Roszczenia powstałe w związku z wadami w nieruchomościach

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza na seminarium:

 


 ROSZCZENIA POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z
                             WADAMI  W  NIERUCHOMOŚCIACH


 

3 marca 2011 roku, Warszawa

 
BRAK MIEJSC

 

 PROGRAM SEMINARIUM:

 1. Charakter odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w nieruchomości

 2. Wady fizyczne nieruchomości
   
 3. Wady prawne nieruchomości
   
 4. Rękojmia za wady fizyczne i prawne nieruchomości

 5. Odpowiedzialność sprzedającego za wady nieruchomości
   
 6. Odpowiedzialność wynajmującego za wady nieruchomości

 7. Odpowiedzialność pośrednika za wady nieruchomości przyjętej do sprzedaży w świetle:
  •  ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  •  standardów zawodowych,
  •  ogólnych warunków ubezpieczenia,
  •  odpowiedzialności cywilnej pośrednika. 

Prowadzący:

WOJCIECH DYNAŚ  jest radcą prawnym. Z rynkiem nieruchomości związany od 20 lat. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami i jest członkiem założycielem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, sekcja ds. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Termin, miejsce, cena:

 • 3 marca 2011 roku w godz. 11.00-16.30
 • Siedziba PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa
 • 180 zł + 23% VAT dla członków PFRN, 250 zł + 23% VAT dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

 

Doskonalenie zawodowe:
Seminarium będzie spełniało wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 845 (7 godzin edukacyjnych)
 
Program zgłoszony dla: pośredników, zarządców i rzeczoznawców
REJESTRACJA
 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres astanjek@pfrn.pl lub na numer faksu 022 654 58 69).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844  
      

 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu
.

Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty 

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Przegląd mediów 16-20.04.2018
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 27.04.2018; PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
Szkolenie 07.05.2018r. Elementy prawa budowlanego
Szkolenie 14.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 16.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami
Szkolenie 21.05.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 23.05.2018; Finansowanie nieruchomości przez banki
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 18.05.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA