KOMUNIKAT w sprawie nowelizacji UoGN i dokumentów ubezpieczenia (OC)


Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o gospodarce nieruchomościami i zobowiązaniem pośredników i zarządców do załączania do umów zawieranych z klientami kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia w serwisie frontin.pl pojawiła się nowa zakładka „Certyfikaty”, w której dostępne są certyfikaty ubezpieczeniowe dla pośredników i zarządców.Certyfikaty wszystkich ubezpieczycieli (Concordia, Generali, PZU) dostosowane są do wymogów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.07.2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz.U.2012.828) i mogą być dołączane do umów pośrednictwa i o zarządzanie. W odróżnieniu od dotychczasowych, nowe certyfikaty zawierają informację na temat składki ubezpieczeniowej.

Wszyscy pośrednicy i zarządcy ubezpieczeni za pośrednictwem SAGA Brokers mogą pobrać aktualny certyfikat z serwisu frontin.pl i załączać go do umów zawieranych z klientami.

Uwaga: certyfikaty przesyłane do końca sierpnia pocztą (razem z polisą) nie były dokumentem ubezpieczenia w rozumieniu przepisów, ponieważ nie zawierały zapisu o wysokości składki. Certyfikaty do wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia (w toku) dostępne w systemie uzupełniono o tę informację. Można je pobrać, logując się do serwisu frontin.pl

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA