Szkolenie 04.10.2018r., Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek

"Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek"

4 października 2018r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rozpoczęcie zajęć:

 • Przywitanie i poznanie się uczestników z prowadzącym.
 • Ustalenie zasad współpracy (kontrakt).
 • Kto jest naszym klientem?

2. Komunikacja:

 • Definicja i funkcje komunikowania.
 • Test na komunikatywność.
 • Model komunikacji.
 • Mosty zamiast barier - zasady dobrej komunikacji.
 • Autoprezentacja jako komunikat.

3. Właściwa komunikacja (ćwiczenia):

 • Zarządzanie przestrzenią.
 • Gesty zamierzone i mimowolne.
 • Rozpoznawanie nieprawdy.
 • Techniki werbalne (aktywne słuchanie, parafraza, podsumowanie, zadawanie pytań).

4. Klient:

 • Podstawowe potrzeby i oczekiwania.
 • Typologia klientów – ćwiczenie.

5. Asertywność:

 • Czym jest asertywność i jak może nam pomóc w kontakcie z klientami „burza mózgów".
 • Jaki główny typ zachowania jest nam najbliższy (asertywne, bierne, manipulujące, agresywne) – test.
 • Dlaczego nie jesteśmy asertywni? – odnalezienie wpływów, jakie były i są na nas wywierane, powodujących brak asertywności.
 • 12 praw asertywności – katalog zasad postępowania.

6. Główne umiejętności zachowania asertywnego (omówienie i ćwiczenia):

 • Mówienie i przyjmowanie komplementów.
 • Radzenie sobie z zachowaniem podporządkowującym (jak chronić siebie).
 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki (potwierdzenie negatywne, mgła, negatywne pytanie).
 • Odmawianie (technika „zepsutej płyty").

7. Skuteczne działania w sytuacjach problemowych

 • Koło konfliktu.
 • Stosowanie empatii.

8. Mój najtrudniejszy Klient – ćwiczenie:

 • Opracowujemy metody postępowania z „trudnymi klientami".
 • Kroki obsługi klienta.

9. Podsumowanie i zakończenie - sesja pytań i odpowiedzi.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę:

 • Jak skutecznie się komunikować?
 • Jakie są ich mocne i słabe strony w zakresie komunikacji?
 • Jakie techniki komunikacyjne są najbardziej efektywne i dlaczego?
 • Jakie błędy w komunikacji popełniane są najczęściej i jak ich uniknąć?
 • Na czym polega i jak odczytywać „język ciała"?
 • Co to jest typologia klientów i jak ją wykorzystać w pracy?
 • Na czym polega asertywna komunikacja?
 • Jak dzięki asertywności chronić siebie?
 • Co robić w „sytuacjach trudnych"?

oraz umiejętności:

 • Pokonywania barier komunikacyjnych.
 • Rozpoznawania typu klienta i dopasowywania do niego adekwatnego sposobu postępowania.
 • Wyrażania i przyjmowania krytyki.
 • Asertywnego postępowania w trudnych sytuacjach.
 • Rozpoznawania podstawowych taktyk manipulacyjnych i radzenia sobie z nimi.
 • Unikania i zażegnywania potencjalnych konfliktów.
WYKŁADOWCA:

Cezary Paszuk - Trener i konsultant. Działalność konsultingową i szkoleniową dla firm i instytucji prowadzi od 1997 roku:

• 26 lat doświadczeń w sprzedaży i zarządzaniu

• 18 lat doświadczeń jako trener biznesu

• 1200 dni szkoleniowych, w których wzięło udział ok. 14000 osób

• autor szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych

W swojej karierze zawodowej dla swoich pracodawców i klientów realizował duże projekty rekrutacyjne, doradzał w zakresie organizacji działów handlowych i motywacyjnych systemów wynagrodzeń, oraz systemów ocen pracowniczych. Moderował spotkania poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju firm. Obszary w jakich się specjalizuje to: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem, sprzedaż i obsługa klienta, standaryzacja procesów obsługi i sprzedaży, zarządzanie czasem i projektami/efektywność osobista, negocjacje, windykacja, telemarketing, wystąpienia publiczne, coaching menedżerski, motywacja, zarządzanie strategiczne, systemy ocen pracowniczych, train the trainers.

INFORMACJE DODATKOWE:

Termin: 4 października 2018 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia

Zobacz także inne teksty:
Wynajem mieszkań: Jak przygotować mieszkanie do wynajęcia?
TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN
XXII Kongres PFRN - zapraszamy!
Przegląd mediów 17.09-21.09.2018r.
BEZPIECZNY NAJEM 2018 - Skorzystaj z pomocy ekspertów - pośredników nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 19.10.2018; Specustawa mieszkaniowa - Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 22-23.10.2018r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 30.10.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Szkolenie 06.11.2018r. „Księgi wieczyste”
Szkolenie 13.11.2018r. Służebności przesyłu ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
Szkolenie 14.11.2018; Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 13.12.2018; Problematyka działek budowlanych NOWY TERMIN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA