Projekt ustawy zamieszczony na stronie Ministerstwa Gospodarki

Do Zarządów i członków Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że dzięki naszym działaniom w dniu dzisiejszym Ministerstwo Gospodarki umieściło informację o projekcie ustawy „ o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” na swojej stronie internetowej jako „Konsultacje wstępnego projektu ustawy”.  Jest to ten sam projekt, który został zamieszczony na stronie Konfederacji Pracodawców Polskich. Wynika z niego, że likwiduje się licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przygotowywana ustawa i oprawa medialna jest pod hasłem „wielkie sprzątanie” i ograniczanie barier dla przedsiębiorców. Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest barierą dla przedsiębiorczości. Nie ma ona nic wspólnego z reglamentowaniem czy koncesjonowaniem działalności  gospodarczej. Jest wyłącznie potwierdzeniem  kwalifikacji osoby, która te usługę będzie wykonywała i którą obowiązuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na okoliczność wykonywania czynności zawodowych. Zaufanie klienta opiera się więc na fundamencie WIEDZY usługodawcy potwierdzonej świadectwami wyższych uczelni, ukończonych  studiów podyplomowych i półroczną  praktyką. Jeżeli odstąpimy od wymagań kwalifikacyjnych ochrona konsumenta pozostanie w sferze deklaracji.

Jeżeli do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami będzie miał dostęp każdy, bez potwierdzonych kwalifikacji, nie zobowiązany do przestrzegania standardów zawodowych - klienci mogą ponieść ogromne straty nie tylko z powodu oszustw,  ale  z braku wiedzy usługodawcy.  Każdy taki przypadek szkodzi wizerunkowi zawodu i tym, którzy swoją wiedzę zdobywali latami. Tak już jest, że negatywne doświadczenia silniej się rozprzestrzeniają niż  pozytywne.

Ministerstwo Gospodarki  widzi we wdrożeniu swojego projektu opłacalność  polegającą głównie na obniżeniu ceny usług. Tymczasem obniżka ceny usługi może stanowić ułamek procentu majątku, który można stracić jeżeli zajmie się jego obsługą niekompetentny pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości będzie stanowczo domagać się od Ministerstwa Gospodarki uzasadnienia do zaproponowanego zapisu w związku z jego brakiem w uzasadnieniu do ustawy. Liczymy, że nasze argumenty przekazane również Ministerstwu Gospodarki przy pracach nad projektem ustawy o działalności usługowej zostaną również przyjęte przy pracy nad tą ustawą.

Informujemy, że PFRN przygotowała stanowisko w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców, które rozesłaliśmy do Zarządów Stowarzyszeń z prośbą o przekazanie nam ewentualnych sugestii - do najbliższego poniedziałku do godz. 13.00. Po naniesieniu uwag, które wpłyną ze Stowarzyszeń, stanowisko zostanie przesłane do Ministerstwa Gospodarki oraz umieszczone na naszej stronie internetowej, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.  

 

Projekt ustawy na stronie Ministerstwa Gospodarki

 

Z poważaniem

Aleksander Scheller

Prezydent PFRN

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA