Szkolenie 22.05.2017 Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z aktualnym orzecznictwem

Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z aktualnym orzecznictwem

22 maja 2017 roku, Warszawa


PROGRAM SZKOLENIA:

1.Umowa pośrednictwa jako podstawa prawna roszczeń o wynagrodzenie pośrednika przed Sądem sporządzona zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i standardami zawodowymi obowiązującymi pośredników w obrocie nieruchomościami.

2.Prawidłowe określenie zobowiązań przez strony umowy pośrednictwa, a ocena treści zawartej umowy pośrednictwa w ramach jej zgodności z przepisami prawa.

3.Konstrukcja prawna i elementy istotne umowy pośrednictwa wymagane przepisami prawa - klauzule niedozwolone - zasada swobody umów w prawie polskim, a umowy zawierane z przedsiębiorcami.

4.Właściwe zabezpieczenie roszczenia do wynagrodzenia pośrednika w umowach pośrednictwa formy prawne – kary umowne, weksle, oświadczenia stron o poddania się egzekucji zgodnie z art. 777 pkt 4 lub 5 kpc.

5.Konstrukcja i sposób sporządzenia wezwania do zapłaty, jako element dochodzenia wynagrodzenia należnego pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.

6.Procedura wystawienia i dostarczenia faktury VAT za wykonanie usługi, a przygotowanie i złożenia wniosku wraz z załącznikami do właściwego Sądu o wydanie nakazu zapłaty.

7.Sprzeciw od nakazu zapłaty jako element przedłużający postępowanie przed Sądem I instancji – postepowanie procesowe – elementy istotne.


8.Zasady prowadzenia spraw procesowych przez Sądy w sprawach roszczeń związanych z umowami pośrednictwa - przesłuchanie stron i świadków, dowód z dokumentów a zakres czynności określony w umowie pośrednictwa zawartej przez pośrednika z kontrahentem.

9.Orzeczenie Sądu I Instancji – środek zaskarżenia dla stron - apelacja.

10.Orzeczenie Sądu II Instancji – środek zaskarżenia dla stron – kasacja.

11.Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących pośredników w obrocie nieruchomościami – przykłady.

WYKŁADOWCA:


Adam Kudyk
- prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 22 maja 2017 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto
– dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA