XII Kongres - podsumowanie

Podsumowująć treść niemal wszystkich zajęć, spotkań i rozmów kuluarowych można śmiało powiedzieć, że ogromna większość uczestników Kongresu uznała, iż niektóre określone przy tworzeniu PFRN cele zostały przez Federację już osiągnięte, a obecnie najważnieszymi zadaniami są:  

  1. praca nad budową i  nieustanną poprawą wizerunku zawodowego Pośredników i Zarządców, oraz
  2. utrzymywanie dobrych kontaktów z przedstawicielami władz państwowych tak, aby wszelkie regulacje prawne nas dotyczące były z nami konsultowane

Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dziękuje wszystkim Gościom za tak liczne przybycie na XII Kongres PFRN.

Odpowiadając na liczne pytania uczestników, zapraszamy wszystkich członków na następne Kongresy Federacji. Obecność na Kongresach pozwala skorzystać z ciekawych zajęć merytorycznych prowadzonych przez uznane autorytety, a rozmowy kuluarowe i bankiet ułatwiają nawiązanie owocnych biznesowo znajomości.

Kongresy organizowane przez Federację są okazją do spotkań różnych pokoleń

i różnych środowisk, przez co dają unikalną szansę wymiany doświadczeń, i wzbogacenia  wiedzy o rynku nieruchomości.

 

I niech tak pozostanie.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA