Szkolenie 06.03.2018 - Asset Manager


AMMC jest firmą świadczącą usługi konsultingowe i doradcze oraz szkoleniowe dla właścicieli nieruchomości, inwestorów i i asset managerów. Szkolenie prowadzone jest na poziomie akademickim, a jego tematyka pokrywa się z najnowszymi praktykami i zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć jego uczestnikom polskie realia asset management. Zdobyta podczas szkolenia wiedza umożliwi jej praktyczne zastosowanie podczas pracy związanej z nieruchomościami.

PROGRAM:

  10:00 - 11:00 - Asset Management w polskich realiach: inwestycje, inwestorzy, nieruchomości komercyjne, Asset Management i Asset Manager – omówienie pojęć.

  11:00 - 11:15 - Przerwa kawowa, networking.

  11:15 - 12:00 - Prawne ABC - najważniejsze akty prawne z punktu widzenia Asset Management.

  12:00 - 13:00 - Przerwa obiadowa, networking.

  13:00 - 14:00 - Asset Management Agreement (AMA) - najważniejsze zapisy umowy.

  14:00 - 14:15 - Przerwa kawowa, networking.

  14:15 - 15:00 - Minimalizacja ryzyka, optymalizacja kosztów i maksymalizacja przychodów właściciela nieruchomości; konkursy ofert / przetargi - jak je prawidłowo i sprawnie organizować, by wybrać najlepszego usługodawcę i zoptymalizować koszty.

  15:00 - 15:15 - Przerwa kawowa, networking.

  15:15 - 16:00 - Asset Management na wybranej nieruchomości - studium przypadku.

  WYKŁADOWCA:


  Agnieszka Sławomirska-Chmarzyńska
  - objęła stanowisko Managing Partner w Asset Management Master Class (AMMC), firmie świadczącej usługi konsultingowe i doradcze dla właścicieli nieruchomości, inwestorów i i asset managerów. Agnieszka, ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, jest pasjonatką zagadnień asset i property management oraz autorką licznych publikacji na temat nieruchomości, w tym „Poradnika dla zarządcy budynku biurowego” opublikowanego w 2015 roku. Agnieszka zdobywała doświadczenie pracując dla największych firm zarządzających nieruchomościami w Polsce, jak Cushman & Wakefield, Savills i Cromwell Property Group.

  Do ostatnich osiągnięć Agnieszki należy m.in. zakończone sukcesem planowanie i wykonanie takich projektów jak komercjalizacja powierzchni biurowej, strategie wynajmu, restrukturyzacja umów najmu, strategie dotyczące przebudowy budynków biurowych wraz z nadzorem nad pracami budowlanymi i aranżacyjnymi, przygotowywanie budżetów (CAPEX, OPEX, MAREX), kontrola i optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości.

  Od kilku lat Agnieszka z sukcesem prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty na różne tematy dotyczące asset, propery i facility management. Agnieszka jest absolwentką Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

  DODATKOWE INFORMACJE:

  Termin: 6 marca 2018 r. w godz. 10.00-16.00
  Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

  Koszty:

  1200 zł brutto

  *UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

  REJESTRACJA 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
   
  Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
  na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
  Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
   

  Zobacz także inne teksty:
  Szkolenie 26.10.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
  Seminarium Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości - zapraszamy!
  TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN
  Przegląd mediów 08.10-12.10.2018r.
  Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
  Reklama na stronie PFRN
  Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
  Szkolenie 19.10.2018; Planowanie przestrzenne- specustawa
  Szkolenie 22-23.10.2018r. Wady prawne nieruchomości
  Szkolenie 30.10.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
  Szkolenie 06.11.2018r. „Księgi wieczyste”
  Szkolenie 14.11.2018; Efektywna komunikacja na spotkaniach
  Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
  Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
  Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
  Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
  Zostań członkiem National Association of Realtors

  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA