Przegląd mediów 13-17.11.2017r

Marże deweloperów czy ceny mieszkań

Z danych NBP dotyczących rynku pierwotnego w Polsce wynika, że średnia marża deweloperska w połowie 2017 r. to 20-25 proc. ceny mieszkania. Najwyższa, około 27 proc., była w Warszawie. W pozostałych wielkich miastach wahała się w okolicach 20 proc. Wzrost kosztów wykonawstwa deweloperzy rekompensują sobie wzrostem cen mieszkań. Koszt budowy to około połowy (do 60 proc.) ceny mieszkania. Jeśli wzrosną o 10 proc., to ceny mieszkań mogą wzrosnąć o 5 proc. i marże pozostaną stabilne. Wzrost cen mieszkań łączyć należy także z niskimi stopami procentowymi, co przekłada się na popyt na tani kredyt i popyt inwestycyjny przy nisko oprocentowanych lokatach.

Puls biznesu 13.11.2017r.

*********************************************************************

Najem instytucjonalny: Poznaj korzyści dla wynajmującego i najemcy

Do najważniejszej zalety najmu instytucjonalnego można zaliczyć mniejsze wymogi obowiązujące przy jej zawieraniu, niż ma to miejsce w przypadku umowy najmu okazjonalnego. Ponadto umowa zapewnia wynajmującemu określone ułatwienia związane z usunięciem lokatora w przypadku zakończenia umowy najmu. Jeżeli po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, najemca nie chce opuścić zajmowanego lokalu, to właściciel w pierwszej kolejności doręcza najemcy pisemne żądanie opróżnienia lokalu. Żądanie takie musi być opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku, gdy lokator nie zastosuję się do tego żądania, możliwe jest wystąpienie przez wynajmującego do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego może wiązać się dla najemcy z niższymi kosztami. Chodzi o kaucję zabezpieczającą, której wysokość, zgodnie z przepisami nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Co więcej, z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.

Gazeta Prawna 14.11.2017r.

*********************************************************************

Adamczyk: Celem rządu jest likwidacja deficytu mieszkaniowego do 2030 roku

Adamczyk podkreślił, że "kluczowym programem, za który odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest Narodowy Program Mieszkaniowy, a w nim filar +Mieszkanie Plus+". Zapowiedział, że pierwsze lokale budowane w ramach programu Mieszkanie plus zostaną oddane do użytku pod koniec 2018 r. Przypomniał, że 11 września br. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. powołująca instytucję, która już na etapie organizacji podpisuje porozumienia z samorządami i spółkami Skarbu Państwa. W tych porozumieniach wskazywane są grunty, na których mogą powstać budynki mieszkalne. Efektem tych działań - jak zapowiedział szef MIB - będą "mieszkania dostępne szczególnie dla tych, którzy dzisiaj nie posiadają zdolności kredytowej, a ich dochody nie pozwalają im objąć mieszkań komunalnych". "Dla tych osób, dla tych rodzin, dla wszystkich tych potrzebujących proponujemy mieszkania na wynajem, mieszkania z dojściem do własności" - dodał.

Bankier  15.11.2017r.

*********************************************************************

Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – listopad 2017 [Raport Bankier.pl]

Październik stał pod znakiem podwyżek na rynku wynajmu. Właściciele lokali wyceniali miesiąc odstępnego o kilka procent wyżej niż miesiąc wcześniej. Dynamika była najmniej korzystna dla najemców w Poznaniu. Oczekiwania co do miesięcznego czynszu wzrosły w Poznaniu o 6 proc., co zaowocowało średnią stawką ofertową dla miasta na poziomie przekraczającym 2000 zł/m-c. Najdroższa pozostaje Warszawa, gdzie cena pojawiająca się w o ogłoszeniach mieszkań na wynajem wyniosła przeciętnie 4630 zł/m-c – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Bankier 16.11.2017r.

*********************************************************************

Nagły kryzys na szwedzkim rynku nieruchomości uderzył w koronę

Widoczny spadek cen na szwedzkim rynku mieszkaniowym znacznie osłabił koronę wobec euro. Szwedzka waluta straciła wobec pieniądza strefy euro 1,5 proc. Osłabienie korony zagroziło realizacji inflacyjnego celu szwedzkiego banku centralnego. Pojawiło się pytanie, czy Riksbank powinien bliżej przyjrzeć się rynkowi mieszkaniowemu. Riksbank koncentruje całe swoje wysiłki na walkę z deflacją i na początku tego roku odzyskał wiarygodność w tym zakresie. Politycy przekonują, że mogą być w stanie podnieść stopy procentowe w połowie przyszłego roku. W tym samym czasie Riksbank może przedłużyć do końca roku program skupu obligacji.

Forsal 17.11.2017r,

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 14 -18.01.2019r.
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 04.02.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 15.02.2019r. „Obowiązki pośredników (...)"
Szkolenie 20.02 2019r. "Najem – między teorią, a praktyką (...)"
Szkolenie 21.02.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków - z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 27.02.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA