatkowo procedury dotyczące zarządzania zasobami oraz procedury nadzorowania i doskonalenia Systemu.

W tym momencie korzysta z Systemu około 550 osób. Aby zapewnić wszystkim użytkownikom dostęp do aktualnych procedur i dokumentów oraz ułatwić komunikację pomiędzy nimi, System został udostępniony poprzez Internet (po zalogowaniu). Na specjalnej stronie www użytkownicy Systemu mają dostęp zarówno do Księgi Jakości, Polityki Jakości, struktury organizacyjnej, jak i wszystkich procedur i dokumentów.

Wszystkie procedury są prezentowane zarówno opisowo, jak i graficznie za pomocą odpowiednich symboli. Graficzne przedstawienie kolejnych czynności wykonywanych przez pośrednika lub agenta ułatwia korzystanie z procedur.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do stosowania wszystkich procedur i dokumentów zawartych w Systemie. Jeśli jednak uważa, że należy zmienić któryś z elementów Systemu, może zgłosić wniosek o zmianę.

Wniosek jest rozpatrywany przez Zespół, który składa się z doświadczonych pośredników w obrocie nieruchomościami. Zmiana, po akceptacji, jest wprowadzana do Systemu.

UWAGA:

Udostępniliśmy jedną procedurę dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, jak działa System Zarządzania Jakością w grupie PFRN lub dowiedzieć się więcej na temat SZJ, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 022 654 58 69 lub emailowy na adres aslowikowska@pfrn.pl.

SZJ-ISO_prezentacja.pps - Prezentacja Systemu Zarządzania Jakością PFRN
deklaracjaISO_2010.rtf - Deklaracja udziału

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA