Szkolenie 18.09.2017 Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami-nowe prawa i obowiązki pośredników i zarządców

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa i obowiązki pośredników i zarządców18 września 2017 roku, Warszawa

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczący pośredników i zarządców.

2.Nowe pojęcie definicji pośrednika i zarządcy nieruchomości wykonujących czynności zawodowe.

2.Katalog obowiązków i uprawnień pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości od dnia 1 września 2017 r.

3. Zmiana zakresu związanego z przedstawieniem obowiązków pośrednika i zarządcy dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością zawodową.

4.Dostęp do urzędowych rejestrów dla pośredników i zarządców związany z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą – zasady i tryb pozyskiwania dokumentów.

5.Zmiany w umowach pośrednictwa i umowach o zarządzanie związane z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

6.Skutki prawne i faktyczne wprowadzonych zmian dla pośredników i zarządców nieruchomości – kary za naruszenie nowych przepisów związanych z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą.

7. Zmiany w ustawie związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych bez przetargu na rzecz dzierżawcy, użytkowników i ich następców prawnych oraz zmiany w zakresie umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

WYKŁADOWCA:

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 18 września 2017 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 


Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.07.2018 r. RODO
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA