Szkolenie 06.04.2017; UMOWA POŚREDNICTWA - ważna, precyzyjna i skuteczna


UMOWA POŚREDNICTWA – ważna, precyzyjna i skuteczna

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM:
 1. Konstruowanie umowy pośrednictw.
 2. Konieczne istotne/niezbędne/przydatne postanowienia umowy.
 3. Wymogi ważności umowy.
 4. Oznaczenie stron umowy.
 5. Pełnomocnictwa – wymogi, zakres, pełnomocnicy pośrednika i klienta.
 6. Klauzule umowne.
 7. Sposób formułowania postanowień /zapisów/tekstu/treści umowy.
 8. Załączniki do umowy.
 9. Poprawki do umowy, co i w jakiej formie.
 10. Próby konwalidowania, ratowania nieważnej umowy. 
 11. Aneksowanie umowy.
 12. Rady praktyczne.

WYKŁADOWCA:Anna Niecikowska

Adwokat, od 2009 związana ze środowiskiem pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 2010 zajmuje się obsługą prawną Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Krakowie, reprezentując Stowarzyszenie w sprawach sądowych, rejestrowych i korporacyjnych, a także uczestnicząc w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia jako doradca Zarządu.
Współpracuje z Polską Federacją Rynku Nieruchomości (PFRN), przygotowując dla niej eksperckie opinie prawne. Czynnie uczestniczyła w procesie ustawodawczym zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od wielu lat prowadzi szkolenia zawodowe dla pośredników, które przygotowuje m.in. w oparciu o prowadzone spory, także w zakresie reprezentacji  pośredników w sprawach sądowych głównie dotyczących zapłaty prowizji czy uznania postanowień umowy pośrednictwa za klauzule niedozwolone. Posiada doświadczenie w zastępowaniu stron przed Sądem Najwyższym.


Kancelaria Adwokacka
ul. Św. Gertrudy 14/3
31-048 Kraków
tel. 12 422 32 12
fax 12 376 82 78
www.kancelaria.niecikowska.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 6 kwietnia 2017 r. 11:00 - 17:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Zobacz także inne teksty:
KRM przyjął projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami
DRZWI OTWARTE - konsultacje w biurach nieruchomości
Szkolenie 28-29.03.2017; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 03.04.2017 Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z aktualnym orzecznictwem
Ubezpieczenie OC na 2017
Szkolenie 04-05.04.2017; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 13.04.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 13.04.2017 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 29.04.2017 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Szkolenie 11.05.2017 Czynności notarialne, akt notarialny oraz współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem
Szkolenie 15.05.2017; Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Szkolenie 25.05.2017; Służebność przesyłu
Szkolenie 29-30.05.2017 Wycena przedsiębiorstw
Szkolenie 05-06.06.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM
Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych
Szkolenie 09.06.2017; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie 29.03.2017; Współwłasność. Rozważania prawne i praktyczne. Sprzedaż udziałów w nieruchomości.
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA