Europejska karta zawodowa

Europejska karta zawodowa

co to jest i jak się ubiegać?
Co to jest EPC?

  • Nowy (elektroniczny) sposób ubiegania się o kwalifikacje zawodowe uznawane w innym państwie członkowskim.
  • EPC nie jest kartą fizyczną, jest to certyfikat elektroniczny z informacjami pomocniczymi przechowywanymi w systemie System informacji na rynku wewnętrznym (IMI).
  • EPC jest dobrowolna, to indywidualni specjaliści decydują, czy chcą EPC, czy też nie jeśli wolą korzystać z tradycyjnego (papierowego) systemu uznawania swoich kwalifikacji, to znaczy składać wniosek bezpośrednio do władz krajowych w drugim kraju (przyjmującym).


Jak się ubiegać?

  • Przejdź na stronę http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professionalqualifications/european-professional-card / index_en.htm. Aby uzyskać dostęp do procedury aplikacji EPC najpierw musisz utworzyć zabezpieczone konto osobiste online.
  • Po utworzeniu konta możesz przesłać swoją aplikację. Musisz wskazać zawód (pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie korzystają z automatycznego uznawania), kraj w którym mieszkasz  i kraj, w którym chcesz oferować usługi. Będziesz również musiał podać szczegóły swoich kwalifikacji, szkoleń i doświadczenia zawodowego oraz powiedz, jeśli chcesz pracować w innym kraju tymczasowo lub na stałe.
  • Zeskanuj i prześlij dokumenty, których system prosi o dostarczenie. Powinny być takie same jak wymagane w tradycyjnym systemie i będzie zależeć od tego, czy złożysz wniosek tymczasowo, czy na stałe.
  • Jeśli istnieje znaczna różnica w poziomach kwalifikacji między krajami, może być wymagane  ukończenie działań kompensacyjnych (np. okres próbny lub szkoleniowy). Może nadal być wymagane, aby zarejestrować się w profesjonalnym organie przed uzyskaniem dostępu do zawodu lub ukończeniem innego wymagania rejestracyjne (zależy to od kraju).


Co potem

1. Wniosek zostanie najpierw sprawdzony przez władze krajowe w Twoim kraju ojczystym. 2. Plik zostanie następnie przekazane władzom krajowym w kraju przyjmującym za pośrednictwem systemu IMI. 3. Są ściśle określone terminy, a dokładny termin i procedura będą zależeć od tego, czy wnioskuje się o
EPC na czas określony lub na stałe. Po wydaniu EPC jest ona ważna na czas nieokreślony (na stałe) lub przez osiemnaście miesięcy (w przypadku tymczasowego świadczenia usług). 5. Możesz pobrać certyfikat elektroniczny, jeśli chcesz, osoby trzecie będą mogły uzyskać dostęp do internetowego systemu weryfikacji sprawdź, czy EPC jest ważna.

Główną przewagą nad tradycyjną procedurą uznawania kwalifikacji jest to, że EPC jest:

  • Szybszy i bezpieczniejszy.
  • Władze Twojego kraju sprawdzą aplikację, która obniża koszty tłumaczenia i unika konieczności bezpośredniego kontaktu z władzami w innym kraju.
  • Zapewnia cyfrowy zapis. Dokumenty będą przechowywane tak, aby wszystkie przyszłe aplikacje mogły być wykonane więcej z łatwością. Możesz modyfikować lub aktualizować informacje na swoim koncie.
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA