Szkolenie 13.12.2017; Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dokumentacja geodezyjna w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem Prawa geodezyjnego i kartograficznego, oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

13 grudnia 2017 r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DLA KOGO?

Program szkolenia dostosowany jest do osób, które chciałyby poznać Prawo geodezyjne i kartograficzne od podstaw, jak również dla osób średniozaawansowanych w powyższym temacie.

Zajęcie będą miały charakter warsztatowy (praca w oparciu o studium przypadku).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ewidencja Gruntów i Budynków jako rejestr publiczny.
a) Dostępne bazy danych  ( części opisowe i graficzne )
- ewidencja gruntów i budynków :  granice, klasoużytki, własność, wypisy, wyrysy, ewidencja budynków, ewidencja lokali, ochrona konserwatorska.
- baza danych topograficznych :  oznaczenia obiektów topograficznych
- baza danych Gesut – część opisowa i graficzna : uzbrojenie terenu
- rejestr cen transakcyjnych
b) ewidencja gruntów w kontekście pracy pośrednika
- równoważniki zmian gruntowych
- wykazy zmian gruntowych
- operaty pomiarowe
- tryb administracyjny zgłaszania zmian w ewidencji gruntów, KW
c) prawo geodezyjne dotyczące regulacji  granic
- rozgraniczenia
- wznowienia
- ustalenia granic
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
a) podziały nieruchomości
-  podział a plan zagospodarowania przestrzennego
- podział przy decyzji o warunkach zabudowy
- podziały w kontekście Ustawy o ustroju rolnym

WYKŁADOWCAKatarzyna Liebersbach-Szarek

Właścicielka Biura Nieruchomości Łobzowskie SN - pośrednik posiadający licencję o numerze 546, w zawodzie od 23 lat. Absolwentka socjologii ( specjalizacja socjologia miast)  ukończyła także studia licencjackie na kierunku Psychologia w biznesie. Szkoleniowiec i trener Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami. Długoletni pracownik i współpracownik  Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Zajmuje się obrotem nieruchomościami, regulacjami stanów prawnych i ustalaniem warunków zabudowy.

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Termin:  13 grudnia  2017 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 26.10.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Seminarium Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości - zapraszamy!
TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN
Przegląd mediów 08.10-12.10.2018r.
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 19.10.2018; Planowanie przestrzenne- specustawa
Szkolenie 22-23.10.2018r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 30.10.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Szkolenie 06.11.2018r. „Księgi wieczyste”
Szkolenie 14.11.2018; Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA