Szkolenie 27.02.2018; Podatek VAT na rynku nieruchomości

PODATEK VAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

27 lutego 2018 roku, WarszawaSzkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kiedy zbycie nieruchomości podlega PCC

1.1. Transakcje niepodlegające VAT
1.2. Transakcje zwolnione od VAT
1.3. Aporty nieruchomości – VAT i PCC
1.4. Gospodarka nieruchomościami a PCC
1.5. Gospodarstwo rolne a PCC
1.6. Transakcje w najbliższej rodzinie
1.7. Planowane zmiany na rok 2017

2. Kiedy zbycie nieruchomości podlega podatkowi VAT

2.1. Prywatne transakcje a powtarzalność działań
2.2. Zarząd własnym majątkiem – orzecznictwo sądów
2.3. Definicja podatnika i działalności gospodarczej

3. Podatek VAT na rynku nieruchomości w 2016 roku

3.1. Nowa data powstania obowiązku podatkowego
3.2.  Nowa definicja podstawy opodatkowania
3.3. Faktury – obowiązkowe i na żądanie

4. Dostawy nieruchomości zwolnione od VAT

4.1. Pierwsze zasiedlenie
4.2. Brak prawa do odliczenia VAT
4.3. Tereny budowlane

5. Niskie obroty - zmiany

5.1. Limit obrotów a transakcje na rynku nieruchomości
a) sprzedaż nieruchomości
b) najem nieruchomości

5.2. Spis z natury - zmiana przepisów

6. Czynności zwolnione a korekta podatku odliczonego

6.1. Zmiana przeznaczenia środka trwałego
6.2. Zmiana przeznaczenia towaru handlowego

WYKŁADOWCA:

Stella Brzeszczyńska,

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego. Stella Brzeszczyńska jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami. Ich pełna lista znajduje się w dziale Publikacje. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Dodatkową specjalnością jest podatek od spadków i darowizn. Współpracuje z przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, Warszawa
Termin:  27 lutego 2018 r., w godz. 10.00-15.00 wykład, 15.00-16.00 konsultacje
Rejestracja 9.30 - 10.00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.

REJESTRACJA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
na 0 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 14 -18.01.2019r.
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 04.02.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 15.02.2019r. „Obowiązki pośredników (...)"
Szkolenie 20.02 2019r. "Najem – między teorią, a praktyką (...)"
Szkolenie 21.02.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków - z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 27.02.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA