Szkolenie 16.01.2019; Efektywna komunikacja na spotkaniachEfektywna komunikacja na spotkaniach i radzenie sobie z obiekcjami

16 styczeń 2019 roku, Warszawa


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CEL SZKOLENIA:
  • pogłębienie wiedzy o mechanizmach komunikacji interpersonalnej
  • umiejętność prowadzenia i kontroli rozmów i spotkań   
  • umiejętność trafnego argumentowania
  • radzenie sobie z kontrargumentami i obiekcjami
PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Podstawy komunikacji interpersonalnej

a.    jak nas mogą zrozumieć, czyli model komunikacji dwustronnej
b.    nie tylko słowa działają – poznanie trzech kanałów komunikacji
c.    „musisz to zrobić”, „to niemożliwe” – słowa, które mogą zdenerwować Twojego rozmówcę


2.    Agresja, uległość, asertywność

a.    charakterystyka zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
b.    jak to działa - modele wypowiedzi asertywnych
c.    praktyka - ćwiczenie stosowania poznanych modeli w rzeczywistych sytuacjach


3.     Trudne sytuacje na spotkaniach

a.    dlaczego krzyczą i denerwują się? – rozumienie istoty emocji oraz oddziaływania na stan innych ludzi
b.    „a właśnie, że na budynku mają być czerwone pasy”, czyli dlaczego pojawiają się obiekcje i zarzuty
c.    kilka pomysłów na radzenie sobie z obiekcjami
d.    trening czyni mistrza – przećwiczenie sposobów radzenia sobie z obiekcjami


4.    Skuteczna perswazja

a.    perswazja czy manipulacja – jasna i ciemna strona wywierania wpływu
b.    „przecież wszyscy tak mówią…” – oddziaływanie grupy na podejmowanie decyzji oraz inne reguły wywierania wpływu
c.    pathos, ethos, logos – czyli jak skutecznie argumentować

WYKŁADOWCA:

Janusz Kowalczuk:

Przeprowadził ponad 12 000 godzin szkoleń i warsztatów.
W swojej pracy opiera się na wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży oraz w zarządzaniu ludźmi.
Swoje umiejętności rozwijał na podyplomowych studiach menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Trenerów Biznesu TROP, na kursie Praktyk NLP w Neuroedukacji oraz na kursie Mistrz NLP w ośrodku PERSONA.
Obecnie współpracuje z firmami Hancock Training, Catman Polska, PTK Centertel i Telekomunikacja Polska.

Wybrane szkolenia i warsztaty, które przeprowadził dla handlowców, menedżerów oraz pracowników obsługi klienta:

• Akademia Biznesu Orange – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej
• Akademia Orlen Oil – warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży firm partnerskich Orlen Oil
• Szkoła Doradców Telekomunikacyjnych – cykl szkoleń dla handlowców firm partnerskich Telekomunikacji Polskiej
• Witamy w Call Centre – cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników telefonicznej obsługi klientów.

Szkolenia i warsztaty prowadził m.in. dla:
•    Orange Polska
•    Telekomunikacja Polska
•    Orlen Oil
•    Polbank
•    Strabag
•    Auchan
•    Grene Polska
•    Tadmar (Grupa Saint-Gobain)
•    Wolters Kluwer Polska

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, Warszawa

Data: 16 styczeń 2019 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 03-07.12.2018r.
Szkolenie 18.12.2018 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA