Zarząd Federacji

Andrzej Piórecki
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225). Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 - 2010 - Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN. W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Aktualnie pełni funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia.


Janusz Gutowski
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Urodzony w 1952 roku. Jest absolwentem dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej: Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Pracował jako przedstawiciel Fabryki Samochodów Osobowych w wielu krajach europejskich, i w Chinach.  W roku 1989 opuścił FSO, by rozpocząć działalność handlową na własny rachunek. Na początku lat 90tych współpracował z Bank of America zakresie implementacji Amerykańskich Certyfikatów Depozytowych (ADR), które po dwu latach intensywnych prac zostały wprowadzone dla pierwszego klienta, firmy Mostostal Export. Współpracował również w późniejszym okresie  z innymi instytucjami finansowymi takimi jak Nomura, czy Deutsche Bank w zakresie operacji rynku kapitałowego. W tym okresie, a była to druga połowa lat 90-tych, zaczął współpracę z wieloma firmami i funduszami amerykańskimi, brytyjskimi i niemieckimi, które zajmowały się pośrednio lub bezpośrednio nieruchomościami. (Loewes Cineplex, Dentacon, NEPH etc) Od końca lat 90-tych skoncentrował się w swojej działalności wyłącznie na nieruchomościach, zarządzając obiektami w imieniu właścicieli a także uczestnicząc jako doradca w transakcjach kupna-sprzedaży i komercjalizacji obiektów handlowych. Jest czynnym licencjonowanym zarządcą nieruchomości komercyjnych, numer licencji 9077. Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie. Od 2005 roku do dziś jest delegatem do Rady Krajowej PFRN. Od roku 2007 jest członkiem zarządu PSZN a od 2013 do dziś Prezesem PSZN. W latach 2008-2012  był  z ramienia PFRN delegatem środowiska zarządców w CEPI  i członkiem komitetu politycznego tej organizacji. W latach 2010-2012 był członkiem zarządu PFRN  odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe. W roku 2016 wybrany ponownie do zarządu PFRN  jako Wiceprezydent.


Jerzy Sobański
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Aktywny społecznik, zaangażowany w strategiczne działania organizacji, propagator idei wyłączności i współpracy w systemie MLS. Zaangażowany w przedsięwzięcia dydaktyczne, szkoli nowych członków WSPON z zakresu współpracy w systemie MLS oraz standardów zawodowych. Systematycznie analizuje dane z systemu MLS, na podstawie których tworzy raporty i statystyki do użytku zewnętrznego, współorganizator śniadań prasowych, autor publikacji prasowych promujących usługi pośrednictwa.

- Rzecznik prasowy Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 2006 roku – do teraz

- Członek Komisji MLS w kadencji:  2011 - 2013 oraz 2009 - 2011

- Członek Zarządu WSPON w kadencji: 2007 – 2009, 2005 - 2007, 2003-2005, 2001-2003


Elżbieta Liberda
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Radca prawny, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, Vice Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie. Od 10 lat praktyk i specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości i prawa cywilnego. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Lex Perfecta oraz Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości. (www.lexperfecta.pl). Świadczy obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również usługi dla klientów indywidualnych. Ceniona jako prelegent szkoleń prawniczych. Prowadzi wykłady dla sektora rynku nieruchomości na studiach podyplomowych, kursach dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości i prawa cywilnego. Prowadzi jednego z najchętniej czytanych blogów prawniczych - www.elzbietaliberda.pl - o prawie i nieruchomościach  - bez znieczulenia! Od 2006r związana z Lubelskim rynkiem nieruchomości. Aktywny działacz na rzecz środowiska Pośredników, Zarządców Nieruchomości i Rzeczoznawców Majątkowych. Przez dwie kadencje pełniła funkcję Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie. Aktualnie działała jako I–szy Vice Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego. Posiada ekspercką wiedzę prawniczą popartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. 


Marlena Joks
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Licencjonowany posrednik w obrocie nieruchomościami. Licencja nr 7915 uzyskana w 2008 roku. Członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarzadców Nieruchomości DOSPON. Od 2012 roku pełni zaszczytną funkcję Prezesa DOSPON. Członek Rady Krajowej PFRN, Komisji Edukacji PFRN oraz Komisji Etyki PFRN. Współtworzyła nowy program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości kursów zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN, a także Kodeks Etyki posrednika i zarządcy nieruchomości PFRN. Wcześniej zawodowo związana z mediami. W latach 1989- 2006 dziennikarz radiowy i telewizyjny. Autorka licznych publikacji dotyczacych rynku nieruchomości. 


Grzegorz Maciejowski
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2003 r. (uprawnienia zawodowe 4199), członek MSPON od czerwca 2004 r. Absolwent Politechniki Krakowskiej (budownictwo) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Ekonomika Nieruchomości), wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwa w Obrocie nieruchomościami oraz wykładowca na kursach licencyjnych organizowanych przez MSPON dla pośredników. Organizator praktyk zawodowych dla pośredników. Obecnie właściciel biura Belweder Nieruchomości. W latach 2006 – 2013 pełnomocnik MSPON ds. praktyk zawodowych. W latach 2012-2014 członek Komisji Rewizyjnej, od 2014 r członek Zarządu MSPON. Od 2014 r członek Komisji Edukacji przy PFRN. W roku 2014 otrzymał wyróżnienie PFRN.


Aleh Tur
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (uprawnienia zawodowe 18034) oraz zarządca nieruchomości (uprawnienia zawodowe 25642). Praktyk zawodu (pośrednictwo i zarządzanie), właściciel dynamicznie rozwijającej się firmy Tur Nieruchomości.  Absolwent Wydziału Budownictwa Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (2007), Podyplomowych Studiów z zakresu ekspertyzy i zarządzania nieruchomościami organizowanych przez Brzeski Państwowy  Uniwersytet Techniczny (2007), Podyplomowych Studiów  z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  (2011), oraz zarządzania nieruchomościami  (2012), organizowanych  przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od 2015 r. członek zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2015- czerwiec 2016 pełnomocnik zarządu WSPON do spraw szkoleń, obecnie pełnomocnik ds. Systemu MLS WSPON oraz członek Komisji Edukacji przy PFRN. 


>> ..... >> ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA