Prezydent na lata 2018 - 2020 wybrany!

Prezydent na lata 2018 - 2020 wybrany!


Andrzej Piórecki został wybrany Prezydentem Elektem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Na czele najstarszej, 22-letniej organizacji zawodowej w Polsce, skupiającej pośredników i zarządców nieruchomości ponownie stanie w latach 2018 - 2020.
 
- To niezwykle odpowiedzialna funkcja, szczególnie w dobie wyzwań stojących obecnie przed rynkiem nieruchomości i PFRN, a związanych m.in. z przywróceniem nadszarpniętego deregulacją społecznego zaufania do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Dynamika zmian na rynku nieruchomości jest duża. Zmieniają się także wymagania względem samego rynku, ale i naszej organizacji. To czas, gdy rola PFRN nieustająco wzrasta – powiedział Andrzej Piórecki, Prezydent Elekt Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Andrzeja Pióreckiego wybrała Rada Krajowa PFRN podczas posiedzenia, które odbyło się 12 grudnia 2017 roku. Prezydent Andrzej Piórecki pełni tę funkcję po raz drugi, czyli maksymalny okres przewidywany przez statut Federacji.

Andrzej Piórecki zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami wykonuje od 1990 roku. Siedem lat później został członkiem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, w którym aktywnie działa do dziś. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieru-chomościami, zasiadał także w Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Odpowiedzialny także za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej organizacji. W latach 2010-2014 prezes MSPON. Odpowiedzialny za praktyki dla kandydatów na pośredników, organizator kursów i szkoleń. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złotą Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie jego prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości tytułem najlepszego stowarzyszania w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych m.in. na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Obecnie wiceprezes MSPON. 

_____________________________________________________

Informacji mediom udziela:

Natalia Gołębiewska, Dyrektor PFRN, tel. (+48) 512 368 422, email: ngolebiewska@pfrn.pl

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 15-19.01.2018r.
Mamy szansę mieć własny portal!
Stanowisko PFRN w sprawie podwyżek portali
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Ubezpieczenie OC na 2018
Nowa współpraca międzynarodowa - IREM
Szkolenie 24.01.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 25.01.2018; Służebność przesyłu
Szkolenie 12.02.2018; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 20.02.2018 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Szkolenie 21.02.2018 - Asset Manager
Szkolenie 22.02.2018;Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności Pośrednika i Zarządcy- sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją
Szkolenie 23.02.2018; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 27.02.2018; Podatek VAT na rynku nieruchomości
Szkolenie 28.02.2018; Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności
Szkolenie 05.03.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 15-16.03.2018; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 23-24.04.2018; Wady prawne nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA