[Pl]   [Eng]
Ubezpieczenia obowiązkowe - co powinienem o nich wiedzieć?
***
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami stanowią grupę, dla której firma Saga Brokers przygotowała pakiet informacji wyjaśniający najczęstsze wątpliwości związane z tematem ubezpieczeń obowiązkowych. Warto wiedzieć, nie tylko gdzie i za jaką cenę, ale przede wszystkim dlaczego i na jakich warunkach powinniśmy zawierać ubezpieczenie.

Czy muszę się ubezpieczyć?

Zdecydowanie tak. Główny powód jest prosty – ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy pośredników w obrocie nieruchomościami (osób fizycznych z licencją) oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (o ile pośrednictwo jest wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami). Nie chodzi jednak tylko o spełnienie ustawowego obowiązku. Ubezpieczenie przynosi znacznie więcej korzyści – gwarantuje pewność i bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzialnych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem.

Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie?

Każdego roku. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności pośrednictwa. Ubezpieczenie obejmuje okres 12 miesięcy.

Na co powinienem zwrócić uwagę ubezpieczając się?

1. Przede wszystkim – kim jestem: pracownikiem, pracodawcą, pośrednikiem licencjonowanym?
2. Jaka jest moja odpowiedzialność - czy pracuję samodzielnie, czy mam pod swoim nadzorem osoby, którym zlecam pracę?
3. Jakie ubezpieczenie będzie dla mnie najodpowiedniejsze pod względem wyeliminowania ryzyka? 
4. Jaki zakres, sumy ubezpieczenia i wysokości składek oferuje ubezpieczyciel?
5. Jaki system zniżek przedstawia ubezpieczyciel?
6. Jakie działanie może spowodować zwyżkę składki ubezpieczeniowej?

Ostatnia, lecz równie istotna rzecz, to marka i renoma ubezpieczyciela. Lata doświadczeń i ugruntowana pozycja na rynku, mówią same za siebie.

W rozwiązaniu wszystkich  kwestii pomocny będzie na pewno ekspert ubezpieczeniowy.

Ile powinna wynosić suma ubezpieczenia?

Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę, na jaką musi ubezpieczyć się zobowiązany do ubezpieczenia. Jest to 25.000 Euro. Gwarantuje spełnienie obowiązku,  minimum ochrony, ale nie zapewnia bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Ochrona ubezpieczeniowa jest wąska, zakres ubezpieczenia niewystarczający.

Najlepszym rozwiązaniem jest dopasowanie sumy ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb – dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z ekspertem, który w tym pomoże.

Z pewnością jednak warto jest zapewnić sobie zakres ubezpieczenia obowiązkowego rozszerzony o dodatkowe opcje:

- ubezpieczenie z zakresem rozszerzonym o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego a przede wszystkim osób, za które ponosi odpowiedzialność;

- rozszerzenie ubezpieczenia  o szkody spowodowane winą umyślną osób pracujących pod nadzorem ubezpieczonego, czy też

- wsteczny okres odpowiedzialności (w wypadku, gdy ubezpieczony zapomniał o obowiązku ubezpieczenia na dany rok a termin minął).Oferowana jest także możliwość wykupienia ubezpieczenia nadwyżkowego – dobrowolnego. Obejmuje dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe, związane np. z czynnościami pośrednictwa kredytowego, sporządzaniem certyfikatów charakterystyki energetycznej, czy też z wynajmowaniem pomieszczeń biurowych.Jakiego ubezpieczyciela mogę wybrać?


Saga Brokers rekomenduje czterech ubezpieczycieli:

     • Concordia Polska TUW;
     • Generali TU SA, 
     • PZU SA;
     • TUR Warta SA.

Są to towarzystwa, które proponują - oprócz wymagań prawnych (minimalnych)
- atrakcyjne opcje dodatkowe, takie jak rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, czy też atrakcyjny system zniżek, np. za kontynuację ubezpieczenia lub bezszkodowość.

Każda z ubezpieczycieli proponowanych ofert, zdaniem Saga Brokers, zapewnia optymalne warunki ubezpieczenia.

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z ekspertem, który przedstawi dokładnie rodzaj dostępnych ofert i dokona profesjonalnego ich porównania

     Saga Brokers


NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA