Error: session_start(): open(./tmp/session//sess_ladamvbjv4shus4on50fiqd295, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in phiend-config.php on line 28
Szkolenie 5.10.2017; Prawo budowlane - PFRN.pl - Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Szkolenie 5.10.2017; Prawo budowlane

Prawo budowlane

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane wraz z aktualnymi zmianami, jako podstawowy akt prawny regulujący zagadnienie organizacji i prowadzenia robót budowlanych.

2.    Katalog podstawowych pojęć i terminów prawa budowlanego oraz szczegółowy zakres poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

3.    Szczegółowy katalog robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę – procedura i dokumenty wymagane do uzyskania niezbędnych zezwoleń.

4.    Zasady i tryb prowadzenia robót budowlanych przez inwestora, uczestnicy robót budowlanych – inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wykonawca, podwykonawcy.

5.    Zakres obowiązków i odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane dla osób wymienionych z pkt 4.

6.    Zmiany istotne i nieistotne zakres pojęcia i praktyka stosowania przepisów związanych z wymienionymi zagadnieniami.

7.    Umowa o roboty budowlane i zakres odpowiedzialności jej stron oraz instytucje zabezpieczające strony umowy –  kara umowna, protokoły odbioru robót częściowych, zanikowych.

8.    Etapy inwestycji a zasada należytej staranności uczestników robót budowlanych.

9.    Inwentaryzacja terenu i obiektu budowlanego w przypadku zmiany wykonawcy oraz wypowiedzenia umowy o roboty budowlane przez inwestora.

10.    Skutki prawne i faktyczne dla inwestora w przypadku samowoli budowlanej, to jest wykonania obiektu w części lub całości niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

11.    Aktualne orzecznictwo sadowe dotyczące zagadnienia organizacji i prowadzenia robót budowlanych.

WYKŁADOWCA:

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników.


DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 5 października 2017 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 17-21.07.2017
Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM
Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych
Szkolenie 13-14.09.2017; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 15.09.2017 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Szkolenie 19.09.2017; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 26-27.09.2017; Menedżer mistrzem motywacji
Szkolenie 9-10.10.2017; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 16.10.2017; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 17-18.10.2017; Mistrz pozyskiwania ofert
Szkolenie 20.10.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 25.10.2017; Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szkolenie 16.11.2017; Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA