Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM

Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy)

6 września 2017 r.


Dokonując analizy nieruchomości inwestycyjnych słuchacze poznają krok po kroku proces budowania arkuszy kalkulacyjnych służących do oceny wykonalności finansowej różnego rodzaju transakcji. Przy pomocy skoroszytów Excela obliczają wskaźniki osiągane przez inwestycję i na ich podstawie podejmują właściwych decyzje co do nieruchomości.

Dzięki połączeniu modelu zdyskontowanych przepływów i arkuszy Excela powstaje wiele nowych możliwości analitycznych. Przeprowadzenie precyzyjnej analizy jest kluczowym pierwszym krokiem w każdej inwestycji na rynku nieruchomości. Nadszedł czas na opanowanie nowych możliwości, które daje Excel, a następnie zastosowanie ich w praktyce!

DLA KOGO?

Treść kursu i nabywane umiejętności są przydatne w pracy m.in.:

 •     inwestora, negocjatora, konsultanta, doradcy,
 •     pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 •     rzeczoznawcy majątkowego,
 •     zarządcy nieruchomości,
 •     analityka finansowego,
 •     członka zarządu,
 •     księgowego,
 •     specjalisty ds. nieruchomości,
 •     prawnika mającego do czynienia z rynkiem nieruchomości,
 •     bankowca, zwłaszcza w zakresie kredytowania hipotecznego.


Ponieważ zasady analizy finansowej inwestycji są zbieżne, niezależnie od tego, czy pracujemy dla inwestorów czy sami inwestujemy w nieruchomości komercyjne, mieszkaniowe, grunty albo akcje, do uczestnictwa zapraszamy także wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje inwestorskie, niekoniecznie związane z rynkiem nieruchomości.

 • Kurs prowadzony jest w języku angielskim – w trakcie trwania wydarzenia zapewniamy tłumaczenie równoległe na język polski
 • W takcie kursu przewidziana jest przerwa lunchowa
 • W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które nie przystąpiły jeszcze do kursów CCIM
 • Zakres kursu obejmuje tematykę podstawową z elementami rozszerzenia
PROGRAM SZKOLENIA:

INSTRUKTOR:

Jeff Engelstad

Profesor w Katedrze Nieruchomości i Budownictwa Uniwersytetu w Denver (Burns School of Real Estate and Construction Management, Daniels College of Business, University of Denver), jest członkiem RICS (Fellow Member), Urban Land Institute i starszym wykładowcą Instytutu CCIM. Ponadto pracuje jako konsultant i biegły sądowy w sprawach z zakresu począwszy od wad budynków i budowli, poprzez arbitraż międzynarodowy, do sporów finansowych związanych z nieruchomościami. Jest autorem wielu fachowych publikacji.

Prowadzi specjalistyczne kursy i seminaria w wielu krajach świata, a w Polsce od lat otrzymuje od słuchaczy najwyższe oceny. Z rynkiem nieruchomości związany od 35 lat.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, piętro 9, Warszawa mapka

Data: 6 września 2017 r. 09:00 - 17:15

Koszty:

 • 861 PLN brutto (700 PLN netto + 23% VAT) - Osoby z tytułem CCIM

 • 984 PLN brutto (800 PLN netto + 23% VAT) - Osoby ubiegające się o tytuł CCIM, Zrzeszone w PFRN

 • 1107 PLN brutto (900 PLN netto + 23% VAT) - Osoby Niezrzeszone w PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

 • na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
 • na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
 • na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %. 
 • Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Warunkiem odbycia się szkolenia jest udział minimum 20 uczestników.


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA