Dot. Materiału wyemitowanego w wydaniu Wiadomości w dniu 6 sierpnia 2009 roku o godz. 19.30

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2009 roku

Telewizja Polska S.A.

Redakcja Wiadomości Program TVP 1

ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Dot. Materiału wyemitowanego w wydaniu Wiadomości w dniu 6 sierpnia 2009 roku o godz. 19.30

Szanowni Państwo

Ostatnio pojawia się wiele skarg pod adresem agencji nieruchomości, które proponują nieruchomości oferowane na różnych portalach internetowych bezpośrednio przez ich właścicieli mimo, że właściciele żadnej agencji tych nieruchomości nie zlecali do sprzedaży. Okazuje się, że w większości przypadków w  takich agencjach bynajmniej nie działają licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Takie  przypadki przedstawiły telewizyjne  Wiadomości z 6 sierpnia  2009 roku.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński mówił wówczas, że Ministerstwo Infrastruktury kontroluje działalność licencjonowanych pośredników –natomiast  nie kontroluje agencji nieruchomości. Teoretycznie ma  rację, bo agencje to firmy prywatne i Ministerstwo Infrastruktury nie ma prawa ich kontrolować. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu nieruchomościami nie jest licencjonowana ani kontrolowana przez ministerstwo. Licencje potwierdzają jedynie kwalifikacje pośredników bo są licencjami zawodowymi, a nie koncesjami na określony rodzaj działalności.

Do czynności pośrednictwa agencja powinna zatrudnić licencjonowanego pośrednika. Jak widać – podmioty gospodarcze nie zawsze tak robią, natomiast  zdarza się, że nieuczciwe firmy podają nazwiska i numery licencji pośredników – którzy w ogóle nie wiedzą, że ich uprawnienia zawodowe są bez ich wiedzy wykorzystywane przez właścicieli agencji  do prowadzenia działalności w zakresie obrotu nieruchomościami! Kto ma z walczyć z przedsiębiorcami oszukującymi  klienta, któremu wydaje się, że ma do czynienia z kompetentnym pośrednikiem? Najczęściej te sytuacje są  wykrywane przypadkowo i nierzadko odbiją się na konsumencie. W ostatnio nowelizowanych standardach zawodowych  wprowadzono zasadę, że jeżeli osoba bez uprawnień zawodowych wykonuje czynności pośrednictwa nadzorowane przez licencjonowanego  pośrednika – to musi mieć  jego pisemną zgodę, co w praktyce oznacza umowę o warunkach tego nadzoru. Absolutnie nie może to być jedynie zgoda  na firmowanie  działalności osoby bez uprawnień zawodowych! Trzeba bowiem mieć świadomość, że to licencjonowany pośrednik jest obowiązków ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i on też odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie transakcji. Jeżeli klient miałby roszczenia za źle wykonaną pracę – to pamiętajmy, że będzie ono skierowane do licencjonowanego pośrednika. Pośrednik może prezentować jedynie oferty tych nieruchomości – na które zawarł umowę pośrednictwa z ich właścicielem . Niestety Ministerstwo Infrastruktury, ani organizacje zawodowe skupiające licencjonowanych pośredników nie mają żadnych możliwości ścigania czy ukarania osób, które prowadza działalność  w zakresie obrotu nieruchomościami  – bez uprawnień zawodowych, nie zatrudniają licencjonowanych pośredników i „podkradają” oferty z internetowych portali. Czy faktycznie Ministerstwo Infrastruktury nie może przeciwdziałać takim praktykom? Nie może faktycznie postawić pośrednika bez licencji przed Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, ale może   informować  o oszukańczych praktykach Inspekcję  Handlową .

Jest i druga strona medalu, podobnie jak z telewizyjnym abonamentem. Im więcej mówi się i pisze, że powinien być zniesiony – tym mniej ludzi go płaci. Im więcej też pojawia się głosów (nie tylko ze środowisk medialnych – ale i rządowych) aby znieść licencje dla pośredników, bo rzekomo są one „barierą”   dla swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej – tym więcej pojawiać się będzie pseudo-agencji  prowadzących obrót nieruchomościami bez stosownej wiedzy gwarantującej bezpieczeństwo transakcji.

Przypominamy więc, że  licencje są potwierdzeniem kwalifikacji pośrednika, jego wiedzy i praktyki, nie są natomiast niezbędne do rejestrowania działalności gospodarczej. A kto wie – gdyby były – może ograniczyłoby to liczbę chętnych na łatwy zarobek w kojarzeniu klientów – bez   dbania o ich interesy. Pamiętajmy, że agencja nieruchomości to jeszcze nie licencjonowany pośrednik

Z poważaniem

Aleksander Scheller Prezydent PFRN

 

Zobacz także inne teksty:
Drzwi otwarte i nowe otwarcie. Zapowiedź zmian w pracy pośrednika i zarządcy
Szkolenie 03.04.2017 Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z aktualnym orzecznictwem
Ubezpieczenie OC na 2017
Szkolenie 04-05.04.2017; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 06.04.2017; UMOWA POŚREDNICTWA - ważna, precyzyjna i skuteczna
Szkolenie 13.04.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 13.04.2017 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 28.04.2017; Współwłasność. Rozważania prawne i praktyczne. Sprzedaż udziałów w nieruchomości.
Szkolenie 29.04.2017 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Szkolenie 11.05.2017 Czynności notarialne, akt notarialny oraz współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem
Szkolenie 15.05.2017; Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Szkolenie 17.05.2017; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 25.05.2017; Służebność przesyłu
Szkolenie 29-30.05.2017 Wycena przedsiębiorstw
Szkolenie 05-06.06.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM
Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych
Szkolenie 09.06.2017; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA