Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych

Unijna reforma ochrony danych osobowych

12 września 2017 r., WarszawaCelem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej, krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM:

 
Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

•    cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna
•    zmiana podejścia do ochrony danych osobowych

I Blok
Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

•    bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich
o    wejście w życie a obowiązywanie –czyli „jak rozumieć” prawo unijne   
•    co dalej z ustawą o ochronie danych osobowych – na jakim etapie są prace związane ze zmianą
•    kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia

II Blok
Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
•    nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
•    obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
•    nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
•    audyty należytej ochrony danych osobowych
•    zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych  
•    wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy  spółek)
•    dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
•    nowe zasady powierzania danych osobowych
•    obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych

III Blok
ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO)

•    status prawny inspektora ochrony danych
•    wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie
•    powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
•    gwarancje niezależności
•    nowe zadania inspektora ochrony danych
•    dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii

IV Blok
Wybrane zagadnienia

•    przetwarzanie danych osobowych dzieci
•    profilowanie
•    współpraca w sprawach ochrony danych osobowych
•    kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
•    kodeksy postępowania z danymi osobowymi
•    nowe mechanizmy certyfikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych
•    nowe zasady transferu danych do państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności

V Zakończenie
•    jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
•    najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu   
•    podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (rewizja dyrektywy o e-prywatności).

WYKŁADOWCY:Mec. Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Przygodę z ochroną danych rozpoczął w 1998 roku od pracy w Departamencie Prawnym Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.kancelariaosiej.pl Stały współpracownik Omni Modo, jednej z wiodących firm doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych. Współautor (redaktor) książek "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi", „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” oraz wielu publikacji. Współtwórca największych portali o ochronie danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz www.gdpr.pl (największy portal o rozporządzeniu unijnym). Od 1999 r. przeprowadza audyty, występuje na konferencjach, prowadzi otwarte jak i zamknięte szkolenia.  
Marta Bargiel,

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współpracownik portalu internetowego www.e-ochronadanych.pl. Posiada doświadczenie szkoleniowe, z powodzeniem prowadzi audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełni funkcję ABI, co pozwala jej na łączenie rozległej wiedzy teoretycznej wyniesionej z Biura GIODO z praktyką.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 12 września 2017 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na nrybka@pfrn.pl).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty 

Zobacz także inne teksty:
Podziękowania dla uczestników XXI Kongresu PFRN
Podziękowania dla sponsorów XXI Kongresu PFRN
Doroczne Nagrody Kapituły Złotej Odznaki PFRN
Pierwsze czytanie projektu nowelizacji UoGN w podkomisji sejmowej
WAŻNE! Uwagi i wnioski PFRN do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - co dalej?
Szkolenie 04-05.07.2017; Menedżer mistrzem motywacji
Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA