Przegląd mediów 9-13.10.2017

Bez sąsiada domu nie wybudujesz. Nieruchomość musi z czymś graniczyć

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wuzetki będą wydawane tylko wtedy, jeśli nieruchomość graniczy bezpośrednio z co najmniej jedną działką już zabudowaną. Jeśli więc sąsiedzi jeszcze się nie pobudowali, to i my nie będziemy mogli. To samo dotyczy działek graniczących z drogami, parkami, lasami czy nieużytkami. Zmiany dotkną zarówno prywatnych inwestorów, którzy myślą o postawieniu domu dla rodziny, jak i duże firmy deweloperskie. Te ostatnie mogą stracić najwięcej, gdyż często już mają tereny, na których dotychczas mogły budować, a które po wejściu w życie nowych przepisów pozostaną niewykorzystane. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem propozycji, tłumaczy potrzebę zmian troską o ład przestrzenny. Jego zdaniem wuzetki od początku miały być wydawane tylko dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z działkami zabudowanymi.

Forsal 9.10.2017r.

*********************************************************************

Popyt na kredyty mieszkaniowe już nie tak wielki

Skąd to hamowanie? – W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy, że istotna część popytu na kredyty mieszkaniowe pochodziła od klientów, którzy posiadali już taki kredyt i wnioskowali o kolejny. Udział takich klientów zbliżył się do 20 proc. Dużą część wśród tych klientów stanowiły osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w celach inwestycyjnych. A te związane są zarówno z krótkoterminowym i długoterminowym wynajmem prywatnym, jak i inwestycjami w condo- i aparthotele.

Rzeczpospolita 10.10.2017r.

*********************************************************************

Od stycznia zameldujesz się przez internet. Sejmowa komisja poparła projekt

Przygotowana przez MSWiA nowelizacja utrzymuje obowiązek meldunkowy; obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności przewiduje zniesienie tego obowiązku od 1 stycznia 2018 r. MSWiA tłumaczy, że pozostawienie obowiązku meldunkowego wynika z tego, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji m.in. obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach, realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych. Celem projektu jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Pierwotnie projekt nowelizacji obejmował także zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, w których zaproponowano rozszerzenie zakresu zbieranych danych dotyczących urodzenia dziecka.

Forsal 11.10.2017r.

*********************************************************************

Zaradkiewicz o dużej ustawie reprywatyzacyjnej: Nie naprawiamy szkód wyrządzonych przez komunistów

Jak poinformował dr hab. Kamil Zaradkiewicz w TVP Info w programie "Minęła 20" Ministerstwo Sprawiedliwości nie zakłada, że projekt dużej reprywatyzacji "będzie przewidywał odszkodowania". "Nie jest to możliwe, gdyż trwałoby to po pierwsze znacznie dłużej niż zakładane rekompensaty, a po drugie nie wiem, czy państwo udźwignęłoby ten ciężar" - podkreślił. Konstytucjonalista uważa również, że 20 proc. rekompensaty z utraconej nieruchomości jest jak najbardziej satysfakcjonująca. Jak dodał, "dotychczasowe projekty ustaw też to zakładały".Jak dodał, uprawnionymi do tego rodzaju rekompensat powinni być przede wszystkim właściciele bądź współwłaściciele nieruchomości, które odebrano im po drugiej wojnie światowej lub ich najbliżsi - wstępni i zstępni, innymi słowy rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki - ale już nie inne osoby.

Gazeta Prawna 12.10.2017r.

*********************************************************************

Hamuje popyt na hipoteki

Z analizy BIK wynika, że w ostatnich miesiącach niemal 20 proc. kredytów mieszkaniowych jest zaciąganych przez klientów jako dodatkowy kredyt mieszkaniowy, a część z nich prawdopodobnie wykorzystywana jest na cele inwestycyjne, czyli zakup nieruchomości na wynajem. Jednocześnie na podstawie dotychczas udzielonych kredytów mieszkaniowych obserwujemy, że wraz z liczbą posiadanych przez klienta kredytów mieszkaniowych zwiększa się udział klientów, którzy posiadają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych.

Rzeczpospolita 13.10.2017r.

Zobacz także inne teksty:
Rozstrzygnięcie Konkursu im Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Jak być skutecznym i nie dać się zwariować? - Łukasz Kruszewski
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 03.09.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 13.09.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Komunikacja w social mediach. Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin bez tajemnic
Szkolenie 04.10.2018r., Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek
Szkolenie 08.10.2018; Problematyka działek budowlanych
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA