Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO

„ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO”

11 czerwca 2018 r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA


1.    Podstawowe informacje i definicje.

2.    Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.

3.    Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?

4.    Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
          a.    Zasada legalności.
          b.    Zasada ograniczenia celu.
          c.    Zasada minimalizacji danych.
          d.    Zasada prawidłowości.
          e.    Zasada ograniczenia przechowywania.
          f.    Zasada integralności i poufności.
          g.    Zasada rozliczalności.

5.    Podstawy przetwarzania różnych rodzajów danych osobowych.

6.    Jak zmienił się obowiązek informacyjny na gruncie RODO?

7.    Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?

8.    Przetwarzanie danych pracowniczych.

9.    Prawa osoby której dane są przetwarzane.
          a.    Prawo dostępu do danych i informacji.
          b.    Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych.
          c.    Prawo do wniesienia sprzeciwu.
          d.    Prawo do przeniesienia danych.
          e.    Prawo do „bycia zapomnianym”.

10.    Nowe obowiązki administratora danych osobowych.
          a.    Jak w praktyce realizować zasadę ochrony danych w fazie projektowanie
                (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default).
          b.    Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
          c.    Powiadomienie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
                 lub o ograniczeniu      przetwarzania.
          d.    Informowanie o naruszeniach ochrony danych osobowych
                 oraz dokumentowanie naruszeń.
          e.    Z jakich obowiązków ADO będzie zwolniony na gruncie RODO?

11.    Inspektor Ochrony Danych.
          a.    Wymogi w odniesieniu do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych.
          b.    Obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych.
          c.    Katalog obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

WYKŁADOWCA

Karolina Skrzpiczyk

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w renomowanych wrocławskich kancelariach. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Obsługuje podmioty z branży IT oraz przemysłu. Zajmuje się głównie dużymi korporacjami o międzynarodowym zasięgu. Praktycznie łączy przepisy prawa oraz potrzeby przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży IT. Certyfikowany audytor ISO 27001.  W Omni Modo prowadzi audyty i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Termin:  11 czerwca 2018 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Wynajem mieszkań: Jak przygotować mieszkanie do wynajęcia?
TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN
XXII Kongres PFRN - zapraszamy!
Przegląd mediów 10.09-14.09.2018r.
BEZPIECZNY NAJEM 2018 - Skorzystaj z pomocy ekspertów - pośredników nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 04.10.2018r., Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek
Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 19.10.2018; Specustawa mieszkaniowa - Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 22-23.10.2018r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 30.10.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Szkolenie 06.11.2018r. „Księgi wieczyste”
Szkolenie 13.11.2018r. Służebności przesyłu ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
Szkolenie 14.11.2018; Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 13.12.2018; Problematyka działek budowlanych NOWY TERMIN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA