Ubezpieczenia obowiązkowe - co powinienem o nich wiedzieć?

OFERTA DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI na rok 2016

Informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2016 jest już dla Państwa dostępna na stronach serwisu internetowego frontin.pl.

Dlaczego oferta Saga Brokers?

 • trzech ubezpieczycieli: Concordia, Generali, PZU
 • najwyższe zniżki - do 60%
 • niskie składki - już od 189 zł rocznie
 • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • wina umyślna pracowników
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako Twój pełnomocnik

 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.


Z poważaniem
Zespół SAGA Brokers


**********************************************


INFORMACJE:


Pośrednicy w obrocie nieruchomościami stanowią grupę, dla której firma Saga Brokers przygotowała pakiet informacji wyjaśniający najczęstsze wątpliwości związane z tematem ubezpieczeń obowiązkowych. Warto wiedzieć, nie tylko gdzie i za jaką cenę, ale przede wszystkim dlaczego i na jakich warunkach należy zawierać ubezpieczenie.

Czy muszę się ubezpieczyć?Zdecydowanie tak. Główny powód jest prosty – ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami (po deregulacji – to właściwie jedyny wymóg prowadzenia działalności pośrednictwa). Nie chodzi jednak tylko o spełnienie ustawowego obowiązku. Ubezpieczenie przynosi znacznie więcej korzyści – gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzialnych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Wskutek deregulacji zawodu obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj.:
- osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
- wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).


Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie?

Jeśli zaczynasz działalność – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności pośrednictwa. Ubezpieczenie działa 12 miesięcy, ale nie wznawia się automatycznie.
Jeśli wznawiasz umowę – nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy. To bardzo ważne, ponieważ wprowadzono ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną.

Ile powinna wynosić suma gwarancyjna?Rozporządzenie Ministra Finansów określa sumę minimalną, na jaką musi ubezpieczyć się pośrednik. Jest to 25.000 EUR. Gwarantuje spełnienie obowiązku i minimum ochrony, ale nie zapewnia bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Zwłaszcza od momentu, kiedy obowiązek ubezpieczenia dotyczy przedsiębiorcy. Wcześniej każdy z licencjonowanych pośredników musiał posiadać własną sumę minimalną. Teraz ta suma dotyczy całego biura, bez względu na ilość zatrudnianych osób, ale jej wysokość nie uległa zmianie.

Jakiego ubezpieczyciela mogę wybrać?


SAGA Brokers rekomenduje trzech ubezpieczycieli:

- Concordia Polska TUW;

- Generali TU SA, 

- PZU SA;

Są to towarzystwa, które proponują - oprócz ochrony zgodnej z wymaganiami ustawowymi - atrakcyjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia oraz system zniżek, np. za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodowość, członkostwo w PFRN, licencję PFRN.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA