PARTNERZY XVII KONGRESU PFRN

PATRONAT HONOROWY

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członów: związków, federacji i firm. O naszym potencjale stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęliśmy, realizując naszą naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Naszą pozycję budujemy także hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostało utworzone w drodze przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Obsługuje sprawy  działów budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej, łączność i transportu. 

Europejska Rada Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli utworzoną w 1990 roku zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. Działania CEPI skierowane są głównie na wymianę doświadczeń między stowarzyszonymi organizacjami,  branie czynnego działu w tworzeniu prawa związanego z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami na szczeblu europejskim, wspomaganie procesu transgarniczności usług pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

PATRONAT MEDIALNY

Eurobuild CEE Magazyn Eurobuild Central & Eastern Europe jest miesięcznikiem B2B, poświęconym tematyce nieruchomości, budownictwa i inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, wydawanym w języku polskim i angielskim. W każdym wydaniu prezentowane są najświeższe informacje, artykuły, raporty oparte na specjalistycznych badaniach oraz przegląd trendów w życiu ekonomicznym i gospodarczym regionu. Podział na rubryki poświęcone poszczególnym sektorom branży („Biura i projekty wielofunkcyjne”, „Powierzchnie handlowe i rozrywkowe”, „Powierzchnie magazynowe i produkcyjne”, „Rynek mieszkaniowy”, „Architektura”, „Rynek inwestycyjny i finansowy”, „Budownictwo i materiały budowlane”, „Hotele”, „Prawo”, „Raporty giełdowe”, „Zasoby ludzkie” i „Wydarzenia”) ułatwia dostęp do interesujących czytelników informacji. Eurobuild CEE jest dostępny w krajowych i zagranicznych sieciach dystrybucyjnych, w centrach biznesu, na najważniejszych konferencjach i targach odbywających się w całej Europie i poza jej granicami. Tak szeroki zasięg dystrybucji wynika z dbałości o ciągły rozwój miesięcznika w oparciu o sugestie i potrzeby naszych czytelników. Eurobuild CEE jest wszędzie tam, gdzie są lub planują być nasi odbiorcy, i dostarcza im najświeższych informacji pomocnych w podjęciu właściwych decyzji biznesowych. Prezentowane wiadomości i artykuły cieszą się  zaufaniem naszych stałych czytelników i wciąż rosnącym zainteresowaniem nowych.
 
Nieruchomosci C.H. BECK profesjonalny miesięcznik omawiający szeroko rozumiany rynek nieruchomości w Polsce i za granicą. Autorami wszystkich artykułów są eksperci. Przedstawiają oni i rozwiązują w sposób praktyczny i zrozumiały prawne i podatkowe problemy obrotu nieruchomościami, z którymi spotykają się na co dzień właściciele i zarządcy nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy, pośrednicy, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy oraz pracownicy państwowej i samorządowej administracji. Teksty redakcyjne dobierane są zgodnie z zasadą – specjaliści piszą dla specjalistów. Pismo skierowane jest przede wszystkim do:  właścicieli nieruchomości,  zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, prawników, zajmujących się tematyką nieruchomościową, urzędników państwowych i samorządowych, deweloperów.
„Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości” to współczesny europejski miesięcznik prezentujący informacje z branży: rynek nieruchomości w Polsce, w Europie i na świecie, oferty nieruchomości dla inwestorów rynku mieszkaniowego i komercyjnego, rynek samorządowych ofert inwestycyjnych, aktualności gospodarcze, finansowanie inwestycji, legislacja i rozwiązania instytucjonalne, strategie zarządzania majątkiem, architektura i budownictwo, targi, konferencje, spotkania. Celem czasopisma jest dostarczanie Czytelnikom bieżących informacji, które mogą być istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Tematyka naszych artykułów dotyczy najbardziej aktualnych zagadnień rynku nieruchomości, inwestycji i finansów. Piszą dla Państwa dziennikarze, doświadczeni praktycy rynku, wybitni naukowcy, znani menedżerowie międzynarodowych korporacji, oraz młodzi ambitni, o niekonwencjonalnym podejściu do tematów. Raporty, wywiady, opinie, aktualności, reportaże, analizy, badania rynku - wszystko to, by stworzyć unikalne forum wymiany informacji oraz pokazać ambiwalentny wpływ szeroko pojętego rynku nieruchomości na ogólną koniunkturę gospodarek poszczególnych państw. Rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Jesteśmy dumni z faktu, że od 1994 roku współtworzymy jego oblicze.
Wspólnota Mieszkaniowa to miesięcznik omawiający praktyczne, prawne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Adresowany jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem nieruchomościami. Autorami są  wyłącznie eksperci-praktycy: licencjonowani zarządcy, doświadczeni prawnicy, naukowcy badający rynek, specjaliści od nowych technologii, dziennikarze z doświadczeniem. Miesięcznik jest wydawany nieprzerwanie od 1994 roku.

Nieruchomości i Prawo – miesięcznik, który dostarcza czytelnikom najważniejsze informacje i interpretacje prawne związane z szeroko pojętą tematyką nieruchomości oraz wskazuje najpraktyczniejsze rozwiązania w tym zakresie. Czytelnicy mają nieograniczony dostęp do informacji przekazywanych przez zespół redakcyjny Nieruchomości i Prawo poprzez stronę www.nieruchomosciiprawo.pl, która żyje 24 godziny na dobę.

WSPÓŁPRACA

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie pod nazwą System AMRON, to ogólnopolska i ponadsektorowa baza danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażona w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne, umożliwiające badanie i monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. System AMRON powstał jako element infrastruktury bankowej, a od roku 2010 dostępny jest dla wszystkich uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Naszym celem jest  stworzenie kompleksowej bazy danych rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku. Oferta Centrum AMRON to również cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości i publikacje analityczne, jak i specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie,  dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego. Centrum AMRON współpracuje z bankami komercyjnymi oraz spółdzielczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Zzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomości, a także z deweloperami, firmami doradczymi i jednostkami administracji samorządowej. Z bazy korzysta również Narodowy Bank Polski i Prokuratura Generalna. Właścicielem Systemu AMRON jest Związek Banków Polskich.
VIVALANG nowoczesne biuro tłumaczeń – od 2004 roku świadczy usługi profesjonalnej obsługi językowej dla firm i instytucji. Dział Konferencyjny VIVALANG zapewnia obsługę językową spotkań, konferencji i kongresów. Oferta obejmuje tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, szeptane, asystenckie i przysięgłe oraz  sprzęt konferencyjny i multimedialny . W ramach Działu Tłumaczeń Pisemnych VIVALANG realizowane są  tłumaczenia pisemne w wielu kombinacjach językowych w zakresie języków europejskich oraz wybranych języków pozaeuropejskich. Firma jest stałym dostawcą usług tłumaczeniowych dla firm i instytucji . VIVALANG  jest członkiem PSBT (Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń). Posiada wewnętrzny system zarządzania jakością VIVALANG QA Model wzorowany na normie PN-EN 15038:2006 dla dostawców usług tłumaczeniowych.
ASARI.pl - oprogramowanie dla biur nieruchomości - Zajmujemy się tworzeniem narzędzi dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Współdziałamy zarówno z pojedynczymi biurami nieruchomości jak i stowarzyszeniami pośredników, dla których przygotowujemy platformy MLS służące wymianie ofert i budowaniu regionalnej i ponadregionalnej współpracy. Na rynku działamy od 1998 roku. Przez ten czas wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które po czasie stawały się standardami w tworzeniu oprogramowania do obsługi biur nieruchomości. Naszymi aplikacjami chcemy ułatwiać pracę pośredników. Dążymy do wprowadzania rozwiązań, które zapewnią komfort użytkowania i skuteczność w codziennej pracy.

Aiton Caldwell SA - to lider telefonii internetowej i telekomunikacyjnych rozwiązań SaaS w Polsce. Obecnie firma posiada 40 proc. rynku VoIP oraz 2 proc. polskiego rynku MSP, obsługując tym samym ponad 120 tys. użytkowników. Swoje rozwiązanie oferuje za pośrednictwem trzech linii produktowych: FreecoNet, SMARTO oraz Vanberg Systems. Od grudnia 2012 roku spółka notowana jest na rynku NewConnect. Laureat wielu nagród zarówno w konkursach regionalnych, jak i ogólnopolskich.

eMieszkaniec.pl to aplikacja zwiększająca efektywność zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Kilkuletnia praca poświęcona poznawaniu i rozumieniu mechanizmów rządzących wspólnotami mieszkaniowymi, zaowocowała stworzeniem kompleksowego oprogramowania dedykowanego zarządcom i administratorom nieruchomości. Dzięki platformie eMieszkaniec.pl w jednej chwili uwolnisz biurko od papierów. Zrezygnujesz z często niedoskonałych i przestarzałych rozwiązań informatycznych, a tym samym znacznie usprawnisz pracę sobie i swoim współpracownikom. Poprawisz kontakt i komunikację z mieszkańcami oraz członkami obsługiwanych przez Ciebie wspólnot. eMieszkaniec.pl to rozwiązanie przeznaczone dla tych, którzy myślą nowocześnie. Dla tych, którzy w codziennej pracy chcą wykorzystywać nowe technologie i być zawsze o krok przed konkurencją.
Condohotels Group to spółka, która podjęła wyzwanie polegające na stworzeniu największej w Polsce sieci luksusowych obiektów hotelowych funkcjonujących w systemie condo. Apartamenty w systemie condo mają dwie funkcje – dla właścicieli są ich wakacyjną rezydencją, a dla gości formą komfortowego zakwaterowania w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji. Jednocześnie zakup apartamentu stanowi ciekawą formę inwestycji, z której można czerpać zyski uczestnicząc w systemie wynajmu lub odsprzedając go po wyższej cenie. Obecnie funkcjonują już trzy obiekty spółki: apartamentowiec Rezydencje Willa Port, hotel Willa Port Conference Resort & SPA raz Hotel Platinum Aqua Fun & Events. Zarządza nimi spółka grupy, Condohotels Management Sp. z o.o. Plany inwestycyjne grupy zakładają budowę obiektów hotelowych również w znanych kurortach – nie tylko na Mazurach, ale także nad polskim morzem, w górach oraz w dużych aglomeracjach miejskich. Wybierane są tylko najatrakcyjniejsze lokalizacje o dobrej dostępności komunikacyjnej. Apartamenty i pokoje w obiektach Condohotels mają formułę i wyposażenie odpowiadające najwyższym standardom. Operator pokrywa większość kosztów utrzymania nieruchomości, zapewnia także administrację obiektów i oferuje usługi typowe dla hoteli, jak sprzątanie, pranie, gastronomia, room service, concierge, zakupy na zamówienie itp. Odpowiada także całościowo za działania marketingowe i sprzedażowe obiektu. Ważnym atutem hoteli Condohotels Group jest bogata infrastruktura spa& wellness, zaplecza rekreacyjno-rozrywkowe, konferencyjno-biznesowe oraz wiele różnorodnych propozycji spędzania wolnego czasu. Jakość usług zapewnia starannie dobrany personel oraz System Zarządzania Jakością Condohotels, który sprawia, że firma może zagwarantować gościom satysfakcjonujący poziom obsługi w każdym z obiektów.
Expander jest największą niezależną firmą doradztwa finansowego w Polsce.
Działamy na rynku od ponad 11 lat. Swoją działalność rozpoczęliśmy jako portal internetowy, ale już po roku doceniając rolę bezpośredniego kontaktu otworzyliśmy pierwszy oddział stacjonarny. Obecnie posiadamy sieć 50 oddziałów w całej Polsce, oraz ponad 290 profesjonalnych Doradców. Najważniejszym celem, jaki sobie stawiamy jest dostarczanie Klientom najlepszych rozwiązań w dziedzinie finansów osobistych. Charakteryzuje nas niezależność i wszechstronność oferty - posiadamy ponad 95% wszystkich ofert kredytów hipotecznych dostępnych na rynku oraz setki funduszy i produktów inwestycyjnych. Firma Expander nie jest powiązana z żadną grupa bankową w Polsce, dzięki czemu może świadczyć rzeczywiście niezależne usługi doradztwa finansowego. Chcemy podzielić się naszymi kompetencjami z innymi podmiotami rynku nieruchomości i wspólnie z nimi budować nowoczesne i efektywne standardy sprzedaży. Zależy nam na współpracy z deweloperami, agencjami nieruchomości oraz innymi uczestnikami rynku nieruchomości mieszkaniowych.
JOT-BE NIERUCHOMOŚCI to firma działająca, z wieloma sukcesami, od 30 lat  w zakresie  obrotu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi na terenie Wrocławia  i okolic. W 2011 roku głosami Wrocławian JOT-BE uznana została „Mieszkaniową Marką Roku 2011”. JOT-BE Nieruchomości oferuje pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, najmie, wynajmie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, a także pełny zakres  obsługi przedsięwzięć deweloperskich wraz doradztwem, consultingiem i obsługą sprzedaży. Sukcesem firmy jest blisko  30-to osobowy zespół, wykształconych i doświadczonych: pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz prawników i ekonomistów, z wieloletnim stażem zatrudnienia w JOT-BE.  JOT-BE NIERUCHOMOŚCI jest jednym z biur-założycieli branżowego miesięcznika „Rynek Nieruchomości”, wydawanego na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.  
National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. Obecnie National Association of Realtors ® ma ponad 1,2 milionów członków z ponad 1400 lokalnych stowarzyszeń.
 
 
 
 

PARTNER MERYTORYCZNY

Grupa Rynku Doradztwa Nieruchomości w Ernst & Young - Grupa Rynku Nieruchomości od ponad 15 lat wspiera deweloperów, inwestorów, instytucje finansowe i inne podmioty działające w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz za granicą.  Doradcy Ernst & Young posiadają certyfikaty zawodowe agentów, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych oraz doradców podatkowych przyznawane przez polskie i zagraniczne stowarzyszenia zawodowe. Ekspertyzę branżową łączą z wiedzą o finansach, transakcjach i podatkach.  
Home Stagers Network Polska to pierwsza polska sieć akredytowanych stylistów nieruchomości, zajmujących się profesjonalnym przygotowaniem nieruchomości mieszkaniowych do sprzedaży lub wynajmu. Firma istnieje od ponad dwóch lat i proponuje swoje wsparcie dla pośredników i właścicieli nieruchomości na terenie wielu miast. Nasza pomoc i wsparcie polega głównie na ustawianiu atrakcyjnej scenografii pomieszczeń, dzięki którym nieruchomość wygląda schludnie, ciekawie a często imponująco. Profesjonalny Stylista HSNP, potrafi niedużym kosztem i w bardzo krótkim czasie przygotować produkt (dom/mieszkanie) do transakcji. Posiadamy już szerokie grono zadowolonych klientów, którzy między innymi dzięki home stagingowi szybko sprzedali swoje nieruchomości.

Urmet Energy - działająca w branży zarządzania energią cieplną, została założona z myślą  o wdrażaniu zaawansowanych technologii, zapewniających realne oszczędności w zużyciu energii. Jedynym przedstawicielem Urmet Energy w Polsce jest firma Miwi-Urmet, która istnieje od 1991r., zajmując się produkcją i dystrybucją elektronicznych systemów zabezpieczeń.  W ciągu tego czasu zdobyła nie tylko ugruntowaną pozycję na polskim rynku,  ale i zaufanie Klientów. Oferta firmy jest stale wzbogacana, a fakt, że dostarczane przez nią systemy wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne sprawia, że są one tak chętnie wybierane nie tylko przez projektantów, ale i inwestorów. Dążąc do maksymalnego uproszczenia obsługi sprzętu proponuje zintegrowane platformy zabezpieczeń, łączące systemy kontroli dostępu, z systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru, telewizyjnymi systemami dozoru czy systemami domofonowymi.
Instytut Logistyki i Magazynowania - instytut badawczy założony w 1967r. przez Ministerstwo Gospodarki, realizuje funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w kluczowych procesach gospodarczych, podnosząc efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.  Działania te realizowane są poprzez prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, badania laboratoryjne, szkolenia i konferencje oraz działalność wydawniczą. Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg programów i projektów badawczo - rozwojowych finansowanych głownie z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz własnych. Projekt SPOCS realizowany przez Instytut z rekomendacji Ministerstwa Gospodarki ma na celu  poprawę konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MSP, poprzez umożliwienie wykorzystania interoperacyjnych procedur administracyjnych drogą elektroniczną. Podczas pilotażu projektu pośrednicy w obrocie nieruchomościami maja możliwość zrealizowania niezbędnych procedur online w celu świadczenia usług w wybranych krajach UE.

WYŁĄCZNY PARTNER INTERNETOWY 

Morizon S.A. jest właścicielem i twórcą najdynamiczniej rozwijającej się wyszukiwarki  nieruchomości  w Polsce - www.morizon.pl.  Serwis prezentuje obecnie ponad  milion ofert mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych i  umożliwia  publikację ogłoszeń zarówno pośrednikom nieruchomości, jak i indywidualnym sprzedawcom, dbając  o wysoką jakość ofert pod względem ich kompletności i aktualności.  Morizon oferuje unikalny na rynku system rozliczania, gwarantujący realną możliwość dotarcia do potencjalnych klientów dzięki skutecznemu pozycjonowaniu ofert. Opłata za pozycjonowanie ofert pobierana jest tylko za konkretny efekt, czyli  w momencie wejścia na ogłoszenie unikalnego użytkownika. Morizon.pl to także źródło informacji o rynku nieruchomości. Na stronach serwisu zarówno kupujący, sprzedający, wynajmujący jak i najemcy mogą znaleźć  wzory przydatnych dokumentów oraz wskazówki i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W morizon.pl można dodatkowo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od współpracujących z serwisem doświadczonych prawników.

SPONSOR 

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

SAGA Brokers – broker ubezpieczeniowy od 2001 roku zapewniamy pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz zarządcom nieruchomości kompleksową obsługę ubezpieczeniową. Oferujemy zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak i (jako pierwsi na rynku) dobrowolne ubezpieczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, pomagamy w przypadku roszczeń odszkodowawczych, szkolimy w zakresie odpowiedzialności cywilnej i procedur szkodowych, uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach środowiska nieruchomościowego. Nieustannie doskonalimy metody pracy, umacniamy pozycję rynkową i ugruntowaną już doskonałą opinię.

PARTNER TECHNOLOGICZNY

Firma KOMAKO - doświadczony w branży nieruchomości partner Microsoftu i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, to stabilny i fachowy zespół, działający w sposób nowoczesny i przyjazny, profesjonalnie przygotowany do dostarczania rozwiązań informatycznych spełniających oczekiwania Klientów. W czasie naszej 20 letniej historii (firma działa nieustannie od 20.01.1992 roku) obsłużyliśmy kilka tysięcy przedsiębiorstw, z których kilkaset zdecydowało się na stałą współpracę.
Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA