Szkolenie 06.04.2017; UMOWA POŚREDNICTWA - ważna, precyzyjna i skuteczna


UMOWA POŚREDNICTWA – ważna, precyzyjna i skuteczna

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM:
 1. Konstruowanie umowy pośrednictw.
 2. Konieczne istotne/niezbędne/przydatne postanowienia umowy.
 3. Wymogi ważności umowy.
 4. Oznaczenie stron umowy.
 5. Pełnomocnictwa – wymogi, zakres, pełnomocnicy pośrednika i klienta.
 6. Klauzule umowne.
 7. Sposób formułowania postanowień /zapisów/tekstu/treści umowy.
 8. Załączniki do umowy.
 9. Poprawki do umowy, co i w jakiej formie.
 10. Próby konwalidowania, ratowania nieważnej umowy. 
 11. Aneksowanie umowy.
 12. Rady praktyczne.

WYKŁADOWCA:Anna Niecikowska

Adwokat, od 2009 związana ze środowiskiem pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 2010 zajmuje się obsługą prawną Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Krakowie, reprezentując Stowarzyszenie w sprawach sądowych, rejestrowych i korporacyjnych, a także uczestnicząc w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia jako doradca Zarządu.
Współpracuje z Polską Federacją Rynku Nieruchomości (PFRN), przygotowując dla niej eksperckie opinie prawne. Czynnie uczestniczyła w procesie ustawodawczym zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od wielu lat prowadzi szkolenia zawodowe dla pośredników, które przygotowuje m.in. w oparciu o prowadzone spory, także w zakresie reprezentacji  pośredników w sprawach sądowych głównie dotyczących zapłaty prowizji czy uznania postanowień umowy pośrednictwa za klauzule niedozwolone. Posiada doświadczenie w zastępowaniu stron przed Sądem Najwyższym.


Kancelaria Adwokacka
ul. Św. Gertrudy 14/3
31-048 Kraków
tel. 12 422 32 12
fax 12 376 82 78
www.kancelaria.niecikowska.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 6 kwietnia 2017 r. 11:00 - 17:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA