Szkolenie 29.11.2017; - Zarządzanie najmem lokali

Zarządzanie najmem lokali


29 listopada 2017 roku, Warszawa


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w zakresie możliwości jej najmu i komercjalizacji.

2.Inwestycje w nieruchomość, lokale wraz z ich dostosowaniem do stanu wymaganego przez najemców – remonty i niezbędne nakłady na nieruchomość.

3.Profesjonalne przygotowanie oferty najmu lokalu – treść i forma oferty: 

a)      Przygotowanie planu gospodarczego związanego z kosztami utrzymania nieruchomości w tym ze spłatą zobowiązań

b)      Przygotowanie oferty najmu lokali wraz z wyborem nośników i formy reklamy dostosowanej do potencjalnej grupy najemców

4.Zasady i forma prowadzenia negocjacji z potencjalnymi najemcami – rokowania.

5.Wzór umowy najmu – negocjacje poszczególnych postanowień umowy z najemcami.

6.Czas trwania najmu a nakłady na lokale poniesione przez najemców – problemy prawne i praktyczne rozliczenia nakładów dla stron umowy.

7.Zabezpieczenie wynajmującego – kaucja, gwarancja bankowa.

8.Rodzaje i kalkulacja opłat eksploatacyjnych za najem lokali i części wspólnych – opłaty za media, opłaty serwisowe, reklamowe i inne występujące w praktyce zarządzania najmem.

9.Zmiana najemcy w trakcie trwania umowy najmu – cesja praw z umowy najmu.

10.Monitorowanie stanu nieruchomości-lokali, wpływów z najmu i opłat przez podmiot zarządzający najmem.

11.Raportowanie okresowe dla podmiotów – właścicieli przez podmioty zarządzające najmem.

12.Dochodzenie roszczeń z tytułu niezapłaconego czynszu najmu i opłat związanych z najmem.

WYKŁADOWCA:

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, Warszawa
Termin:  29 listopada 2017 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN


*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 13-17.11.2017r
Największa konferencja pośredników na świecie (tym razem w Chicago)!
Nowa współpraca międzynarodowa - IREM
Kolejna 13 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 15.12.2017; Zasiedzenie służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe - ryzyko dla właścicieli nieruchomości i możliwości obrony prawa własności
Szkolenie 23-24.11.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 30.11.2017 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Szkolenie 01.12.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 05.12.2017; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 11.12.2017; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 13.12.2017; Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szkolenie 16.12.2017 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie 14.12.2017; Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności
Szkolenie 27-28.11.2017; Wady prawne nieruchomości

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA