Standardy zawodowe
Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami uzgodnione z Ministrem Infrastruktury oraz przyjęte przez Radę Krajową PFRN w dniu 17 stycznia 2009 roku.

Minister Infrastruktury w dniu 18 marca 2009 roku podpisał komunikat w sprawie uzgodnienia z Polską Federacją Rynku Nieruchomości standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

Komunikat Ministra został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 14 z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowią reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Komunikat Ministra Infrastruktury 1.gif - Dziennik Urzędowy MI (1 strona)
Komunikat Ministra Infastruktury 2.gif - Dziennik Urzędowy MI (2 strona)
Komunkat Ministra Infrastruktury 3.gif - Dziennik Urzędowy MI (3 strona)
Komunikat Ministra Infrastruktury 4.gif - Dziennik Urzędowy MI (4 strona)

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA