Zarząd Federacji

Andrzej Piórecki
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225). Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 - 2010 - Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN. W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Aktualnie pełni funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia.Grzegorz Dobrowolski
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuje się zawodowo i z pasją od końca lat 80. (licencja UMiRM nr 10). Od 1994 roku współwłaściciel, a następnie właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Sopocie. Współzałożyciel i były członek zarządów Stowarzyszenia Pomorskiego w Obrocie Nieruchomościami w Gdyni. Członek komisji Edukacji i Współpracy Międzynarodowej  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca na kursach, seminariach, szkoleniach i warsztatach poświęconych różnym aspektom rynku nieruchomości. Wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach  podyplomowych na Wydziale Zarządzania, Katedra Inwestycji, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkole Bankowej, Politechnice Gdańskiej i wielu innych. Współautor książek: "Postaw na grunt" - APIB 1996, "Vademecum pośrednika nieruchomości" /I i II wyd./ - KIN 1996; KIN 2004, „Nieruchomości w Polsce” Europejski Instytut Nieruchomości 2008. Współzałożyciel i Prezydent  Środkowoeuropejskiego Porozumienia Organizacji Rynku Nieruchomości - CEREAN. W kwietniu 2014  wybrany do Zarządu Europejskiej Rady Rynku Nieruchomości - CEPI.

strona w przepudowie - przepraszamy

>> ..... >> ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA