Umowa pośrednictwa w orzecznictwie sądowym

PIERWSZE W POLSCE PROFESJONALNE WYDAWNICTWO NA TEMAT UMÓW POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Książka ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe. Zestawienie opiera się na wyrokach dotychczas niepublikowanych. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień, które dotyczą stosowania w praktyce  głównie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób prezentacji orzeczeń uwzględnia zróżnicowany poziom wiedzy prawniczej wśród pośredników, a zatem jest dostosowany do szerokiego grona osób wykonujących ten zawód. W opracowaniu przyjęto liczne uproszczenia, które pozwalają na zapoznanie się ze sprawami sądowymi bez znajomości terminologii prawa procesowego. Opis każdego z orzeczeń zaczyna się od sentencji tezy (tez), którą sąd zawarł w uzasadnieniu wyroku. Do opisów spraw sądowych autor dołączył własny komentarz, który odnosi się do wybranych tez z zaprezentowanych wyroków.  Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na rodzaje problemów, które występują w praktyce tworzenia i stosowani umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wskazanie sposobów unikania błędów w tej materii.

Autor książki: Wojciech Karpiński prawnik, administratywista, pośrednik w obrocie nieruchomościami z 23 letnim doświadczeniem zawodowym, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa, autor licznych publikacji na łamach Nieruchomości C.H.Beck. Autor książki „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy”.

"Na rynku jest kilkanaście publikacji, w których autorzy odwołują się do wydanych wyroków i orzeczeń sądowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jednakże dopiero dziś udało się zebrać i wydać zbiór orzeczeń dotyczących zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mogło to nastąpić tylko dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, którzy nadesłali do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości wyroki i orzeczenia sądowe, jak również dzięki autorowi opracowania Wojciechowi Karpińskiemu, któremu należy się szczególne uznanie za poświęcony czas, wiedzę i zaangażowanie, które włożył w przygotowanie publikacji." Leszek A. Hardek - Prezydent PFRN

Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Ilość stron:  124

Koszt egzemplarza: 29,50 zł

Zamów już dziś

Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA