Artykuły
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały 2013-02-28 13:19:55

Nagroda ustanowiona przez PFRN jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w bieżącym roku. Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z  rynkiem nieruchomości jak i mediach.

  więcej
 
 
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała 2013-02-28 13:21:30

Patronem Konkursu wybrany został Pan Jerzy Kląskała (1950-2003), zaangażowany w rozwój polskiego rynku nieruchomości, który z pasją inicjował i realizował działania zmierzające do wykreowania zawodu pośrednika i nadania mu należytej rangi. Był inicjatorem powołania do życia wielu pożytecznych instytucji. Dzięki jego ciężkiej pracy powstało wiele rozwiązań, z których do tej pory korzystają rzesze pośredników.

  więcej
 
 
Współorganizator (partner) konkursu 2015-06-16 15:03:31

W tym roku Nagroda uzyskała dodatkowe wsparcie. W konsekwencji podpisanej umowy, partnerem konkursu został ośrodek analityczno-badawczy Centrum AMRON. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne. System powstał w roku 2004 z inicjatywy Związku Banków Polskich.

  więcej
 
 
Regulamin Nagrody 2013-02-28 13:32:12
  więcej
 
 
Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie 2013-02-28 13:39:38
  więcej
 
 
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały 2013-02-28 14:00:33

Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały w poszczególnych latach

  więcej
 
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA