XVIII Kongres PFRN za nami...

W dniach 16-17 maja 2013 roku Wrocław był miejscem, do którego przybyli pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi i sympatycy rynku nieruchomości z Polski i zagranicy. W tych dniach odbywał się bowiem doroczny Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego gospodarzem było Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 

Osiemnastemu już Kongresowi PFRN przyświecało hasło: Nowe czasy, nowe wyzwania, rzeczywistość polskiego rynku nieruchomości, które wyznaczyło kierunki przygotowanej części merytorycznej kongresu, jak również rozmów kuluarowych toczących się w przerwach. Branża nieruchomości mocno odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. Obecna sytuacja gospodarcza nie jest łatwa, a na dodatek Sejm przegłosował ustawę, która zlikwidować ma zasady świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

 

Pani Ewa Mańkowska - Wicewojewoda Dolnośląski podczas ceremonii otwarcia XVIII Kongresu PFRN przekazała zgromadzonym uczestnikom, że jest przekonana, iż przedstawiciele branży nieruchomości poradzą sobie z wyzwaniami, które stoją przed nimi a kompetencje i przestrzeganie standardów zawodowych nadal pozostaną zasadniczym elementem pracy na rynku nieruchomości.


Otwierając XVIII Kongres PFRN, Prezydent PFRN Leszek A. Hardek w swoim przemówieniu stwierdził: "Kiedy trudno prowadzić dialog z władzą musimy liczyć sami na siebie. Jednakże biorąc pod uwagę, że mimo wszystko udało się zgromadzić tak liczne grono osób, którzy przybyli na Kongres PFRN, zainteresowanych wiedzą, trendami, wymianą doświadczeń, jestem spokojny o przyszłość."

"Najważniejsze zjawiska współczesnej polszczyzny" to temat, który rozpoczął część merytoryczną spotkania nieruchomistów, w ramach wykładu inauguracyjnego poprowadzonego przez Prof. Jana Miodka. Zapraszając do wystąpienia Pana Profesora, prowadząca kongres Ewa Klos-Rychter  z nieukrywanym przejęciem zaprezentowała Pana Profesora jako dumę Wrocławia, entuzjastę języka polskiego, który miłością do głosek i nie tylko zaraził tysiące, jeśli nie miliony osób. Pan Profesor w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to jak zmieniły się nawyki językowe Polaków, choćby po wprowadzeniu komputerów, słowo "reset" ma wiele znaczeń, nie związanych jedynie z obsługą komputera.

    

Znaczna część prelekcji podczas Kongresu była poświęcona poszukiwaniu nowych wartości, rozwiązań i narzędzi, dzięki którym praca pośrednika i zarządcy będzie efektywniejsza czy też pozwoli zwiększyć popyt na usługi w tym sektorze.

Jarosław Święcicki - Prezes zarządu Melog.com, zaprezentował analizę badań, przeprowadzonych wśród osób prywatnych planujących aktualnie transakcję na rynku nieruchomości. Badania dotyczyły oczekiwań respondentów wobec usługi pośrednictwa. Na postawie wyników badań zarekomendował działania, które pozwolą zwiększyć odsetek osób korzystających z tych usług. Zdaniem Prezesa Melog.com zdecydowana większość klientów nie ma zdeklarowanych poglądów co  usługi pośrednictwa – chcą dobrej oferty, w dobrej cenie, od firmy do której mogą mieć zaufanie, tak więc wysoka jakość usługi, dbanie o własny wizerunek i skuteczne komunikowanie to wartości, które są kluczem do przekonania nieprzekonanych.

Zgromadzonych uczestników rynku nieruchomości ucieszyły dobre wieści z amerykańskiego rynku nieruchomości, które zaprezentował przybyły z USA John Budz, Prezes firmy Realty Executives Elite z Chicago. Ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych zaczęły rosnąć, ożywił się rynek nabywców nieruchomości. Rynek nieruchomości w USA jak żadna inna branża przeszedł radykalną zmianę w ciągu ostatnich 15 lat. Jeszcze kilka lat temu informacje dostępne wyłącznie dla biur i pośredników, stały się obecnie dostępne dla szerokiej masy konsumentów na stronach takich jak Trulia, Zillow czy Realtor.com. Zmieniło to całkowicie dynamikę i sposób działania rynku nieruchomości. Jednakże pomimo tak powszechnie dostępnego i stosowanego narzędzia jakim jest Internet, to rola pośrednika w żaden sposób nie zmalała czy została ograniczona.  Chociaż 90% korzysta z Internetu to i tak 87% korzysta z biur nieruchomości. Choć 42% znajduje informacje o nieruchomości w Internecie, to 34% zdobywa te same informacje od pośrednika.  I co najważniejsze, 91% klientów, którzy korzystają z Internetu finalizują transakcje zakupu nieruchomości korzystając z usług pośrednika.

 

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy też zarządcy w Polsce w toku świadczonej przez siebie działalności mogą zetknąć się z sytuacją, w której kontrahent będzie kwestionował zasadność roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich przypadków, pośrednik lub zarządca powinien podjąć stosowne działania przed przystąpieniem do wykonywania usługi już na etapie zawierania umowy. Jak się zabezpieczyć, aby za wykonaną usługę otrzymać wynagrodzenie uczestnicy Kongresu PFRN dowiedzieli się z wystąpienia Radcy Prawnego OIRP dr Pawła Bojarskiego.

Po zakończeniu części merytorycznej XVIII Kongresu PFRN o godz. 20.00 rozpoczęła się Gala Wieczorna. Ogromnym zdziwieniem dla wielu było, że aula, w której jeszcze klika godzin wcześniej odbywała się część merytoryczna kongresu, przeszła prawdziwą metamorfozę i oto na gości czekała piękna sala balowa, a ze sceny witał przybyłych zespół Kramer.

Po uroczystej kolacji nastąpiła część oficjalna wieczoru, która rozpoczęła się od wręczania Złotych Odznak, Wyróżnień PFRN oraz ustanowionych po raz pierwszy przez Dolnośląskie SPON nagród "Złote DOSPONY". 

W tym roku Kapituła Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości przyznała następujące nagrody:

Złote Odznaki odebrali: 

Ksenia Banaczkowska z BCK SPON (Katowice)

Ewa Klos-Rychter z DOSPON (Wrocław)

Bożena Soroko z WAMASPON (Olsztyn)

Andrzej Piórecki z MSPON (Kraków)


Wyróżnienia odebrali:

Grażyna Czaplicka z WAMASPON (Olsztyn)

Jarosława Ejsymont z WSPON (Poznań)

Agnieszka Klatt z DOSPON (Wrocław)

Agnieszka Nowik z PSRN (Białystok)

Wanda Piotrowska z DOSPON (Wrocław)

Mirella Przybyło-Chmielewska z BCK SPON (Katowice)

Jadwiga Reppel z SPPON (Gdynia)

Renata Saj-Mazur z DOSPON (Wrocław)

Elżbieta Trawińska z SPON PK (Bydgoszcz)

Michał Czarnek z SPON WP (Kalisz)

Michał Malarz z DOSPON (Wrocław)

Zbigniew Potępa z MSPON (Kraków

Andrzej Reinke z PSP (Poznań)

Jerzy Sobański z WSPON (Warszawa)

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia w tym roku zostało przyznane Małopolskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odebrali członkowie Zarządu MSPON.

Kapituła wyróżniła również Wojciecha Karpińskiego za książkę „Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym” - nagroda została przyznana w kategorii Publikacja Roku.  

Nagroda medialna - regionalna została wręczona Zespołowi redakcyjnemu regionalnego dodatku we Wrocławiu do Gazety Wyborczej DOM, nagrodę w imieniu redakcji odebrał Wojciech Pelowski - Zastępca Redaktora Naczelnego.

Nagrodę za wkład w rozwój rynku nieruchomości od PFRN otrzymał Pan Poseł Józef Racki.

W imieniu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami nagrody "Złote DOSPONy" ustanowione po raz pierwszy przez Stowarzyszenie, wręczyła Prezes DOSPON Pani Marlena Joks. Złotymi DOSPONami uhonorowano:

Janinę Bułaj

Annę Pepłowską

Zofię Stobniak

Jana Mikitę

Jerzego Kisiela

Po zakończeniu wręczenia nagród, na uczestników czekała niespodzianka - Wspaniały pokaz fontanny przed Halą Stulecia, przed którą usytuowana jest największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 4 czerwca 2009 roku przy okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Usytuowana w  malowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, wzbudza zainteresowanie turystów z kraju i zagranicy. Zajmuje powierzchnię bliską 1 ha, a na jej dnie umieszczono aż 800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych.

   

 

Po zakończonym pokazie goście w doskonałych nastrojach wrócili na parkiet, gdzie zabawa trwała do białego rana.


 


Drugi dzień kongresu rozpoczął sie wykładem Pana Jerzego Śliwy z wystąpieniem nt. "Jak zaoszczędzić na konflikcie, czyli sztuka mediacji dla pośrednika i zarządcy", podczas którego przekonywał, że mediacja jest tańszym i spokojniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów.

W zagadnienie nt. mowy ciała, czyli jak czytać zachowania klientów - wtajemniczył uczestników Kongresu dr Aleksander Biszntok, który w niezwykle żywiołowy i dowcipny sposób zaprezentował scenki z życia wzięte, wciągając w nie uczestniczących w panelu.

Swoją ogromną wiedzą podzieliły się również z nami prof. Ewa Kucharska - Stasiak oraz prof. Elżbieta Mączyńska, które w swoich wstąpieniach poruszały tematykę uwarunkowań rozwoju rynku nieruchomości, przyszłości, wyzwań rynku oraz zależności.


Nie uniknęliśmy również tematów związanych z zawodami pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości, szczególnie, że równolegle w Senacie toczyło się głosowanie na temat ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Debatą o nowej rzeczywistości zawodów zakończyliśmy XVIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami optymistycznie o przyszłości

Zdaniem blisko 50% pośredników w obrocie nieruchomościami przychody w biurach nieruchomości poprawią się w drugiej połowie 2013 roku. Tak wynika z analizy ankiety, która była przeprowadzona podczas dwóch dni kongresu przez portal domy.pl - Złotego Sponsora XVIII Kongresu. Uczestniczący w badaniu odpowiedzieli na pytania dotyczące przychodów w biurach nieruchomości. Dla 38% respondentów przychód w ich biurze nieruchomości w pierwszym kwartale 2013 roku jest zbliżony do przychodu w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Wzrost przychodu o 10% zanotowało 15% uczestniczących w badaniu, a o 20% jedynie 7,5%. Co ciekawe ponad 22% przychodów biur nieruchomości stanowią przychody z tytułu pośrednictwa w najmie.  Więcej informacji.

Ogromne podziękowania składamy tym instytucjom i firmom, które wsparły organizację XVIII Kongresu PFRN:

Złotemu Sponsorowi XVIII Kongresu PFRN:

Sponsorom:

Patronom honorowym:

Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi

Wojewodzie dolnośląskiemu  Aleksandrowi Markowi Skorupie

Prezydentowi Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Malinowskiemu

Patronom naukowym:

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Patronom medialnym:

Gazecie Wyborczej

Miesięcznikowi Nieruchomości CH Beck

Miesięcznikowi Administrator

Miesięcznikowi „Property Journal” Polska Giełda Nieruchomości

Partnerom:

Towarzystwu Urbanistów Polskich Oddział we Wrocławiu

Kancelarii Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego

Agencji Mienia Wojskowego

Firmie Szkoleniowo-Usługową „Binsztok i Partnerzy” Aleksander Binsztok.

Zobacz także inne teksty:
Zapraszamy na 25. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości!
Karty sportowe dla pośredników i zarządców z licencją PFRN!
Konferencja „Forum Rynku Nieruchomości 2024”
Nieruchomosci-online.pl - najnowszy raport lokalny!
Kurs dla Facility Managerów 28.09-24.11.2024!
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM w 2024 roku!
Warsztaty online - RODO- czyli jak działa ochrona danych osobowych. Wdrożenie RODO w prostych krokach. (04.06.2024 r.)
Warsztaty online - Obowiązki pośredników wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (13.06.2024 r.)
Czy to czas na flippowanie?
Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii.
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online - Skutki prawne i faktyczne dla właścicieli nieruchomości-działek po zmianach w zakresie planowania przestrzennego w gminie (18.06.2024 r.)
Udają kogoś, kim nie są. Tak pośrednicy nieruchomości łowią klientów.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA