Szkolenie 05-06.03.2019 r."Inwestycje w nieruchomości komercyjne(...)"

"Inwestycje w nieruchomości komercyjne – modelowania finansowe w podejściu rynków kapitałowych"

05-06 marca 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM:


- Modelowanie finansowe w nieruchomościach – filozofia myślenia;

- Elementy matematyki finansowej (wartość teraźniejsza, przyszła, annuitety, model Gordona  etc.);

- Definicja pojęcia ryzyka i jego wpływu na ocenę wartości inwestycji;

- Metody wyznaczania stóp dyskontowych: CAPM, WACC, etc. (stopy dyskontowe vs stopa kapitalizacji vs stopy zwrotu);

- Parametry wejściowe i budowa modeli – wskaźniki rynkowe, źródła danych;

- Metody określania wyników osiąganych przez inwestycję (statyczne i zdyskontowanych strumieni pieniężnych);

- Modelowanie praktyczne w Excel:

*Nabycie gruntu i realizacja procesu deweloperskiego;
*Zakup funkcjonującego obiektu;

Finansowanie projektów

*Dostępne na rynku źródła finansowania;
*Parametry kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne;
*Proces oceny wniosku kredytowego przez kredytodawcę;
*Modelowanie struktur finansowych w arkuszu Excel – zajęcia praktyczne (finansowanie dłużne i mezzanine);

- Sposoby analizy ryzyka: analiza scenariuszowa, analiza wrażliwości analiza Monte Carlo;
- Opcje realne w nieruchomościach: podstawy analizy;
- Sposoby prezentacji wyników;

WYKŁADOWCA:

Bolesław Kołodziejczyk

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 05-06 marca 2019 r. w godz. 10.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

740 zł brutto – dla członków PFRN
910 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
950zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 14 -18.01.2019r.
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 04.02.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 15.02.2019r. „Obowiązki pośredników (...)"
Szkolenie 20.02 2019r. "Najem – między teorią, a praktyką (...)"
Szkolenie 21.02.2019; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków - z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 27.02.2019 r. "Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości"
Szkolenie 19.03.2019; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 21.03.2019r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Szkolenie 02.04.2019r. "Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)"
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA