Jaki był rok 2012 na rynku wtórnym w ocenie pośredników z PFRN

W dniu 14 stycznia 2013 roku odbyło się śniadania prasowe zorganizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Podsumowanie roku 2012 na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce to temat wiodący zorganizowanego spotkania z mediami. Przygotowany przez PFRN raport oparty był o ceny transakcyjne, które w rzetelny sposób przedstawiają stan rynku nieruchomości.

Na pytania dziennikarzy w sprawie sytuacji na rynku nieruchomości, odpowiadali:

  • Joanna Lebiedź – Rzecznik prasowy PFRN – Warszawa
  •  Leszek Hardek – Prezydent PFRN - Bydgoszcz
  •  Małgorzata Stankiewicz-Bartz – Członek Zarządu PFRN – Szczecin
  • Ewa Ruszkiewicz – Członek Zarządu Wielkopolskiego SPON – Poznań
  • Jerzy Oleszczuk – Wiceprezydent – Trójmiasto

Rok 2012 zdaniem pośredników w obrocie nieruchomościami to kolejny rok spadków cen i topniejącej ilości oraz wartości kredytów udzielanych na zakup nieruchomości. Stosunkowo szybko sprzedają się mieszkania jedno – i dwupokojowe. Największa ilość transakcji odnotowanych przez pośredników z PFRN – to mieszkania o powierzchni do 50m2. Mieszkania większe czekają na klienta bardzo długo. Zdecydowanie najgorzej ma się segment domów jednorodzinnych i gruntów budowlanych. Te na nabywcę czekają -  w niektórych przypadkach -  ponad dwa lata. Z obserwacji pośredników skupionych w PFRN wynika, że młodzi ludzie chcący mieszkać „na swoim”, z racji mocno obostrzonych zasad przyznawania kredytów, zmuszeni są podejmować decyzję o wynajmie nieruchomości. To z kolei wpłynęło na „reaktywację” rynku wynajmów. Nie jest to jednak wybór, ale konieczność dla wchodzących w dorosłe życie, a płacenie czynszu za „nie swoje” mieszkanie, zamiast raty kredytu na poczet przyszłego własnego lokum, to przykra konsekwencja bardziej rygorystycznych zasad badania zdolności kredytowej potencjalnych nabywców -  przez banki. Absolutnie trudno jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie rok 2013. Jeśli banki nie złagodzą kryteriów przyznawania kredytów, sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie UE nie ulegnie znaczącej poprawie, a złoty nie zacznie się umacniać, raczej nie powinniśmy spodziewać się wielkich zmian koniunktury.

Podczas spotkania Pani Anna Jackowska – Wiceprezydent PFRN w imieniu Zarządu PFRN zaprezentowała stanowisko w sprawie komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 3 stycznia 2013 roku dotyczącego zapisów we wzorcach umów pośrednictwa stosowanych przez biura nieruchomości. Jeden z zakwestionowanych przez UOKiK zapisów w umowie pośrednictwa dotyczył zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia jeżeli po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zawrze (bez ograniczenia czasowego, a więc kiedykolwiek) transakcję z osobą, której nieruchomość wskazał pośrednik. Polska Federacja Rynku Nieruchomości stoi na stanowisku, iż klient zlecając pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości i podpisując umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności, szanując swoją decyzję powierzenia znalezienia kontrahenta profesjonaliście, kierując się również lojalnością wobec niego,  nie powinien sam poszukiwać kontrahenta (na tym polega istota art. 550 kc). Zważyć należy, iż klient zgłaszając się bezpośrednio do sprzedającego, mógł to zrobić w wyniku działań marketingowych prowadzonych przez pośrednika w obrocie nieruchomościami np. uzyskując stosowną informację z wywieszonego przez pośrednika na nieruchomości  baneru, zamieszczonego przez pośrednika ogłoszenia prasowego czy internetowego. Umowa na wyłączność, o czym należy pamiętać, najczęściej jest umową okresową. Pośrednik, mając zwiększone szanse na uzyskanie za swą pracę wynagrodzenia, jest zainteresowany w maksymalnym w danym przypadku wypromowaniu nieruchomości, pokazaniu jej  jak największej liczbie klientów, eksponowaniu jej pozytywne cechy i zdobywaniu maksimum informacji, które mogą być ważne dla potencjalnego nabywcy, np. co znajduje się w bliższym i dalszym otoczeniu nieruchomości, czy w dającej się określić perspektywie zyska na wartości, niekiedy może także okazać pomoc w uzyskaniu kredytu. ma wówczas obowiązek być w stałym kontakcie z klientem, informować go, jakie uwagi zgłaszali potencjalni nabywcy, co uznawali za zalety lub wady nieruchomości, itp. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, rekomendując zawieranie umów z opcją wyłączności, zaleca indywidualne ustalanie przez strony – zamawiającego i pośrednika treści poszczególnych postanowień umowy pośrednictwa.

 
Informacja dla mediów:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem materiałów ze śniadania prasowego, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Dąbrowską tel. 512 – 368-422, email: adabrowska@pfrn.pl

Kontakt do Rzecznika Prasowego PFRN: Joanna Lebiedź – 501-138-558, joanna@lebiedz.pl

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA