Wykaz procedur obowiązujących w Systemie Jakości Expert

System Jakości Expert obejmuje następujące procesy i procedury:

Proces

Procedura (opis i nr)

SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
(SN)

1. Zgłoszenie klienta
2. SN Podpisywanie umowy pośrednictwa w sprzedaży
3. SN Opracowywanie oferty sprzedaży i udostępnianie jej potencjalnym klientom
10. SN Uzgadnianie warunków sprzedaży
13. SN Finalizacja umowy sprzedaży
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

KUPNO
NIERUCHOMOŚCI
(KN)

1. Zgłoszenie klienta
6. KN Podpisywanie umowy pośrednictwa w kupnie
8. KN Przedstawianie ofert kupującemu
10. KN Uzgadnianie warunków kupna
13. KN Finalizacja umowy sprzedaży
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI
(WN)

1. Zgłoszenie klienta
4. WN Podpisywanie umowy pośrednictwa w wynajmu
5. WN Opracowywanie oferty wynajmu i udostępnianie jej potencjalnym klientom
11. WN Uzgadnianie warunków najmu
12. WN Finalizacja umowy najmu
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

NAJEM
NIERUCHOMOŚCI
(NN)

1. Zgłoszenie klienta
7. NN Podpisywanie umowy pośrednictwa w najmie
9. NN Przedstawianie ofert najemcy
11. NN Uzgadnianie warunków najmu
12. WN Finalizacja umowy najmu
14. Przekazanie nieruchomości i archiwizacja danych
15. Dochodzenie ewentualnych roszczeń
16. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego

AUDYT
SJ Expert

17. Audyt – zasady przeprowadzania

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA