Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy
Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy

 

Informujemy, że w rejestrze niedozwolonych klauzul prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pojawiły się dwie klauzule dotyczące umów pośrednictwa:

 

Wpis nr 1662

"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

W zakwestionowanym postanowieniu umownym wynagrodzenie pośrednika za wykonaną usługę pośrednictwa zostało określone w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami tj. art. 3 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (…) i § 10 ust 2 rozporządzenia z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi, że przy określaniu cen za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Do stawek przeliczeniowych mogą być włączone także koszty materiałowe.

Cena za usługę pośrednictwa wyrażona w wielu składniach określonych procentowo jest ceną ustaloną z naruszeniem obowiązujących przepisów, nie jest jednoznaczna, wymaga podjęcia przez konsumentów dodatkowych czynności do jej ustalenia, jest niekorzystnie ukształtowana dla konsumenta, nie zachowana również została równowaga stron. W ocenie Sądu takie określenie ceny stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta.

 

 

Wpis 1656

"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron.

W przypadku powyższego wpisu Sąd uznał, iż niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które przewiduje obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązani przez jego kontrahenta. Postanowienie to jest sprzeczne z naturą umów wzajemnych, a do takich należą umowy konsumenckie, gdyż przyznaje korzyść w postaci pełnego wynagrodzenia dla pośrednika także w przypadku niewykonania przez niego umowy naruszając tym samym interes słabszej strony umowy tj. konsumenta, który nie otrzymuje żadnej korzyści wobec niewykonania obowiązków przez pośrednika, a nadto jest zobowiązany do powstrzymania się przez szukaniem na własną rękę kontrahentów. Postanowienie kwestionowane rozrywa związek między wykonaniem zobowiązań przez każdą ze stron umowy. Konsument zobowiązanych jest bowiem zapłacić wynagrodzenie pośrednikowi także wtedy, gdy ten ostatni nie spełni swojego świadczenia.

 

 

Zobacz także inne teksty:
KONFERENCJA - Tylko dla Orłów
Szkolenie 15.02.2016; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 17.02.2016 Transakcje na rynku nieruchomości. VAT/ PCC?
Szkolenie 19.02.2016 r.; Klauzule niedozwolone, zmiany od kwietnia 2016 r.
2015 - rok wzrostu i chaosu. 2016 - rok wyzwań i zmian...
Eksperci PFRN o 2016 roku: LEPIEJ JUŻ BYŁO
Stanowisko PFRN
Rynek nieruchomości potrzebuje jedności. Trzy pytania do Szymona Sędka
Ubezpieczenie OC na 2016
CIPS - Certified International Property Specialist
Szkolenie 22.02.2016 r. Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 24.02.2016; Profesjonalista na rynku nieruchomości - marka premium czy marny akwizytor?
Szkolenie 25.02.2016 r. - Zarządzanie najmem lokali
Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera w świetle nowych przepisów - 10.03.2016 r.
Szkolenie 14.03.2016; Jak sprawić by klient wracał - złote zasady obsługi klienta
Szkolenie 17.03.2016; Sprzedaż i długofalowe pozyskiwanie klientów w branży nieruchomości
Szkolenie 21.03.2016 r. Asertywne metody rozwiązywania konfliktów w relacji zarządzających i najemców nieruchomości
Szkolenie 23-24.03.2016; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 01.04.2016; Wykładnia planu miejscowego
Szkolenie 11.04.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 20-21.04.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 06.05.2016; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera w świetle nowych przepisów - 29.09.2016 r.
Szkolenie 12-13.10.2016; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 07.11.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 16-17.11.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA