Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO

„ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO”

11 czerwca 2018 r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA


1.    Podstawowe informacje i definicje.

2.    Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.

3.    Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?

4.    Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
          a.    Zasada legalności.
          b.    Zasada ograniczenia celu.
          c.    Zasada minimalizacji danych.
          d.    Zasada prawidłowości.
          e.    Zasada ograniczenia przechowywania.
          f.    Zasada integralności i poufności.
          g.    Zasada rozliczalności.

5.    Podstawy przetwarzania różnych rodzajów danych osobowych.

6.    Jak zmienił się obowiązek informacyjny na gruncie RODO?

7.    Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?

8.    Przetwarzanie danych pracowniczych.

9.    Prawa osoby której dane są przetwarzane.
          a.    Prawo dostępu do danych i informacji.
          b.    Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych.
          c.    Prawo do wniesienia sprzeciwu.
          d.    Prawo do przeniesienia danych.
          e.    Prawo do „bycia zapomnianym”.

10.    Nowe obowiązki administratora danych osobowych.
          a.    Jak w praktyce realizować zasadę ochrony danych w fazie projektowanie
                (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default).
          b.    Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
          c.    Powiadomienie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
                 lub o ograniczeniu      przetwarzania.
          d.    Informowanie o naruszeniach ochrony danych osobowych
                 oraz dokumentowanie naruszeń.
          e.    Z jakich obowiązków ADO będzie zwolniony na gruncie RODO?

11.    Inspektor Ochrony Danych.
          a.    Wymogi w odniesieniu do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych.
          b.    Obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych.
          c.    Katalog obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

WYKŁADOWCA

Elżbieta Liberda

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości.

Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości Lex Perfecta.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych.

Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu.

Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję V-ce Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

 

Wykładowca i egzaminator instytucji szkoleniowych, prelegent szkoleń.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości.

Laureatka konkursu Wolters Kluwer i Gazety Prawnej – dla najlepiej rokujących młodych prawników – Rising Star.

Prowadzi bloga - www.elzbietaliberda.pl  - o prawie i nieruchomościach - bez znieczulenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa
Termin:  11 czerwca 2018 r., w godz. 10.00-16.00

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA