Szkolenie 16.06.2017; Eksmisja od A do Z

Eksmisja od A do Z

16 czerwca 2017r., Warszawa

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

OPIS SZKOLENIA:

Przygotowane szkolenie pod tytułem „Eksmisja od A do Z” ma na celu przybliżenie Państwu pojawiających się problemów i ich rozwiązań w zakresie eksmisji lokatorów i dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, zarówno w stosunku do byłych najemców, jak i gminy. Aktualne regulacje prawne nie są w pełni wykorzystywane przez uczestników rynku nieruchomości. Świadome poruszanie się w tematyce eksmisji umacnia sytuację strony, a zabezpieczenie interesów prawnych może i powinno następować jeszcze na etapie zawierania umowy. Omówione zostaną zasady prawidłowego sporządzania umów najmu, a także błędy popełniane przy formułowaniu wezwań do zapłaty, wypowiedzeń najmu i pism procesowych. Zaproponowane zostaną Państwu nowe rozwiązania pozwalające ograniczyć w przyszłości komplikacje prawne związane z eksmisją i dochodzeniem należności oraz znacznie skrócić czas postępowania. Szkolenie oparte jest nie tylko na przepisach, poglądach orzecznictwa i doktryny, ale skupia się przede wszystkim na praktycznym znaczeniu i możliwości skorzystania z tej wiedzy w codziennej pracy zawodowej pośredników. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz wzory omawianych pism.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe zasady rządzące eksmisją.

2. Minimalizacja kosztów i czasu eksmisji, a prawidłowo sporządzona umowa najmu.

3. Gdy najemcy nie płacą - krok pierwszy.

4. Wypowiedzenie umowy najmu  - krok drugi.

5. Sądowe postępowanie eksmisyjne - z czym się wiąże?

6. Eksmisja i komornik.

7. Roszczenia Wynajmującego wobec gminy.

8. Dyskusja

WYKŁADOWCA:

Łukasz Kułaga – prawnik, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista zagadnień prawnych rynku nieruchomości. Prowadzi spory sądowe w zakresie eksmisji oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu. Konsultant procesów eksmisyjnych. Doradza podmiotom rynku nieruchomości w zakresie skutecznego zabezpieczenia interesów stron. Przeprowadza cieszące się dużą popularnością szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Od roku 2014 związany z Kancelarią Krotoski Adwokaci - M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu, pierwszą w Polsce spółką adwokacką zajmującą się udzielaniem pomocy prawnej dla działalności gospodarczej.

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa nieruchomości od lat jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. W wieloletniej praktyce obsługi rynku nieruchomości prawnicy Kancelarii skutecznie pomagają w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami. Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 16 czerwca 2017 r. 10:00 - 14:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto
– dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty

Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA