Jak uzyskać licencję?

Rozporządzenie MI z dnia 15 lutego 2008 w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami  z dnia 1 kwietnia 2009

Rozp. MI z dn. 09.09.2008_licencje.koszty.pdf - Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków PKK
ugn_zarz_jednolit.doc - Wyciąg z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.)
Ust_z dn_ 24_08_2007 r..pdf - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw
Zmiana wymogow w uzyskaniu licencji.doc - Zmiana wymogów w uzyskaniu licencji dla pośredników i zarządców nieruchomości
wniosek_o_nadanie_lic_zaw_zarzadcy_1.01.2008.pdf - Formularze wniosków o nadanie licencji zawodowych dla kandydatów, którzy spełniaja wymogi obowiązujące od 1.01.2008r.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA