Opinie na temat Systemu Jakości Expert

To bardzo potrzebne narzędzie w pracy pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest to niezbędny krok w kierunku uporządkowania standardów wykonywania czynności przez pośredników w naszym kraju
Szymon Sędek,
wieloletni
pośrednik i przewodniczący Komisji Prawnej PFRN


Uważam, że stanowi dla pośredników w obrocie nieruchomościami bardzo dużą pomoc w codziennej pracy i doprowadzi do podniesienia jakości świadczonych usług; jest to swego rodzaju przewodnik i sufler. Uczestnictwo w Systemie powinno stać się pozytywnym wyróżnikiem, gwarancją bezpieczeństwa i wykonania usługi w zakresie pośrednictwa na najwyższym poziomie.
Anna Jackowska,
członek
: zarządu PFRN, komisji prawnej, komisji etyki, KOZ


Wprowadzenie systemu jakości PFRN Expert w dużym stopniu powinno ujednolicić sposób oraz procedury obsługi klienta w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Procedury są przejrzyste, pozwalają na dokumentowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta zarówno sprzedającego jak i kupującego. Zastosowanie procedur ułatwi obronę w przypadku skargi na działania pośrednika przed KOZ, oraz pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie swoich praw do wynagrodzenia przed sądami.
Witold Czapla,
pośrednik
i Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
ds. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


System Jakości
Expert” to alternatywa dla pośredników, którzy działają rzetelnie, zgodnie z prawem, chcą się wyróżnić na rynku nieruchomości i zapewnić klientowi usługę wysokiej jakości. Dodatkowo może być niezwykle cenną pomocą dla biur o niewielkim stażu i doświadczeniu na rynku  a dla biur o długim stażu przy szkoleniu nowych pracowników jak również będzie miał wpływ na uporządkowanie pracy i dokumentów w każdym biurze. To w pewnym sensie swojego rodzaju „ściąga” stworzona na podstawie doświadczeń wielu biur w Polsce, do której można zaglądnąć w każdej chwili (dzięki dostępowi on-line) i uzyskać podpowiedź, co zrobić w danej sytuacji, jaki dokument wykorzystać i jak postępować, aby nie narazić klienta na straty a czynności wykonywać ze szczególną starannością z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu pośrednika.
Leszek A. Hardek
członek: zespołu wdrożeniowego SJ, zarządu PFRN, KOZ, przewodniczący komisji etyki PFRN


Z uznaniem odnoszę się do Systemu Jakości Ekspert, który określa w sposób logiczny i profesjonalny  procedury postępowania podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W przypadku osób posiadających doświadczenie zawodowe ułatwia  on niewątpliwie  porządkowanie  wiedzy praktycznej, co przekłada się na jakość wykonywania usług pośrednictwa. Natomiast pośrednicy  rozpoczynający działalność zawodową powinni włączyć ten instrument do   wyposażenia swojego warsztatu pracy,  który zazwyczaj  doskonalony jest drogą  własnych błędów. System Jakości Expert  to także rodzaj certyfikatu wyróżniającego biura pośrednictwa na rynku nieruchomości. Spośród podmiotów prowadzących działalność w zakresie  pośrednictwa  w  obrocie  nieruchomościami  większe  szanse  na   sukces  mają te, które gwarantują wykonanie usługi tylko o wysokiej  jakości.
Wojciech Karpiński 
członek: Państwowej Komisji Kawalifikacyjnej, komisji prawnej PFRN,
autor książki "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy"


System Zarządzania Jakością pierwszy raz wprowadziliśmy w naszej firmie w 2009 r. System sprawdził się znakomicie. Dzięki niemu nie tylko uporządkowaliśmy pracę i organizację biura. Udało nam się zwiększyć wydajność oraz podnieść jakość świadczonych usług oraz jakość obsługi klienta. Otworzył się dla nas rynek komercyjny na którym standaryzacja usług jest pewną normą i wręcz wymogiem. Ponadto dzięki niemu udało nam się zdobyć największe komercyjne zlecenie w postaci stałej współpracy w zakresie pośrednictwa dla jednego z największych banków w Polsce. Uważamy, że SJ Expert, który również wprowadzamy jest nie tylko przydatny ale wręcz niezbędny w pracy profesjonalnego pośrednika w tak trudnym na rynku czasie.
Krzysztof Furman
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy,
biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości,
Marcin Zamojda
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, CCIM,
biegły sądowy w zakresie obrotu nieruchomościami

 

   

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA