Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych

Unijna reforma ochrony danych osobowych

12 września 2017 r., WarszawaCelem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej, krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM:

 
Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

•    cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna
•    zmiana podejścia do ochrony danych osobowych

I Blok
Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

•    bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich
o    wejście w życie a obowiązywanie –czyli „jak rozumieć” prawo unijne   
•    co dalej z ustawą o ochronie danych osobowych – na jakim etapie są prace związane ze zmianą
•    kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia

II Blok
Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
•    nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
•    obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
•    nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
•    audyty należytej ochrony danych osobowych
•    zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych  
•    wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy  spółek)
•    dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
•    nowe zasady powierzania danych osobowych
•    obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych

III Blok
ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO)

•    status prawny inspektora ochrony danych
•    wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie
•    powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
•    gwarancje niezależności
•    nowe zadania inspektora ochrony danych
•    dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii

IV Blok
Wybrane zagadnienia

•    przetwarzanie danych osobowych dzieci
•    profilowanie
•    współpraca w sprawach ochrony danych osobowych
•    kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
•    kodeksy postępowania z danymi osobowymi
•    nowe mechanizmy certyfikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych
•    nowe zasady transferu danych do państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności

V Zakończenie
•    jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
•    najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu   
•    podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (rewizja dyrektywy o e-prywatności).

WYKŁADOWCY:Mec. Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Przygodę z ochroną danych rozpoczął w 1998 roku od pracy w Departamencie Prawnym Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.kancelariaosiej.pl Stały współpracownik Omni Modo, jednej z wiodących firm doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych. Współautor (redaktor) książek "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi", „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” oraz wielu publikacji. Współtwórca największych portali o ochronie danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz www.gdpr.pl (największy portal o rozporządzeniu unijnym). Od 1999 r. przeprowadza audyty, występuje na konferencjach, prowadzi otwarte jak i zamknięte szkolenia.  
Marta Bargiel,

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współpracownik portalu internetowego www.e-ochronadanych.pl. Posiada doświadczenie szkoleniowe, z powodzeniem prowadzi audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełni funkcję ABI, co pozwala jej na łączenie rozległej wiedzy teoretycznej wyniesionej z Biura GIODO z praktyką.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 12 września 2017 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Masz pytanie? Odwiedź pośrednika! Ogólnopolska Akcja PFRN "DRZWI OTWARTE" juz po raz siódmy
Przegląd mediów 12-16.03.2018
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Negocjacje na rynku nieruchomości komercyjnych - nowy kurs od Instytutu CCIM
Szkolenie 18.05.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.05.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:
Szkolenie 06.04.2018; Licytacje komornicze bez tajemnic.
Szkolenie 10-11.04.2018; Mistrz pozyskiwania ofert
Szkolenie 20.04.2018; Problemy prawne i przestrzenne przy realizacji inwestycji
Szkolenie 23-24.04.2018; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 07.05.2018r. Elementy prawa budowlanego
Szkolenie 16.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 14.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 27.04.2018; PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
Szkolenie 25-26.04.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
DRZWI OTWARTE - konsultacje w biurach nieruchomości
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA