Rejestracja i harmonogram kursów

*kursy organizowane są w pakietach, uczestnik może skorzystać z pojedynczych kursów lub z pakietów


UWAGA!

- ceny są cenami brutto – zawierają stawkę VAT
- ceny sugerowane przez Instytut IREM i zależne od kursu dolara
- dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami kursy są zwolnione ze stawki VAT
- cena obejmuje: prowadzenie kursu przez certyfikowanego Instruktora Instytutu IREM, tłumaczenie kursu na język polski, dwujęzyczne materiały edukacyjne (m.in. podręcznik, arkusze kalkulacyjne), lunch, serwis kawowy.
- kursy i egzaminy odbywają się tylko pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej liczby uczestników
- opłata na członka kandydata IREM - $210
(roczna opłata obowiązuje dla osób ubiegających się o tytuł CPM, równowartość w PLN, kurs sprzedaży NBP)


Wykaz obowiązkowych kursów i egzaminów:

 • “Marketing i wynajem nieruchomości biurowych” (MKL406)
 • “Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości” (HRS402)
 • “Utrzymanie nieruchomości i zarządzanie ryzykiem” (MNT402)
 • “Nieruchomość jako inwestycja: narzędzia finansowe” (FIN402)
 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część pierwsza” (ASM603)
 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część druga” (ASM604)
 • “Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – Część trzecia” (ASM605)
 • "Etyka zarządcy nieruchomości" (ETH800)
 • „Seminarium przygotowawcze do egzaminu certyfikacyjnego CPM” (CPM001)
 • “Plany zarządzania nieruchomościami” (MPSAXM)UWAGA!

 • Uczestnik musi ukończyć wszystkie kursy oraz uzyskać przynajmniej 70% wynik z egzaminu po każdym kursie.
 • Każdy kandydat, który chce uzyskać tytuł CPM musi:
  Wziąć udział w kursie przygotowawczym (CPM001) i zdać egzamin certyfikacyjny składający się ze 150 pytań oraz wziąć udział w dwudniowym kursie “Plany zarządzania nieruchomościami” (MPSAXM) i zdać dwudniowy egzamin z pisania planu zarządzania.

 


REZYGNACJA (tylko w formie pisemnej)

 - na 25 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
 - na 14 – 24 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
 - na 8 – 13 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50%,
 - na 0 – 7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.


REJESTRACJA

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu!

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie on-line ponizszego formularza. Po otrzymaniu formularza, pracownik PFRN przesyła potwierdzenie, że zostali Państwo zarejestrowani na kurs.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska

Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844


WYMOGI:

LAPTOP – w trakcie kursu będą Państwo dokonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i korzystać z dodatkowych materiałów w wersji elektronicznej.

KALUKATOR –  HP-10B lub HP-10 BII może być przydatny podczas kursu


ODWOŁANIE PLANOWANEGO TERMINU:

Kurs odbędzie się tylko pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku, kiedy na kurs zgłosi się zbyt mała liczba osób, kurs może zostać anulowany i przeniesiony na kolejny termin.

Informacje o konieczności anulowania terminu kursu są przesyłane zapisanym uczestnikom min. 2 tygodnie przed planowanym terminem kursu.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

21 - 25 maja 2018 roku - ETH800 + FIN402 + MNT402 - formularz zgłoszeniowy

24 - 28 września 2018 roku - ETH800 + MKL406 + HRS402 - formularz zgłoszeniowy


 „Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Polska Federacja Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez PFRN. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia."

 

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA