Szkolenie 15.12.2017; Zasiedzenie służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe - ryzyko dla właścicieli nieruchomości i możliwości obrony prawa własności


Zasiedzenie służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe - ryzyko dla właścicieli nieruchomości i możliwości obrony prawa własności

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo trudniących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej ewentualnych zagrożeń wynikających dla właścicieli nieruchomości z faktu istnienia na ich nieruchomościach urządzeń przesyłowych. 
Szkolenie jest przeznaczone również dla właścicieli nieruchomości gruntowych obciążonych urządzeniami przesyłowymi. Szkolenie ma na celu przybliżenie słuchaczom tematyki zasiedzenia jako tytułu prawnego do dysponowania przez przedsiębiorstwo przesyłowe nieruchomością obciążoną urządzeniami przesyłowymi, jak również wskazanie przysługujących środków obrony w przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie zasiedzenia. 

Szkolenie wyjaśni m. in.: 

1. Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

2. Jakie są przesłanki pozwalające na stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości?

3. Czy może dojść do zasiedzenia służebności przesyłu w przypadku urządzeń przesyłowych, których nie widać na gruncie?

4. Jak na potrzeby zasiedzenia zalicza się okres posiadania nieruchomości przez poprzedników prawnych?

5. Czy może dojść do zasiedzenia służebności przesyłu w dacie poprzedzającej wprowadzenie instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego?

6. Jakie czynności przerywają bieg zasiedzenia?

7. Zasady sądownego stwierdzenia zasiedzenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasiedzenie służebności przesyłu - przesłanki i specyfika zasiedzenia. 

2. Czas niezbędny do zasiedzenia – wymagany okres posiadania.

3. Dobra i zła wiara przedsiębiorcy przesyłowego.

4. Widoczny charakter urządzeń przesyłowych.

5. Nieodpłatny charakter nabycia służebności.

6. Problem nieruchomości władnącej.

7. Posiadanie służebności przez przedsiębiorstwa państwowe przed 1989 r. i możliwość zaliczenia okresu posiadania przez poprzednika prawnego. 

8. Następstwo prawne i przeniesienie posiadania służebności. 

9. Przerwanie biegu zasiedzenia. 

10. Sądowe stwierdzenie zasiedzenia. 

11. Podsumowanie.

WYKŁADOWCA:

Karolina Bonarska - Lenarczyk - radca prawny, absolwentka studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk.

Świadczy obsługę prawną od ponad 12 lat. Była partnerem w Kancelarii Prawnej BS GROUP zarządzanej przez prof. nadzw. Dr hab.Ryszarda Strzelcyka. Obecnie posiada własną kancelarię prawną zajmującaś się w szczególności obsługą podmikotów gopodarczych, prawem nieruchomości, prawem autorskim, prawem lotniczym oraz windykacją należności pieniężnych.

Na stałe współpracuje z warszawską kancelarią prawną Kruk i Wspólnicy jako of counsel w sprawach z zakresu prawa lotniczego oraz warszawską Kancelarią Prawną Kossakowska Stochlak Gautier KSG Legal zapewniając jej wsparcie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości oraz postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych. Wspiera również wrocławską kancelarię adwokacką Dawidowicz Żurawski Grochowski zapewniając obsługę Klientów tej kancelarii w Warszawie w zakresie sporów sądowych, spraw gospodarczych oraz konstruowania i opiniowania umów handlowych.

Specjalizuje się w szczególności w prawie nieruchomości oraz w prawie autorskim. Jest ekspertem z zakresu spraw dotyczących przesyłu. Skutecznike reprezentuje Klientów w negocjacjach z przedsiębiorcami przemysłowymi. Zajmuje się prowadzeniem postępowań dotyczących odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przemysłowe jak również odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu posadowienia urządzenia przesyłowego. Z powodzeniem prowadzi sprawy dotyczące administracyjnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych. Jej rozprawa doktorska dotyczy zasiedzenia służebności przesyłu.

Wśród grona jej Klientów znajdują się m. in. stowarzyszenia oraz fundacje, w tym również związane z rynkiem nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorcy prowadzący lotniczą działalność gospodarczą oraz podmioty związane z branżą kreatywną.

INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 15 grudnia 2017 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Największa konferencja pośredników na świecie (tym razem w Chicago)!
Nowa współpraca międzynarodowa - IREM
Kolejna 13 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 23-24.11.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 29.11.2017; - Zarządzanie najmem lokali
Szkolenie 30.11.2017 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Szkolenie 01.12.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 05.12.2017; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 11.12.2017; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 13.12.2017; Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szkolenie 16.12.2017 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie 14.12.2017; Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności
Szkolenie 27-28.11.2017; Wady prawne nieruchomości

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA